Tworzenie i edytowanie szablonów za pomocą aplikacji Shopify Order Printer

Możesz tworzyć i edytować szablony za pomocą aplikacji Shopify Order Printer w panelu administracyjnym Shopify. Domyślnie aplikacja Shopify Order Printer zawiera poniższe szablony:

 • Faktura: Faktura, którą możesz wysłać do klienta
 • Specyfikacja towarów: Wydruk adresu sklepu i adresu wysyłki klienta.

Za pomocą języka Liquid możesz tworzyć własne niestandardowe szablony dla innych wkładek do opakowań, takich jak kupony, etykiety lub paragony. Aplikacja Shopify Order Printer obsługuje szablony wykonane za pomocą zmiennych HTML, CSS i Liquid.

Informacje dotyczące tworzenia szablonów w aplikacji Shopify Order Printer

Przed utworzeniem szablonów w aplikacji Shopify Order Printer zapoznaj się z poniższymi informacjami:

Utwórz szablon

Możesz utworzyć nowy szablon dla dokumentu zamówienia.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Order Printer.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij Szablony.

 5. Kliknij opcję Utwórz szablon.

 6. W polu Nazwa wprowadź nazwę szablonu, np. etykieta lub kupon.

 7. W sekcji Edytuj kod dodaj kod HTML, CSS lub Liquid, aby utworzyć szablon.

 8. Opcjonalnie: Aby wyświetlić podgląd szablonu, kliknij opcję Podgląd.

 9. Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj szablon

Możesz edytować istniejący szablon. Aby dowiedzieć się więcej o dostosowaniach szablonów, zapoznaj się z przykładami dostosowań szablonów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Order Printer.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij Szablony.

 5. Kliknij szablon, który chcesz edytować.

 6. W sekcji Edytuj kod dodaj lub edytuj kod HTML, CSS lub Liquid.

 7. Opcjonalnie: Aby wyświetlić podgląd szablonu, kliknij opcję Podgląd.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Przywracanie domyślnego szablonu

Możesz przywrócić domyślne wartości wbudowanych szablonów specyfikacji towarów i faktur. Użyj poniższych bloków kodu, aby przywrócić domyślne ustawienia szablonów.

Domyślny szablon faktury

Wersja z 6 czerwca 2024 r.

liquid <div> <div class="columns"> <h1>Invoice</h1> <div> <p style="text-align: right; margin: 0;"> Order {{ order.order_name }}<br /> {% if order.po_number %}PO # {{ order.po_number }}<br />{% endif %} {{ order.created_at | date: "%B %e, %Y" }} </p> </div> </div> <div class="columns" style="margin-top: 1.5em;"> <div class="address"> <strong>From</strong><br/> {{ shop.name }}<br/> {{ shop.address | format_address }} {% if shop.phone %}{{ shop.phone }}{% endif %} </div> {% if order.billing_address %} <div class="address"> <strong>Bill to</strong> {{ order.billing_address | format_address }} </div> {% endif %} {% if order.shipping_address %} <div class="address"> <strong>Ship to</strong> {{ order.shipping_address | format_address }} {% if order.shipping_address.phone %}{{ order.shipping_address.phone }}{% endif %} </div> {% endif %} </div> <hr /> <h2>Order Details</h2> <table class="table-tabular" style="margin: 1em 0 0 0;"> <thead> <tr> <th>Qty</th> <th>Item</th> <th style="text-align: right;">Price</th> </tr> </thead> <tbody> {% for line_item in order.line_items %} <tr> <td>{{ line_item.quantity }}</td> <td>{{ line_item.title }} {% if line_item.line_level_discount_allocations.size > 0 %} <span class="subduedText"> {% for discount_allocation in line_item.line_level_discount_allocations %} <br>{{ discount_allocation.discount_application.title }} (-{{ discount_allocation.amount | money }}) {% endfor %} </span> {% endif %} </td> <td style="text-align: right;"> {% if line_item.original_price != line_item.final_price %} <span class="subduedText"><s>{{ line_item.original_price | money }}</s></span> {% endif %} {{ line_item.final_price | money }} </td> </tr> {% endfor %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td style="text-align: right;">{{ order.line_items_subtotal_price | money }}</td> </tr> {% for discount_application in order.cart_level_discount_applications %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">{% if discount_application.title %}<span class="subduedText">{{ discount_application.title }}</span>{% endif %}</td> <td style="text-align: right;">-{{ discount_application.total_allocated_amount | money }}</td> </tr> {% endfor %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Tax</td> <td style="text-align: right;">{{ order.tax_price | money }}</td> </tr> {% if order.shipping_address %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Shipping</td> <td style="text-align: right;">{{ order.shipping_price | money }}</td> </tr> {% endif %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><strong>Total</strong></td> <td style="text-align: right;"><strong>{{ order.total_price | money }}</strong></td> </tr> {% if order.net_payment != order.total_net_amount %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Paid</td> <td style="text-align: right;">{{ order.net_payment | money }}</td> </tr> {% endif %} {% if order.total_refunded_amount > 0 %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Refunded</td> <td style="text-align: right;">-{{ order.total_refunded_amount | money }}</td> </tr> {% endif %} {% if order.net_payment != order.total_net_amount %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><strong>Outstanding Amount</strong></td> <td style="text-align: right;"><strong>{{ order.total_price | minus: order.net_payment | money }}</strong></td> </tr> {% endif %} </tbody> </table> {% if transactions.size > 1 %} <h2>Transaction Details</h2> <table class="table-tabular" style="margin: 0 0 1.5em 0;"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Amount</th> <th>Kind</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> {% for transaction in transactions %} <tr> <td>{{ transaction.gateway | payment_method }}</td> <td>{{ transaction.amount | money }}</td> <td>{{ transaction.kind }}</td> <td>{{ transaction.status }}</td> </tr> {% endfor %} </tbody> </table> {% endif %} {% if order.note %} <h2>Note</h2> <p>{{ order.note }}</p> {% endif %} <p style="margin-bottom: 0;">If you have any questions, please send an email to <u>{{ shop.email }}</u></p> </div>

Domyślny szablon specyfikacji towarów

Wersja z 6 czerwca 2024 r.

liquid <div> <div class="columns"> <h1>Packing Slip</h1> <div class="address"> <p style="text-align: right; margin: 0;"> Order {{ order.order_name }}<br /> {% if order.po_number %}PO # {{ order.po_number }}<br />{% endif %} {{ order.created_at | date: "%B %e, %Y" }} </p> </div> </div> <div class="columns" style="margin-top: 1.5em;"> <div class="address"> <strong>From</strong><br/> {{ shop.name }}<br/> {{ shop.address | format_address }} </div> {% if order.shipping_address %} <div class="address"> <strong>Ship to</strong> {{ order.shipping_address | format_address }} </div> {% endif %} </div> <hr /> <h2>Order Details</h2> <table class="table-tabular" style="margin: 1em 0 0 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%; text-align: left;">Qty</th> <th style="width: 85%; text-align: left;">Item</th> </tr> </thead> <tbody> {% for line_item in order.line_items %} <tr> <td style="text-align: left;">{{ line_item.quantity }}</td> <td style="text-align: left;">{{ line_item.title }}</td> </tr> {% endfor %} </tbody> </table> </div>

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo