การสร้างและการแก้ไขเทมเพลตโดยใช้ Shopify Order Printer

คุณสามารถสร้างและแก้ไขเทมเพลตสำหรับแอป Shopify Order Printer ได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น แอป Shopify Order Printer จะมีเทมเพลตต่อไปนี้:

 • ใบแจ้งหนี้: ใบแจ้งหนี้ที่คุณสามารถส่งให้แก่ลูกค้าได้
 • บันทึกการจัดส่ง - สิ่งพิมพ์ระบุที่อยู่ร้านค้าของคุณและที่อยู่สำหรับการจัดส่งของลูกค้า

คุณสามารถใช้ Liquid เพื่อสร้างเทมเพลตที่คุณกำหนดเองสำหรับใบแทรกบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เช่น คูปอง ป้ายกำกับ หรือใบเสร็จ แอป Shopify Order Printer รองรับเทมเพลตที่สร้างโดยใช้ตัวแปร HTML, CSS และ Liquid

ข้อควรพิจารณาในการสร้างเทมเพลตในแอป Shopify Order Printer

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะสร้างเทมเพลตในแอป Shopify Order Printer:

สร้างเทมเพลต

คุณสามารถสร้างเทมเพลตใหม่สำหรับเอกสารคำสั่งซื้อของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Order Printer

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิก "เทมเพลต"

 5. คลิกที่สร้างเทมเพลต

 6. ในช่องชื่อ ให้ป้อนชื่อเทมเพลตของคุณ เช่น ป้ายกำกับหรือคูปอง

 7. ในส่วนแก้ไขโค้ด ให้เพิ่มโค้ด HTML, CSS หรือ Liquid เพื่อสร้างเทมเพลตของคุณ

 8. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการดูตัวอย่างเทมเพลตของคุณ ให้คลิกดูตัวอย่าง

 9. คลิกบันทึก

แก้ไขเทมเพลต

คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตที่มีอยู่ได้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งเทมเพลต ให้ดูที่ตัวอย่างการปรับแต่งเทมเพลต

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Order Printer

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิก "เทมเพลต"

 5. คลิก "ทมเพลต" ที่คุณต้องการแก้ไข

 6. ในส่วนแก้ไขโค้ด ให้เพิ่มหรือแก้ไขโค้ด HTML, CSS หรือ Liquid

 7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการดูตัวอย่างเทมเพลตของคุณ ให้คลิกดูตัวอย่าง

 8. คลิกบันทึก

การกู้คืนเทมเพลตเริ่มต้น

คุณสามารถกู้คืนบันทึกการจัดส่งและเทมเพลตใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่แล้วเป็นค่าเริ่มต้นได้ ใช้บล็อกโค้ดต่อไปนี้เพื่อกู้คืนเทมเพลตของคุณเป็นค่าเริ่มต้น

เทมเพลตเริ่มต้นของใบแจ้งหนี้

เวอร์ชันตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2024

liquid <div> <div class="columns"> <h1>Invoice</h1> <div> <p style="text-align: right; margin: 0;"> Order {{ order.order_name }}<br /> {% if order.po_number %}PO # {{ order.po_number }}<br />{% endif %} {{ order.created_at | date: "%B %e, %Y" }} </p> </div> </div> <div class="columns" style="margin-top: 1.5em;"> <div class="address"> <strong>From</strong><br/> {{ shop.name }}<br/> {{ shop.address | format_address }} {% if shop.phone %}{{ shop.phone }}{% endif %} </div> {% if order.billing_address %} <div class="address"> <strong>Bill to</strong> {{ order.billing_address | format_address }} </div> {% endif %} {% if order.shipping_address %} <div class="address"> <strong>Ship to</strong> {{ order.shipping_address | format_address }} {% if order.shipping_address.phone %}{{ order.shipping_address.phone }}{% endif %} </div> {% endif %} </div> <hr /> <h2>Order Details</h2> <table class="table-tabular" style="margin: 1em 0 0 0;"> <thead> <tr> <th>Qty</th> <th>Item</th> <th style="text-align: right;">Price</th> </tr> </thead> <tbody> {% for line_item in order.line_items %} <tr> <td>{{ line_item.quantity }}</td> <td>{{ line_item.title }} {% if line_item.line_level_discount_allocations.size > 0 %} <span class="subduedText"> {% for discount_allocation in line_item.line_level_discount_allocations %} <br>{{ discount_allocation.discount_application.title }} (-{{ discount_allocation.amount | money }}) {% endfor %} </span> {% endif %} </td> <td style="text-align: right;"> {% if line_item.original_price != line_item.final_price %} <span class="subduedText"><s>{{ line_item.original_price | money }}</s></span> {% endif %} {{ line_item.final_price | money }} </td> </tr> {% endfor %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td style="text-align: right;">{{ order.line_items_subtotal_price | money }}</td> </tr> {% for discount_application in order.cart_level_discount_applications %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">{% if discount_application.title %}<span class="subduedText">{{ discount_application.title }}</span>{% endif %}</td> <td style="text-align: right;">-{{ discount_application.total_allocated_amount | money }}</td> </tr> {% endfor %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Tax</td> <td style="text-align: right;">{{ order.tax_price | money }}</td> </tr> {% if order.shipping_address %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Shipping</td> <td style="text-align: right;">{{ order.shipping_price | money }}</td> </tr> {% endif %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><strong>Total</strong></td> <td style="text-align: right;"><strong>{{ order.total_price | money }}</strong></td> </tr> {% if order.net_payment != order.total_net_amount %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Paid</td> <td style="text-align: right;">{{ order.net_payment | money }}</td> </tr> {% endif %} {% if order.total_refunded_amount > 0 %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Refunded</td> <td style="text-align: right;">-{{ order.total_refunded_amount | money }}</td> </tr> {% endif %} {% if order.net_payment != order.total_net_amount %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><strong>Outstanding Amount</strong></td> <td style="text-align: right;"><strong>{{ order.total_price | minus: order.net_payment | money }}</strong></td> </tr> {% endif %} </tbody> </table> {% if transactions.size > 1 %} <h2>Transaction Details</h2> <table class="table-tabular" style="margin: 0 0 1.5em 0;"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Amount</th> <th>Kind</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> {% for transaction in transactions %} <tr> <td>{{ transaction.gateway | payment_method }}</td> <td>{{ transaction.amount | money }}</td> <td>{{ transaction.kind }}</td> <td>{{ transaction.status }}</td> </tr> {% endfor %} </tbody> </table> {% endif %} {% if order.note %} <h2>Note</h2> <p>{{ order.note }}</p> {% endif %} <p style="margin-bottom: 0;">If you have any questions, please send an email to <u>{{ shop.email }}</u></p> </div>

เทมเพลตเริ่มต้นของบันทึกการจัดส่ง

เวอร์ชันตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2024

liquid <div> <div class="columns"> <h1>Packing Slip</h1> <div class="address"> <p style="text-align: right; margin: 0;"> Order {{ order.order_name }}<br /> {% if order.po_number %}PO # {{ order.po_number }}<br />{% endif %} {{ order.created_at | date: "%B %e, %Y" }} </p> </div> </div> <div class="columns" style="margin-top: 1.5em;"> <div class="address"> <strong>From</strong><br/> {{ shop.name }}<br/> {{ shop.address | format_address }} </div> {% if order.shipping_address %} <div class="address"> <strong>Ship to</strong> {{ order.shipping_address | format_address }} </div> {% endif %} </div> <hr /> <h2>Order Details</h2> <table class="table-tabular" style="margin: 1em 0 0 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%; text-align: left;">Qty</th> <th style="width: 85%; text-align: left;">Item</th> </tr> </thead> <tbody> {% for line_item in order.line_items %} <tr> <td style="text-align: left;">{{ line_item.quantity }}</td> <td style="text-align: left;">{{ line_item.title }}</td> </tr> {% endfor %} </tbody> </table> </div>

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี