โอนย้ายข้อมูลจากแอป Order Printer ไปยัง Shopify Order Printer

การใช้งาน Liquid ใน Order Printer ของ Shopify จะแตกต่างจาก Order Printer เดิมเล็กน้อย หากต้องการโอนย้ายเทมเพลต คุณจําเป็นต้องคัดลอกโค้ดจากเทมเพลตที่มีอยู่ของคุณด้วยตนเอง วางโค้ดดังกล่าวลงในแอปใหม่ และปรับเปลี่ยนสิ่งที่จําเป็นตามที่ระบุไว้ในคู่มือนี้ CSS แบบปรับแต่งเองที่เพิ่มไปยังเทมเพลตของคุณจะต้องได้รับการถ่ายโอนและปรับในแอปใหม่

คุณลักษณะคำสั่งซื้อถูกลบออกจากเนมสเปซกลาง

หากต้องการเข้าถึงคุณลักษณะคำสั่งซื้อ ให้เพิ่มคุณลักษณะดังกล่าวไปข้างหน้าด้วย order. ตัวอย่างเช่น billing_address ขณะนี้จะกลายเป็น order.billing_address

เพื่อความสะดวกของคุณ คุณลักษณะคำสั่งซื้อที่ใช้โดยทั่วไปหลายรายการจะยังสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้อักษรนำหน้า order.:

 • line_items
 • tax_lines
 • fulfillments
 • transactions
 • discounts
 • refunds
 • shipping_methods
 • customer

ตัวแปรเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้เป็น fulfillments หรือ order.fulfillments และอื่นๆ

การเลิกใช้ช่องข้อมูล

เพื่อให้สอดคล้องตามโมเดลข้อมูล Shopify ที่เป็นปัจจุบัน ช่องหลายช่องบนออบเจ็กต์หลายรายการจึงถูกเปลี่ยนชื่อหรือเลิกใช้ด้วยการเปลี่ยนหรือใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวที่ระบุในย่อหน้าด้านล่าง หากเทมเพลตของคุณเข้าถึงช่องใดช่องหนึ่ง ให้แทนที่ด้วยช่องการเปลี่ยนหรือส่วนย่อยของโค้ด

คำสั่งซื้อ

ความแตกต่างในการใช้งาน:

 • line_items. สินค้าเฉพาะรายการที่คืนเงินแล้วจะไม่รวมอยู่ในคอลเลกชัน line_items เข้าถึงสินค้าเฉพาะรายการที่คืนเงินแล้วผ่าน refunds.<each>.refunded_line_items

ช่องที่เลิกใช้แล้วซึ่งมีการเปลี่ยนข้อมูลแทนที่:

 • credit_card. ใช้รายละเอียดการชำระเงินโดยอิงจากธุรกรรมแต่ละรายการจากคำสั่งซื้อ: transactions.each.payment_details
 • current_shipping_price. ใช้ shipping_price แทน
 • date. ใช้ created_at แทน
 • gateways. ใช้ unique_gateways หรือ transactions.<each>.gateway แทน
 • order_currency. ใช้ currency แทน
 • processed_at. ใช้ created_at แทน
 • payment_transactions. กรอง order.transactions ตามชนิดและสถานะในไวยากรณ์ของ Liquid ด้วย where หรือด้วยการทำลูปและมี if อยู่ด้านใน
 • refund_transactions. กรอง order.transactions ตามชนิดและสถานะในไวยากรณ์ของ Liquid ด้วย where หรือด้วยการทำลูปและมี if อยู่ด้านใน
 • shipping_lineใช้ shipping_methods | first
 • shipping_linesใช้ shipping_methods
 • show_line_item_taxes. ใช้ tax_lines.size > 0 โดยคุณสามารถกําหนดเป็นตัวแปรในช่วงต้นของเทมเพลตและอ้างอิงได้หลายครั้ง: {% assign show_line_item_taxes = tax_lines.size > 0 %}
 • total_taxใช้ tax_price
 • total_paidใช้ net_payment

LineItem

ช่องที่เลิกใช้แล้วซึ่งมีการเปลี่ยนข้อมูลแทนที่:

 • fulfillable_quantityใช้ quantity - successfully_fulfilled_quantity
 • fulfilled. คํานวณสภาพสินค้า quantity == successfully_fulfilled_quantity
 • nameใช้ title
 • product_titleใช้ product.title
 • unit_discount. คํานวณราคา quantity ? total_discount / quantity : 0
 • variant_titleใช้ variant.title
 • weightใช้ grams

การจัดการคำสั่งซื้อ

ช่องที่เลิกใช้แล้วซึ่งมีการเปลี่ยนข้อมูลแทนที่:

 • dateใช้ created_at

ร้านค้า

ช่องที่เลิกใช้แล้วซึ่งมีการเปลี่ยนข้อมูลแทนที่:

 • owner - ใช้ account_owner.name

ส่วนช่องต่อไปนี้ ให้อ้างอิงช่องเป็น shop.address.<field_name>:

 • address - ใช้ shop.address.address1
 • address2 - ใช้ shop.address.address2
 • city - ใช้ shop.address.city
 • country - ใช้ shop.address.country
 • country_code - ใช้ shop.address.country_code
 • province - ใช้ shop.address.province
 • province_code - ใช้ shop.address.province_code
 • zip - ใช้ shop.address.zip

ที่อยู่

ช่องที่เลิกใช้แล้วซึ่งมีการเปลี่ยนข้อมูลแทนที่:

 • latitude - หากมีการอ้างอิง address จาก location จะสามารถใช้ละติจูดและลองจิจูดในออบเจ็กต์ location เองได้
 • Longitude - หากมีการอ้างอิง address จาก location จะสามารถใช้ละติจูดและลองจิจูดในออบเจ็กต์ location เองได้

การคืนเงิน

ช่องที่เลิกใช้แล้วซึ่งมีการเปลี่ยนข้อมูลแทนที่:

 • dateใช้ created_at

ShippingLine

ช่องที่เลิกใช้แล้วซึ่งมีการเปลี่ยนข้อมูลแทนที่:

 • current_priceใช้ price
 • priceใช้ original_price

ธุรกรรม

ช่องที่ลบออกแล้ว:

 • authorization
 • message
 • test

ตัวเลือกสินค้า

ช่องที่เลิกใช้แล้วซึ่งมีการเปลี่ยนข้อมูลแทนที่:

 • gramsใช้ weight

การเลิกใช้ตัวกรอง

ช่องที่เลิกใช้แล้วซึ่งมีการเปลี่ยนข้อมูลแทนที่:

 • files_urlใช้ file_url
 • payment_method, payment_methods ใช้ช่อง transaction.gateway_display_name บนธุรกรรมการสั่งซื้อ วิธีการจ่ายเงินจะไม่แบ่งเป็นประเภทเฉพาะอีกต่อไป เช่น {credit card, debit card, bank transfer} Order Printer ที่เก่ากว่าจับคู่เฉพาะส่วนย่อยของช่องทางการชำระเงินที่ยังใช้งานอยู่ในปัจจุบันกับประเภทเหล่านี้เท่านั้น ผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินจะจัดการประเภทของวิธีการชำระเงินที่ลูกค้าใช้อยู่ในฝั่งของตนเอง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี