การใช้แอป Order Printer

คุณสามารถใช้แอป Order Printer เพื่อพิมพ์ใบแจ้งหนี้และบันทึกการจัดส่งในการสั่งซื้อของคุณจากทั้ง Shopify admin และแอป Shopify POS คุณสามารถพิมพ์สินค้าได้สูงสุดถึง 50 รายการต่อครั้งโดยใช้แอป Order Printer หากต้องการพิมพ์สินค้าเพิ่มเติม ลอง ส่งออกรายการคำสั่งซื้อเป็นไฟล์ CSV

พิมพ์ด้วย Order Printer จากส่วนผู้ดูแล Shopify

ขั้นตอน:

พิมพ์ด้วย Order Printer จาก Shopify POS

ขั้นตอน:

 1. ที่หน้าการยืนยันคำสั่งซื้อ ให้แตะที่แอป
 2. แตะที่พิมพ์ด้วยแอป Order Printer
 3. เลือกว่าจะพิมพ์ใบแจ้งหนี้บันทึกการจัดส่งหรือทั้งสองอย่าง หากคุณต้องการเลือกเครื่องพิมพ์เครื่องอื่น ให้พิมพ์หลายสำเนาหรือใช้การพิมพ์แบบสองหน้าจากนั้นแตะพิมพ์เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า
 4. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ให้คลิก “พิมพ์

เลือกเทมเพลตเริ่มต้นของ Order Printer

คุณสามารถเลือกเทมเพลตที่แอป Order Printer ใช้พิมพ์ออกมาเป็นค่าเริ่มต้นได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify คลิกที่ "แอป"
 2. คลิก Order Printer เพื่อเปิดแอป
 3. คลิกที่จัดการเทมเพลต
 4. เลือกเทมเพลตที่จะพิมพ์ตามค่าเริ่มต้น

พิมพ์จากคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแลระบบโดยตรง

ขั้นตอน:

 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อพิมพ์ด้วย Order Printer จากส่วน Shopify admin
 2. ในหน้าต่าง “พิมพ์” ให้คลิก “การตั้งค่าเพิ่มเติม
 3. ยกเลิกทำเครื่องหมายส่วนหัวและส่วนท้าย
 4. คลิก บันทึก

โดยทั่วไปคุณจำเป็นต้องยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ตัวเลือกในหน้าต่างการพิมพ์ของเบราว์เซอร์สำหรับส่วนหัวและส่วนท้าย

บันทึกเอกสารเป็นไฟล์ PDF

Order Printer ใช้ฟังก์ชันการพิมพ์ของเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อพิมพ์เอกสาร คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อบันทึกเอกสารของคุณเป็นไฟล์ PDF แต่ละเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการจัดการกับการบันทึก PDF ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน:

Google Chrome

หากคุณใช้งานเบราว์เซอร์ของ Google Chrome คุณสามารถบันทึก PDF ได้โดยตรงจากกล่องโต้ตอบการพิมพ์ ใต้ปลายทาง ให้เลือกบันทึกเป็น PDF

Mac OS X

กล่องโต้ตอบการพิมพ์ของ Mac OS X ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ PDF ได้จากเบราว์เซอร์ใดก็ได้ ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์ ให้คลิก PDF ที่ด้านล่างซ้ายจากนั้นเลือกบันทึกเป็น PDF...

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี