Shopify Order Printer için Liquid değişkenleri ve filtreler referansı

Shopify Order Printer şablonlarında temel veri nesneleri şunlardır: order ve shop. Nesne özelliklerine erişmek için order.name yazımını kullanın.

Yaygın olarak kullanılan çeşitli sipariş kapsamlı koleksiyonlara, kullanıcıya kolaylık sağlamak amacıyla genel ad alanı takma adı verilmiştir:

 • line_items
 • tax_lines
 • fulfillments
 • transactions
 • discounts
 • refunds
 • shipping_methods
 • customer

Bu değişkenlere hem fulfillments hem de order.fulfillments şeklinde erişebilirsiniz.

Shopify Order Printer'da kullanılabilen Liquid değişkenleri

Aşağıdaki sınıflar kullanılabilir. Özellikler alfabetik sırada listelenmiştir.

Sipariş

Shopify Order Printer'da aşağıdaki Sipariş özellikleri kullanılabilir:

 • applied_discount
 • attributes
 • b2b
 • billing_address
 • cancel_reason
 • cancel_reason_label
 • cancelled
 • cancelled_at
 • cart_level_discount_applications
 • checkout_id
 • checkout_payment_collection_url
 • company
 • company_location
 • confirmation_number
 • created_at
 • customer
 • discounts
 • discounts_amount
 • discounts_savings
 • email
 • fees
 • financial_status
 • financial_status_label
 • fulfilled_line_items
 • fulfillment_aborted
 • fulfillment_status
 • fulfillments
 • gateway
 • id
 • item_count
 • landing_site
 • landing_site_ref
 • line_items
 • line_items_subtotal_price
 • location
 • metafields
 • name
 • net_payment
 • note
 • order_name
 • order_number
 • order_status_url
 • payment
 • payment_details
 • po_number
 • refunds
 • requires_shipping
 • shipping_address
 • shipping_method
 • shipping_methods
 • shipping_price
 • shop
 • shop_name
 • subtotal_price
 • tags
 • tax_lines
 • tax_price
 • total_discounts
 • total_price
 • transactions
 • unacceptable_risks
 • unfulfilled_line_items
 • unique_gateways
 • user
 • void_transactions

Shop

Aşağıdaki listede, Shopify Order Printer'da kullanılabilen Mağaza özelliklerini gözden geçirin:

 • accepts_gift_cards
 • account_owner
 • allows_discounts
 • checkout
 • checkout_requires_confirmation_step
 • collections_count
 • contact_information
 • currency
 • customer_accounts_enabled
 • customer_accounts_optional
 • description
 • domain
 • email
 • email_accent_color
 • email_logo_url
 • email_logo_width
 • email_marketing
 • enabled_currencies
 • enabled_locales
 • enabled_payment_types
 • features
 • id
 • latitude
 • legal_notice
 • longitude
 • metafields
 • money_format
 • money_with_currency_format
 • name
 • password_message
 • permanent_domain
 • phone
 • policies
 • privacy_policy
 • products_count
 • refund_policy
 • secure_url
 • shipping_policy
 • subscription_policy
 • terms_of_sale
 • terms_of_service
 • types
 • url

LineItem

Aşağıdaki listede, Shopify Order Printer'da kullanılabilen Satır Öğesi özelliklerini gözden geçirin:

 • aggregated_update
 • applied_discounts
 • current_quantity
 • discount_allocations
 • discounts
 • final_line_price
 • final_price
 • fulfillment
 • fulfillment_service
 • gift_card
 • grams
 • groups
 • id
 • image
 • index
 • item_updates
 • json_filter
 • key
 • line_level_discount_allocations
 • line_level_total_discount
 • line_price
 • message
 • options_with_values
 • original_line_price
 • original_price
 • price
 • product
 • product_id
 • properties
 • quantity
 • refunded_quantity
 • requires_shipping
 • selling_plan_allocation
 • sku
 • successfully_fulfilled_quantity
 • tax_lines
 • taxable
 • title
 • total_discount
 • unit_price
 • unit_price_measurement
 • url
 • url_to_remove
 • variant
 • variant_id
 • vendor

Gönderim

Aşağıdaki listede, Shopify Order Printer'da kullanılabilen Gönderim özelliklerini gözden geçirin:

 • created_at
 • estimated_delivery_at
 • fulfillment_line_items
 • item_count
 • line_items
 • requires_shipping
 • tracking_company
 • tracking_number
 • tracking_numbers
 • tracking_url
 • tracking_urls
 • updated_at

Adres

Aşağıdaki listede, Shopify Order Printer'da kullanılabilen Adres özelliklerini gözden geçirin:

 • address1
 • address2
 • city
 • company
 • country
 • country_code
 • country_upper
 • errors
 • first_name
 • id
 • last_name
 • name
 • phone
 • province
 • province_code
 • street
 • summary
 • translated_country_name
 • translated_province_name
 • url
 • zip

Müşteri

Aşağıdaki listede, Shopify Order Printer'da kullanılabilen Müşteri özelliklerini gözden geçirin:

 • accepts_marketing
 • account_activation_url
 • addresses
 • addresses_count
 • b2b?
 • default_address
 • email
 • first_name
 • has_account
 • id
 • last_name
 • last_order
 • metafields
 • name
 • new_address
 • orders
 • orders_count
 • payment_methods
 • phone
 • reset_password_url
 • subscribe_url
 • tags
 • tax_exempt
 • total_spent

İndirim

Aşağıdaki listede, Shopify Order Printer'da kullanılabilen İndirim özelliklerini gözden geçirin:

 • amount
 • code
 • free_shipping_discount
 • id
 • savings
 • title
 • total_amount
 • total_savings

Ürün

Aşağıdaki listede, Shopify Order Printer'da kullanılabilen Ürün özelliklerini gözden geçirin:

 • as_json
 • available
 • collections
 • compare_at_price
 • compare_at_price_max
 • compare_at_price_min
 • compare_at_price_varies
 • content
 • created_at
 • description
 • featured_image
 • featured_media
 • first_available_variant
 • gift_card?
 • handle
 • has_only_default_variant
 • id
 • images
 • json_filter
 • media
 • metafields
 • object_type
 • options
 • options_by_name
 • options_with_values
 • price
 • price_max
 • price_min
 • price_varies
 • published_at
 • requires_selling_plan
 • selected_or_first_available_selling_plan_allocation
 • selected_or_first_available_variant
 • selected_selling_plan
 • selected_selling_plan_allocation
 • selected_variant
 • selling_plan_groups
 • tags
 • template_suffix
 • title
 • type
 • url
 • variants
 • vendor

Variant

Aşağıdaki listede, Shopify Order Printer'da kullanılabilen Varyasyon özelliklerini gözden geçirin:

 • as_json
 • available
 • barcode
 • compare_at_price
 • featured_image
 • featured_media
 • id
 • image
 • incoming
 • inventory_management
 • inventory_policy
 • inventory_quantity
 • json_filter
 • metafields
 • next_incoming_date
 • option1
 • option2
 • option3
 • options
 • price
 • product
 • requires_selling_plan
 • requires_shipping
 • selected_selling_plan_allocation
 • selling_plan_allocations
 • sku
 • store_availabilities
 • taxable
 • title
 • unit_price
 • unit_price_measurement
 • url
 • weight
 • weight_in_unit
 • weight_unit

Para iadesi

Aşağıdaki listede, Shopify Order Printer'da kullanılabilen Para İadesi özelliklerini gözden geçirin:

 • amount
 • created_at
 • id
 • note
 • refund_line_items
 • restock
 • transactions

Kargo Satırı

Aşağıdaki listede, Shopify Order Printer'da kullanılabilen Kargo Satırı özelliklerini gözden geçirin:

 • handle
 • id
 • original_price
 • tax_lines
 • title

Vergi Satırı

Aşağıdaki listede, Shopify Order Printer'da kullanılabilen Vergi Satırı özelliklerini gözden geçirin:

 • price
 • rate
 • rate_percentage
 • title

İşlem

Aşağıdaki listede, Shopify Order Printer'da kullanılabilen İşlem özelliklerini gözden geçirin:

 • amount
 • buyer_pending_payment_instructions
 • buyer_pending_payment_notice
 • created_at
 • gateway
 • gateway_display_name
 • id
 • kind
 • name
 • payment_details
 • receipt
 • show_buyer_pending_payment_instructions
 • status
 • status_label

Meta alan

Bir üst nesneye ekli meta alan. Belirli bir nesnedeki meta alana erişme hakkında bilgi edinmek için Meta alanlara erişme bölümüne bakın.

Meta alanlar, meta alanda saklanan bilgi türünü belirleyen birden fazla veri türünü destekler. Meta alanlara erişmek için kullanılan meta alan erişim yolları iki katmandan oluşur:

 • Ad alanı: Çakışmaları önlemek için meta alanlardan oluşan bir grup,
 • Anahtar - Meta alan adı.

Bu göz önüne alındığında, meta alan nesnesine şu sözdizimini kullanarak erişebilirsiniz: {{ resource.metafields.namespace.key }}.

Adlandırma: <object>.metafields.<namespace>.<key>. Örneğin, order.metafield.shipping.express_delivery_status

Türler:

 • String
 • Array - Dizin oluşturmak için [] kullanın. Örneğin, order.metafield.shipping.express_delivery_status[0]
 • Integer
 • Boolean
 • Date

Metaobject türünün desteklenmediğini unutmayın.

Meta alanları destekleyen nesneler:

 • Order
 • Customer
 • Product
 • Variant
 • Location

Shopify Order Printer'da kullanılabilen Liquid filtreleri

Kullanım

Bir çıktıya filtre uygulamak için, filtreyi ve varsa filtre parametrelerini, öncesinde bir dikey çizgi karakteri | olacak şekilde, çıktının küme parantezi sınırlayıcılarının arasına {{ }} ekleyin. Aşağıdaki örnekte ürün nesnedir, başlık nesnenin özelliğidir ve uygulanan filtre büyük harftir:

{{ product.title | upcase }}

product.title, Health potion değerine sahipse upcase filtresinin çıktısı HEALTH POTION olur.

Liquid filtrelerinin nasıl kullanılacağıyla ilgili ayrıntı bilgi için Shopify Temaları Liquid referansının Filtreler bölümüne bakın.

Adres nesnelerine uygulanan filtreler

 • format_address

Kullanım örnekleri için format_address ile ilgili Shopify Temaları Liquid belgesine bakın.

Herhangi bir metne/dizeye uygulanan filtreler

 • camelcase
 • camelize
 • encode_url_component
 • format_code
 • handle
 • highlight
 • pad_spaces
 • paragraphize
 • pluralize
 • url_escape
 • url_param_escape

Kullanım örnekleri için dize filtreleri ile ilgili Shopify Temaları Liquid belgelerine bakın.

Para anlamına gelen sayılara uygulanan filtreler

 • money
 • money_with_currency
 • money_without_currency
 • money_without_trailing_zeros

Kullanım örnekleri için para filtreleri ile ilgili Shopify Temaları Liquid belgesine bakın.

Nesneleri json'a dönüştürmek için uygulanan filtreler

 • json

Kullanım örnekleri için json filtreleri ile ilgili Shopify Temaları Liquid belgesine bakın.

Ağırlık anlamına gelen sayılara uygulanacak filtreler

 • weight
 • weight_with_unit

Kullanım örnekleri için birime sahip ağırlık ile ilgili Shopify Temaları Liquid belgelerine bakın.

Etiketlere uygulanacak filtreler

 • highlight_active_tag
 • link_to_add_tag
 • link_to_remove_tag
 • link_to_tag

Kullanım örnekleri için etiket filtreleri ile ilgili Shopify Temaları Liquid belgesine bakın.

URL'lere uygulanan filtreler

 • article_img_url
 • asset_img_url
 • asset_url
 • cdn_asset_url
 • collection_img_url
 • file_img_url
 • file_url
 • global_asset_url
 • image_url
 • img_tag
 • img_url
 • link_to
 • payment_icon_png_url
 • payment_type_img_url
 • payment_type_svg_tag
 • placeholder_svg_tag
 • product_img_url
 • script_tag
 • shopify_asset_url
 • stylesheet_tag

Kullanım örnekleri için medya ve html filtreleriyle ilgili Shopify Temaları Liquid belgelerine bakın.

Koleksiyonlara uygulanan filtreler

 • link_to_type
 • link_to_vendor
 • sort_by
 • url_for_type
 • url_for_vendor
 • within

Kullanım örnekleri için koleksiyon filtreleri ile ilgili Shopify Temaları Liquid belgesine bakın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene