การปรับแต่งบันทึกการจัดส่ง

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตของบันทึกการจัดส่งของคุณได้ การเปลี่ยนแปลงเทมเพลตทำให้คุณเพิ่มการสร้างแบรนด์ของคุณและเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของบันทึกการจัดส่งได้

เปลี่ยนที่อยู่ร้านค้า

หากคุณต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนที่อยู่ร้านค้าของคุณ คุณสามารถไปที่การตั้งค่า > รายละเอียดร้านค้า และแก้ไขข้อมูลร้านค้าของคุณ

หากคุณต้องการเปลี่ยนเฉพาะที่อยู่บนบันทึกการจัดส่งของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนบันทึกการจัดส่ง ให้คลิก แก้ไข

 3. ค้นหา {{ shop_address.summary }} ตัวแปร Liquid สำหรับอ้างอิงที่อยู่ร้านค้าของคุณ หากคุณไม่พบตัวแปรนี้ ให้ลองตัวใช้แปรต่อไปนี้:

{{ shop_address.address1 }}, {{ shop_address.city }}, {{ shop_address.province_code }}, {{ shop_address.zip }}, {{ shop_address.country }}
 1. ไฮไลต์รหัสนี้และลบ
 2. พิมพ์ที่อยู่ที่คุณต้องการให้อยู่บนบันทึกการจัดส่งของคุณในช่องว่าง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ที่อยู่ของคุณให้มีรูปแบบดังต่อไปนี้123 Example Street, New York, NY, 10000, United States
 3. คลิกที่แสดงตัวอย่างเทมเพลตเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 4. คลิก บันทึก

ลบรูปภาพสินค้าออก

คุณสามารถลบรูปภาพสินค้าของคุณที่ปรากฏถัดจากชื่อสินค้าบนบันทึกการจัดส่งออกได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนบันทึกการจัดส่ง ให้คลิก แก้ไข

 3. หาตัวแปร Liquid ต่อไปนี้ที่อ้างอิงรูปภาพสินค้าของคุณ:

{% if line_item.image != blank %}
    <div class="flex-line-item-img">
     <div class="aspect-ratio aspect-ratio-square" style="width: {{ desired_image_size }}px; height: {{ desired_image_size }}px;">
      {{ line_item.image | img_url: effective_image_dimensions | img_tag: '', 'aspect-ratio__content' }}
     </div>
    </div>
    {% endif %}
 1. ไฮไลต์รหัสนี้และลบ

 2. คลิกที่แสดงตัวอย่างเทมเพลตเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 3. คลิก บันทึก

แก้ไขโลโก้

ก่อนที่คุณจะเพิ่มโลโก้ร้านค้าของคุณไปยังบันทึกการจัดส่ง คุณจำเป็นต้องอัปโหลดโลโก้ของคุณไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify คุณต้องมี URL ที่กำหนดไปยังไฟล์ของคุณเพื่อใช้บนบันทึกการจัดส่งของคุณ

หลังจากอัปโหลดโลโก้ไปยังร้านค้าของคุณแล้ว คุณสามารถเพิ่มโลโก้และลบชื่อร้านค้าของคุณออก เพิ่มโลโก้บนชื่อร้านค้าของคุณ หรือเพิ่มโลโก้ถัดจากชื่อร้านของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่เนื้อหา > ไฟล์

 2. คลิกที่อัปโหลดไฟล์

 3. เลือกและอัปโหลดโลโก้ร้านค้าของคุณจากอุปกรณ์ของคุณ

 4. คัดลอก URL ไฟล์เมื่อการอัปโหลดเสร็จสิ้น

เพิ่มโลโก้และลบชื่อร้านค้าออก

คุณสามารถลบชื่อร้านค้าของคุณออกและแทนที่ด้วยโลโก้ร้านค้าของคุณที่ด้านบนของบันทึกการจัดส่งได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนบันทึกการจัดส่ง ให้คลิก แก้ไข

 3. ค้นหารหัสต่อไปนี้ที่อ้างอิงชื่อร้านค้าของคุณ:

<p class="to-uppercase">
 {{ shop.name }}
</p>
 1. ไฮไลต์รหัสนี้และลบ
 2. ในช่องว่างที่คุณได้สร้างไว้ เขียนรหัสต่อไปนี้และวาง URL ที่คัดลอกตามที่ระบุ:
<img src="PASTE FILE URL HERE" style="width: 60px; height: 60px;">
 1. เลือก “แสดงตัวอย่างเทมเพลต” เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 2. คลิก บันทึก

เพิ่มโลโก้ด้านบนชื่อร้านค้า

หากคุณต้องการเพิ่มโลโก้ของคุณบนชื่อร้านค้าที่ด้านบนบันทึกการจัดส่ง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนบันทึกการจัดส่ง ให้คลิก แก้ไข

 3. หาตัวแปร Liquid ต่อไปนี้ที่อ้างอิงชื่อร้านค้าของคุณและเพิ่มบรรทัดว่างระหว่างสองแถว:

<div class="shop-title">
   |
   <p class="to-uppercase">
 1. ในช่องว่างที่คุณได้สร้างไว้ เขียนรหัสต่อไปนี้และวาง URL ที่คัดลอกตามที่ระบุ:
<img src="PASTE FILE URL HERE" style="width: 60px; height: 60px;">
<br>
 1. เลือก “แสดงตัวอย่างเทมเพลต” เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 2. คลิก บันทึก

เพิ่มโลโก้ถัดจากชื่อร้านค้า

หากคุณต้องการเพิ่มโลโกของคุณถัดจากชื่อร้านค้าข้างบนบันทึกการจัดส่ง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนบันทึกการจัดส่ง ให้คลิก แก้ไข

 3. หาตัวแปร Liquid ต่อไปนี้ที่อ้างอิงชื่อร้านค้าของคุณ:

<p class="to-uppercase">
{{ shop.name }}
</p>
 1. ไฮไลต์รหัสนี้และลบ
 2. ในช่องว่างที่คุณได้สร้างไว้ เขียนรหัสต่อไปนี้และวาง URL ที่คัดลอกตามที่ระบุ:
<img src="PASTE FILE URL HERE" style="width: 60px; height: 60px;">
<span class="to-uppercase">
 {{ shop.name }}
</span>
 1. ค้นหาตัวแปร Liquid ต่อไปนี้:
.shop-title {
 -webkit-box-flex: 6;
 -webkit-flex: 6;
 flex: 6;
 font-size: 1.9em;
}
 1. เพิ่มแถวใหม่ที่ส่วนท้ายของตัวแปรที่ระบุด้านบนและวางรหัสต่อไปนี้
.shop-title img {
 vertical-align: middle;
}

.shop-title span {
 vertical-align: middle;
}
 1. เลือก “แสดงตัวอย่างเทมเพลต” เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 2. คลิก บันทึก

จัดรูปแบบของบันทึกการจัดส่งโดยใช้ CSS

คุณสามารถปรับแต่งบันทึกการจัดส่งของคุณได้โดยใช้ไฟล์ CSS ที่คุณอัปโหลดไปยัง Shopify โดยไฟล์ CSS ที่ถูกโฮสต์อยู่นอก Shopify จะแสดงผลไม่ถูกต้อง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่เนื้อหา > ไฟล์

 2. คลิกที่อัปโหลดไฟล์

 3. เลือกและอัปโหลดไฟล์ CSS ของคุณ

 4. คัดลอก URL ไฟล์เมื่อการอัปโหลดเสร็จสิ้น

 5. ใส่โค้ดดังต่อไปนี้:

<link
 rel="stylesheet"
 type="text/css"
 href="https://cdn.shopify.com/path_to_file/styles.css"
>

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี