Migracja z aplikacji Order Printer do Shopify Order Printer

Wdrożenie Liquid w aplikacji Shopify Order Printer jest nieco inny niż w przypadku pierwotnej aplikacji Order Printer. Aby dokonać migracji szablonów, musisz ręcznie skopiować kod z istniejących szablonów, wkleić go do nowej aplikacji i wprowadzić niezbędne dostosowania w sposób opisany w tym przewodniku. Wszelkie niestandardowe CSS dodane do Twoich szablonów będą również wymagały przeniesienia i dostosowania w nowej aplikacji.

Atrybuty zamówienia usuwane z globalnej przestrzeni nazw

Aby uzyskać dostęp do atrybutów zamówienia, należy je poprzedzić przedrostkiem order.. Na przykład atrybutbilling_address jest teraz dostępny jako order.billing_address.

Dla Twojej wygody nadal dostępnych jest kilka często używanych atrybutów zamówienia bez przedrostka order.:

 • line_items
 • tax_lines
 • fulfillments
 • transactions
 • discounts
 • refunds
 • shipping_methods
 • customer

Te zmienne są dostępne jako fulfillments lub order.fulfillments itd.

Wycofanie pól

Zgodnie z aktualnym modelem danych Shopify zmieniono nazwę wielu pól w kilku obiektach lub wycofano je i zastąpiono innymi polami bądź wprowadzono rozwiązanie alternatywne, które opisano w poniższych akapitach. Jeśli Twoje szablony mają dostęp do któregoś z tych pól, zastąp je dostarczonymi polami zastępczymi lub fragmentami kodu.

Order

Różnice we wdrożeniu:

 • line_items. Zwrócone pozycje nie są uwzględniane w kolekcji line_items. Dostęp do zwróconych pozycji można uzyskać za pośrednictwem refunds.<each>.refunded_line_items.

Pola wycofane zastąpione nowymi:

 • credit_card. Użyj danych płatności na podstawie każdej transakcji z zamówienia: transactions.each.payment_details.
 • current_shipping_price. Zamiast tego pola użyj shipping_price.
 • date. Zamiast tego pola użyj created_at.
 • gateways. Zamiast tego pola użyj unique_gateways lub transactions.<each>.gateway.
 • order_currency. Zamiast tego pola użyj currency.
 • processed_at. Zamiast tego pola użyj created_at.
 • payment_transactions. Odfiltruj order.transactions, aby wyświetlić rodzaj i status w składni Liquid za pomocą where lub za pomocą pętli oraz if w środku.
 • refund_transactions. Odfiltruj order.transactions, aby wyświetlić rodzaj i status w składni Liquid za pomocą where lub za pomocą pętli oraz if w środku.
 • shipping_line. Użyj shipping_methods | first.
 • shipping_lines. Użyj shipping_methods.
 • show_line_item_taxes. Wykonaj tax_lines.size > 0. Możesz zdefiniować go jako zmienną na początku szablonu i odnosić się do niej wielokrotnie: {% assign show_line_item_taxes = tax_lines.size > 0 %}.
 • total_tax. Użyj tax_price.
 • total_paid. Użyj net_payment.

LineItem

Pola wycofane zastąpione nowymi:

 • fulfillable_quantity. Użyj quantity - successfully_fulfilled_quantity.
 • fulfilled. Oblicz warunek quantity == successfully_fulfilled_quantity.
 • name. Użyj title.
 • product_title. Użyj product.title.
 • unit_discount. Oblicz quantity ? total_iscount / quantity : 0.
 • variant_title. Użyj variant.title.
 • weight. Użyj grams.

Realizacja

Pola wycofane zastąpione nowymi:

 • date. Użyj created_at.

Shop

Pola wycofane zastąpione nowymi:

 • owner - Użyj account_owner.name.

W przypadku następujących pól przywołaj je jako shop.address.<field_name>:

 • address - Użyj shop.address.address1.
 • address2 - Użyj shop.address.address2.
 • city - Użyj shop.address.city.
 • country - Użyj shop.address.city.
 • country_code - Użyj shop.address.country_code.
 • province - Użyj shop.address.province.
 • province_code - Użyj shop.address.province_code.
 • zip - Użyj shop.address.zip.

Adres

Pola wycofane zastąpione nowymi:

 • latitude - jeśli address został przywołany z location, długość i szerokość geograficzna sa dostępne w samym obiekcie location.
 • Longitude - jeśli address został przywołany z location, długość i szerokość geograficzna sa dostępne w samym obiekcie location.

Zwrot kosztów

Pola wycofane zastąpione nowymi:

 • date. Użyj created_at.

Linia wysyłki

Pola wycofane zastąpione nowymi:

 • current_price. Użyj price.
 • price. Użyj original_price.

Transakcja

Usunięte pola:

 • authorization
 • message
 • test

Wariant

Pola wycofane zastąpione nowymi:

 • grams. Użyj weight.

Wycofane filtry

Pola wycofane zastąpione nowymi:

 • files_url. Użyj file_url.
 • payment_method, payment_methods. Użyj pola transaction.gateway_display_name dla transakcji zamówienia. Metody płatności nie są już podzielone na określone typy, takie jak {credit card, debit card, bank transfer}. Starsza aplikacja Order Printer mapowała tylko niewielki podzbiór obecnie działającej bramki płatniczej do tych kategorii. Dostawcy bramek płatniczych zarządzają typami metod płatności używanych przez klientów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo