Order Printer uygulamasından Shopify Order Printer uygulamasına geçiş yapma

Shopify'ın Order Printer'ında Liquid'in uygulanması, orijinal Order Printer'dan biraz farklıdır. Şablonlarınızı taşımak için mevcut şablonlarınızdaki kodu manuel olarak kopyalayıp yeni uygulamaya yapıştırmanız ve bu kılavuzda belirtildiği gibi gerekli ayarlamaları yapmanız gerekir. Şablonlarınıza eklenen tüm özel CSS'lerin de yeni uygulamaya aktarılması ve burada düzenlenmesi gerekir.

Genel ad alanından kaldırılan sipariş özellikleri

Sipariş özelliklerine erişmek için bunların başına order. ekleyin. Örneğin, artık billing_address öğesine order.billing_address olarak erişilmektedir.

Kolaylık sağlaması için, yaygın olarak kullanılan bazı sipariş özelliklerine order. ön eki olmadan da erişilebilir:

 • line_items
 • tax_lines
 • fulfillments
 • transactions
 • discounts
 • refunds
 • shipping_methods
 • customer

Bu değişkenlere fulfillments veya order.fulfillments olarak veya benzer şekillerde erişilebilir.

Kullanımdan kaldırılan alanlar

Çeşitli nesnelerdeki birden fazla alan, güncellenmiş Shopify veri modeline göre yeniden adlandırılmış veya kullanımdan kaldırılıp aşağıdaki paragraflarda gösterildiği gibi başka bir alanla değiştirilmiş ya da bir geçici çözüm sağlanmıştır. Şablonlarınız bunlardan herhangi birine erişirse bunları, sağlanan yeni alanla veya kod parçalarıyla değiştirin.

Sipariş

Uygulama farklılıkları:

 • line_items. Para iadesi yapılan satır öğeleri, line_items koleksiyonuna dahil edilmez. Para iadesi yapılan satır öğelerine refunds.<each>.refunded_line_items aracılığıyla erişebilirsiniz.

Sağlanan yeni alanlarla değiştirilerek kullanımdan kaldırılan alanlar:

 • credit_card. Siparişteki her işleme göre ödeme ayrıntılarını kullanın: transactions.each.payment_details.
 • current_shipping_price. Bunun yerine shipping_price kullanın.
 • date. Bunun yerine created_at kullanın.
 • gateways. Bunun yerine unique_gateways veya transactions.<each>.gateway kullanın.
 • order_currency. Bunun yerine currency kullanın.
 • processed_at. Bunun yerine created_at kullanın.
 • payment_transactions. Liquid sözdiziminde where kullanarak veya döngü oluşturup içine if ekleyerek order.transactions öğesini tür ve durum için filtreleyin.
 • refund_transactions. Liquid sözdiziminde where kullanarak veya döngü oluşturup içine if ekleyerek order.transactions öğesini tür ve durum için filtreleyin.
 • shipping_line. Şunu kullanın: shipping_methods | first.
 • shipping_lines. Şunu kullanın: shipping_methods.
 • show_line_item_taxes. Şunu yapın: tax_lines.size > 0. Bunu şablonun başında bir değişken olarak tanımlayabilir ve bir defadan fazla referans verebilirsiniz: {% assign show_line_item_taxes = tax_lines.size > 0 %}.
 • total_tax. Şunu kullanın: tax_price.
 • total_paid. Şunu kullanın: net_payment.

LineItem

Sağlanan yeni alanlarla değiştirilerek kullanımdan kaldırılan alanlar:

 • fulfillable_quantity. Şunu kullanın: quantity - successfully_fulfilled_quantity.
 • fulfilled. quantity == successfully_fulfilled_quantity koşulunu hesaplayın.
 • name. Şunu kullanın: title.
 • product_title. Şunu kullanın: product.title.
 • unit_discount. Şunu hesaplayın: quantity ? total_discount / quantity : 0.
 • variant_title. Şunu kullanın: variant.title.
 • weight. Şunu kullanın: grams.

Gönderim

Sağlanan yeni alanlarla değiştirilerek kullanımdan kaldırılan alanlar:

 • date. Şunu kullanın: created_at.

Shop

Sağlanan yeni alanlarla değiştirilerek kullanımdan kaldırılan alanlar:

 • owner - account_owner.name kullanın.

Aşağıdaki alanlara shop.address.<field_name> şeklinde referans verin:

 • address - shop.address.address1 kullanın.
 • address2 - shop.address.address2 kullanın.
 • city - shop.address.city kullanın.
 • country - shop.address.country kullanın.
 • country_code - shop.address.country_code kullanın.
 • province - shop.address.province kullanın.
 • province_code - shop.address.province_code kullanın.
 • zip - shop.address.zip kullanın.

Adres

Sağlanan yeni alanlarla değiştirilerek kullanımdan kaldırılan alanlar:

 • latitude - location, address öğesine referans veriyorsa enlem ve boylama, location nesnesinin kendisinden erişilebilir.
 • Longitude - location, address öğesine referans veriyorsa enlem ve boylama, location nesnesinin kendisinden erişilebilir.

Para iadesi

Sağlanan yeni alanlarla değiştirilerek kullanımdan kaldırılan alanlar:

 • date. Şunu kullanın: created_at.

Kargo Satırı

Sağlanan yeni alanlarla değiştirilerek kullanımdan kaldırılan alanlar:

 • current_price. Şunu kullanın: price.
 • price. Şunu kullanın: original_price.

İşlem

Kaldırılan alanlar:

 • authorization
 • message
 • test

Variant

Sağlanan yeni alanlarla değiştirilerek kullanımdan kaldırılan alanlar:

 • grams. Şunu kullanın: weight.

Kullanımdan kaldırılan filtreler

Sağlanan yeni alanlarla değiştirilerek kullanımdan kaldırılan alanlar:

 • files_url. Şunu kullanın: file_url.
 • payment_method, payment_methods. Sipariş işlemlerinde transaction.gateway_display_name alanını kullanın. Ödeme yöntemleri artık {credit card, debit card, bank transfer} gibi belirli türlerle kategorize edilmemektedir. Eski Order Printer, şu anda kullanımda olan ödeme ağ geçitlerinin yalnızca küçük bir alt kümesini bu kategorilerle eşleştiriyordu. Ödeme ağ geçidi sağlayıcıları, müşteriler tarafından kendi taraflarında kullanılan ödeme yöntemi türlerini yönetir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene