Dostosowywanie szablonów aplikacji Order Printer

Możesz utworzyć i dostosować maksymalnie 15 szablonów dla aplikacji Order Printer w panelu administracyjnym Shopify. Domyślnie aplikacja Order Printer zawiera dwa szablony:

 • Faktura – faktura podstawowa, którą można wysłać do klienta
 • Specyfikacja towarów – wydruk adresu sklepu i adresu wysyłki klienta

Utwórz nowy szablon Order Printer

Utworzenie nowego szablonu Order Printer wymaga znajomości języka HTML, CSS i Liquid. Pomoc techniczna ds. szablonów Shopify może pomóc w niewielkich korektach mieszczących się w zakresie polityki Shopify w zakresie projektowania.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Kliknij opcję Order Printer, aby otworzyć aplikację.

 3. Kliknij opcję Zarządzaj szablonami.

 4. Kliknij opcję Dodaj szablon.

 5. Wprowadź nazwę nowego szablonu w polu Nazwa.

 6. Dodaj kod HTML, CSS lub Liquid w polu Kod, aby utworzyć swój szablon.

 7. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Edytuj szablon Order Printer

Edytowanie szablonów Order Printer wymaga znajomości języka HTML, CSS i Liquid. Pomoc techniczna ds. szablonów Shopify może pomóc w niewielkich korektach mieszczących się w zakresie polityki Shopify w zakresie projektowania.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Kliknij opcję Order Printer, aby otworzyć aplikację.

 3. Kliknij opcję Zarządzaj szablonami.

 4. Kliknij nazwę szablonu, który chcesz edytować.

 5. Wprowadź zmiany w szablonie, dodając lub edytując kod HTML, CSS lub Liquid w polu Kod. Aby wyświetlić podgląd przykładowych dostosowań szablonów, zapoznaj się z tematem Przykładowe dostosowania szablonów.

 6. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Przykładowe dostosowania szablonów

Poniższe przykłady objaśniają niektóre typowe sposoby dostosowywania szablonów Order Printer:

W HTML powinno to wyglądać następująco:

Example HTML code

Przykład: Ustaw szerokości tabeli na 100%

Aby tabele miały obramowania i były rozciągane do szerokości 100%, dodaj klasę table-tabular do swojej tabeli:

<table class="table-tabular">
  ...
</table>

Przykład: Wyświetl miniatury produktów

Aby dołączyć miniatury produktów, wstaw ten kod do szablonu:

{{ line_item.product.featured_image | product_img_url: 'thumb' | img_tag }}

Dodawanie szczegółów zamówienia

Możesz dodać do swoich szablonów szczegóły zamówienia, takie jak nazwa, ilość i koszt zakupionych pozycji. Aby dodać szczegóły zamówienia do szablonu:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Kliknij opcję Order Printer, aby otworzyć aplikację.

 3. Kliknij opcję Zarządzaj szablonami.

 4. Kliknij nazwę szablonu, który chcesz edytować.

 5. Użyj zmiennych Liquid, aby dodać szczegóły zamówienia, i HTML, aby dodać formatowanie. Na przykład {{ line_item.price | money }} drukuje cenę pozycji.

 6. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Przykładowo, Nyla chce edytować szablon specyfikacji towarów, aby uwzględnić w nim listę wysyłanych pozycji. Dodaje poniższy kod na dole szablonu Packing slip w aplikacji Order Printer:

<br>
<br>
<table class="table-tabular" style="margin: 0 0 1.5em 0;">
 <thead>
  <tr>
   <th>Quantity</th>
   <th>Item</th>
   {% if tax_lines.size > 0 %}
   <th>Taxes</th>
   {% endif %}
   <th>Price</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  {% for line_item in line_items %}
   <tr>
    <td>{{ line_item.quantity }} x</td>
    <td><b>{{ line_item.title }}</b></td>
    {% if line_item.tax_lines %}
     <td>
      {% for tax_line in line_item.tax_lines %}
       {{ tax_line.price | money }} {{ tax_line.title }}<br/>
      {% endfor %}
     </td>
    {% endif %}
    <td>{{ line_item.price | money }}</td>
   </tr>
  {% endfor %}
 </tbody>
</table>

W wyniku tego specyfikacje towarów Nyla zawierają teraz tabelę z listą zakupionych pozycji:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo