Tilpasse maler i bestillingsskriver-appen

Du kan opprette og tilpasse opptil 15 maler for Order Printer-appen i Shopify-administratoren. Som standard kommer Printer-appen med to maler:

 • Faktura – en standardfaktura som du kan sende til en kunde
 • Pakkseddel – en utskrift av butikkadressen og kundens leveringsadresse

Opprett en ny Order Printer-mal

Å opprette en ny Order Printer-mal krever at du er kjent med HTML, CSS og Liquid. Shopify-temastøtte kan hjelpe med mindre justeringer innenfor omfanget av Shopifys designpolicy.

Trinn:

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på bestillingsskriveren for å åpne appen.

 3. Klikk Administrer maler.

 4. Klikk på Legg til mal.

 5. Skriv inn et navn for den nye malen i Navn-feltet.

 6. Legg til HTML, CSS eller Liquid-kode i kode-feltet for å opprette malen.

 7. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Rediger en Order Printer-mal

Redigering av Order Printer-maler krever at du er kjent med HTML, CSS og Liquid. Shopify-temastøtte kan hjelpe med mindre justeringer innenfor omfanget av Shopifys designpolicy.

Trinn:

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på bestillingsskriveren for å åpne appen.

 3. Klikk Administrer maler.

 4. Klikk på navnet til malen du vil redigere.

 5. Gjør endringer i malen ved å legge til eller redigere HTML-, CSS- eller Liquid-kode i feltet Kode. For å forhåndsvise eksempler på maltilpasninger kan du se Eksempler på maltilpasninger.

 6. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Eksempel på maltilpasninger

Følgende eksempler viser noen vanlige måter å tilpasse maler for Order Printer på:

Det skal se slik ut i HTML:

Example HTML code

Eksempel: Gjør tabellbredder til 100 %

Hvis du vil ha kanter på tabellene dine og ønsker at de strekker seg til 100 % bredde, legger du til table-tabular-klasse i tabellen din:

<table class="table-tabular">
  ...
</table>

Eksempel: Vis miniatyrbilder av produkter

Sett inn denne koden i malen din for å få med produktminiatyrbilder:

{{ line_item.product.featured_image | product_img_url: 'thumb' | img_tag }}

Legg til bestillingsinformasjon

Du kan legge til bestillingsdetaljer i malene dine, som navn, mengde og kostnader for kjøpte varer. Slik legger du til bestillingsdetaljer i malen:

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på bestillingsskriveren for å åpne appen.

 3. Klikk Administrer maler.

 4. Klikk på navnet til malen du vil redigere.

 5. Bruk Liquid-variabler til å legge til bestillingsdetaljer og HTML for å legge til formatering. For eksempel vil {{ line_item.price | money }} skrive ut prisen på varen.

 6. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Nyla vil for eksempel redigere pakkseddelmalen for å inkludere en liste over varene som sendes. Hun legger til følgende kode nederst på Packing slip-malen sin i Order Printer-appen:

<br>
<br>
<table class="table-tabular" style="margin: 0 0 1.5em 0;">
 <thead>
  <tr>
   <th>Quantity</th>
   <th>Item</th>
   {% if tax_lines.size > 0 %}
   <th>Taxes</th>
   {% endif %}
   <th>Price</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  {% for line_item in line_items %}
   <tr>
    <td>{{ line_item.quantity }} x</td>
    <td><b>{{ line_item.title }}</b></td>
    {% if line_item.tax_lines %}
     <td>
      {% for tax_line in line_item.tax_lines %}
       {{ tax_line.price | money }} {{ tax_line.title }}<br/>
      {% endfor %}
     </td>
    {% endif %}
    <td>{{ line_item.price | money }}</td>
   </tr>
  {% endfor %}
 </tbody>
</table>

Som et resultat av dette, er det nå inkludert en tabell på Nylas følgesedler som viser varene som er kjøpt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis