Opprette og redigere maler med Shopify Order Printer

Du kan opprette og redigere maler med Shopify Order Printer-appen i Shopify-administrator. Som standard inkluderer Shopify Order Printer-appen de følgende appene:

 • Faktura: En faktura du kan sende til en kunde
 • Følgeseddel: en utskrift av butikkens adresse og kundens leveringsadresse.

Du kan bruke Liquid til å opprette egne tilpassede maler for andre emballasjeinnlegg, som for eksempel kuponger, etiketter eller kvitteringer. Shopify Order Printer-appen støtter maler som er laget med HTML, CSS og Liquid-variabler.

Hensyn ved oppretting av maler i Shopify Order Printer-appen

Gå gjennom følgende vurderinger før du oppretter maler i Shopify Order Printer-appen:

Opprett en mal

Du kan opprette en ny mal for bestillingsdokumentet.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Order Printer fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Maler.

 5. Klikk på Opprett en mal.

 6. I Navn-feltet angir du et navn på malen, for eksempel etikett eller kupong.

 7. I Rediger kode-delen legger du til HTML-, CSS- eller Liquid-kode for å opprette malen.

 8. Valgfritt: Klikk på Forhåndsvisning for å forhåndsvise malen.

 9. Klikk på Lagre.

Rediger en mal

Du kan redigere en eksisterende mal. Hvis du vil ha mer informasjon om maltilpasninger, kan du se Eksempler på maltilpasninger.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Order Printer fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Maler.

 5. Klikk på malen du vil redigere.

 6. I Rediger kode-delen legger du til eller redigerer HTML-, CSS- eller Liquid-kode.

 7. Valgfritt: Klikk på Forhåndsvisning for å forhåndsvise malen.

 8. Klikk på Lagre.

Gjenopprette standardmalen

Du kan gjenopprette de innebygde standardmalene for følgesedler og fakturaer til standardverdiene. Bruk følgende kodeblokker for å gjenopprette malene til standard.

Standardmal for faktura

Versjon fra 6. juni 2024.

liquid <div> <div class="columns"> <h1>Invoice</h1> <div> <p style="text-align: right; margin: 0;"> Order {{ order.order_name }}<br /> {% if order.po_number %}PO # {{ order.po_number }}<br />{% endif %} {{ order.created_at | date: "%B %e, %Y" }} </p> </div> </div> <div class="columns" style="margin-top: 1.5em;"> <div class="address"> <strong>From</strong><br/> {{ shop.name }}<br/> {{ shop.address | format_address }} {% if shop.phone %}{{ shop.phone }}{% endif %} </div> {% if order.billing_address %} <div class="address"> <strong>Bill to</strong> {{ order.billing_address | format_address }} </div> {% endif %} {% if order.shipping_address %} <div class="address"> <strong>Ship to</strong> {{ order.shipping_address | format_address }} {% if order.shipping_address.phone %}{{ order.shipping_address.phone }}{% endif %} </div> {% endif %} </div> <hr /> <h2>Order Details</h2> <table class="table-tabular" style="margin: 1em 0 0 0;"> <thead> <tr> <th>Qty</th> <th>Item</th> <th style="text-align: right;">Price</th> </tr> </thead> <tbody> {% for line_item in order.line_items %} <tr> <td>{{ line_item.quantity }}</td> <td>{{ line_item.title }} {% if line_item.line_level_discount_allocations.size > 0 %} <span class="subduedText"> {% for discount_allocation in line_item.line_level_discount_allocations %} <br>{{ discount_allocation.discount_application.title }} (-{{ discount_allocation.amount | money }}) {% endfor %} </span> {% endif %} </td> <td style="text-align: right;"> {% if line_item.original_price != line_item.final_price %} <span class="subduedText"><s>{{ line_item.original_price | money }}</s></span> {% endif %} {{ line_item.final_price | money }} </td> </tr> {% endfor %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td style="text-align: right;">{{ order.line_items_subtotal_price | money }}</td> </tr> {% for discount_application in order.cart_level_discount_applications %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">{% if discount_application.title %}<span class="subduedText">{{ discount_application.title }}</span>{% endif %}</td> <td style="text-align: right;">-{{ discount_application.total_allocated_amount | money }}</td> </tr> {% endfor %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Tax</td> <td style="text-align: right;">{{ order.tax_price | money }}</td> </tr> {% if order.shipping_address %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Shipping</td> <td style="text-align: right;">{{ order.shipping_price | money }}</td> </tr> {% endif %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><strong>Total</strong></td> <td style="text-align: right;"><strong>{{ order.total_price | money }}</strong></td> </tr> {% if order.net_payment != order.total_net_amount %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Paid</td> <td style="text-align: right;">{{ order.net_payment | money }}</td> </tr> {% endif %} {% if order.total_refunded_amount > 0 %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Refunded</td> <td style="text-align: right;">-{{ order.total_refunded_amount | money }}</td> </tr> {% endif %} {% if order.net_payment != order.total_net_amount %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><strong>Outstanding Amount</strong></td> <td style="text-align: right;"><strong>{{ order.total_price | minus: order.net_payment | money }}</strong></td> </tr> {% endif %} </tbody> </table> {% if transactions.size > 1 %} <h2>Transaction Details</h2> <table class="table-tabular" style="margin: 0 0 1.5em 0;"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Amount</th> <th>Kind</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> {% for transaction in transactions %} <tr> <td>{{ transaction.gateway | payment_method }}</td> <td>{{ transaction.amount | money }}</td> <td>{{ transaction.kind }}</td> <td>{{ transaction.status }}</td> </tr> {% endfor %} </tbody> </table> {% endif %} {% if order.note %} <h2>Note</h2> <p>{{ order.note }}</p> {% endif %} <p style="margin-bottom: 0;">If you have any questions, please send an email to <u>{{ shop.email }}</u></p> </div>

Standardmal for følgeseddel

Versjon fra 6. juni 2024.

liquid <div> <div class="columns"> <h1>Packing Slip</h1> <div class="address"> <p style="text-align: right; margin: 0;"> Order {{ order.order_name }}<br /> {% if order.po_number %}PO # {{ order.po_number }}<br />{% endif %} {{ order.created_at | date: "%B %e, %Y" }} </p> </div> </div> <div class="columns" style="margin-top: 1.5em;"> <div class="address"> <strong>From</strong><br/> {{ shop.name }}<br/> {{ shop.address | format_address }} </div> {% if order.shipping_address %} <div class="address"> <strong>Ship to</strong> {{ order.shipping_address | format_address }} </div> {% endif %} </div> <hr /> <h2>Order Details</h2> <table class="table-tabular" style="margin: 1em 0 0 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%; text-align: left;">Qty</th> <th style="width: 85%; text-align: left;">Item</th> </tr> </thead> <tbody> {% for line_item in order.line_items %} <tr> <td style="text-align: left;">{{ line_item.quantity }}</td> <td style="text-align: left;">{{ line_item.title }}</td> </tr> {% endfor %} </tbody> </table> </div>

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis