Bruke bestillingsskriver-appen

Du kan bruke Order Printer-appen til å skrive ut fakturaer og følgesedler for bestillinger fra både Shopify-administrator og Shopify POS-appen. Du kan skrive ut inntil 50 bestillinger av gangen med Order Printer-appen. For å skrive ut flere bestillinger, kan du vurdere å eksportere bestillinger til en CSV-fil.

Skriv ut med bestillingsskriveren fra Shopify-administratoren

Trinn:

Skriv ut med Order Printer fra Shopify POS

Trinn:

 1. Fra bestillingsbekreftelsessiden trykker du på Apper.
 2. Trykk på Skriv ut med Order Printer-appen.
 3. Velg å skrive ut en faktura, en følgeseddel eller begge deler. Hvis du ønsker å bruke en annen skriver, skrive ut flere kopier eller bruke dobbeltsidet utskrift, trykker du på Skriv ut for å åpne innstillingsmenyen.
 4. Klikk på Skriv ut når du er ferdig.

Velg en standardmal for Order Printer

Du kan velge en mal som Order Printer skriver ut som standard.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du Apper.
 2. Klikk på bestillingsskriveren for å åpne appen.
 3. Klikk Administrer maler.
 4. Velg hvilke maler som skal skrives ut som standard.

Skriv ut direkte fra en bestilling i administrator

Trinn:

 1. Følg trinnene for å skrive ut med Order Printer fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Flere innstillinger i vinduet Skriv ut.
 3. Fjern avmerkingen for Overskrifter og bunntekster.
 4. Klikk på Lagre.

Generelt må du fjerne merkingen av alternativet i nettleserens utskriftsvindu for topp- og bunntekstene.

Lagre et dokument som en PDF-fil

Order Printer bruker nettleserens utskriftsfunksjon for å skrive ut dokumenter. Du kan bruke denne funksjonen til å lagre dokumentene som PDF-filer. Nettlesere og operativsystemer håndterer lagringen av PDF på ulike måter:

Google Chrome

Hvis du bruker nettleseren Google Chrome kan du lagre til en PDF-fil direkte fra dialogboksen for utskrifter. Velg Lagre som PDF under Mål.

Mac OS X

Dialogboksen for utskrifter i Mac OS X lar deg skrive ut til PDF fra alle nettlesere. Velg PDF nederst til venstre i dialogboksen for utskrifter, og velg deretter Lagre som PDF ….

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis