Liquid-variabler og filtrereference for Shopify Order Printer

Du kan bruge Liquid til at oprette dine egne tilpassede skabeloner ved hjælp af Shopify Order Printer-appen. Med Liquid kan du oprette tekstskabeloner og gengive dem baseret på hver enkelt ordres unikke data.

Liquid-referencerne, der er angivet på denne side, er en udvidelse af Liquids opensource-version, og de er beregnet til at blive brugt i Shopify Order Printer-appen. Hvis du vil gengive oplysninger baseret på attributterne order og shop, kan du bruge listen over objekter, tags og filtre fra denne reference til at tilpasse dine skabeloner. Du kan også bruge Admin GraphQL API-dokumenter til at få mere at vide om objektfelter.

Sådan bruger du variabler og attributter

I Shopify Order Printer-skabelonerne er de primære dataobjekter order og shop. Du kan bruge order.variable_name til at få adgang til ordreattributter.

Følgende almindeligt anvendte ordreattributter er tilgængelige uden præfikset order.:

 • line_items
 • tax_lines
 • fulfillments
 • transactions
 • discounts
 • refunds
 • shipping_methods
 • customer

Hvis du f.eks. vil have adgang til varelinjevariablen, kan du bruge line_items eller order.line_items.

Liquid-variabler, der er tilgængelige i Shopify Order Printer

Følgende klasser er tilgængelige. Attributter er angivet i alfabetisk rækkefølge.

Ordre

Følgende Order-attributter er tilgængelige i Shopify Order Printer:

 • applied_discount
 • attributes
 • b2b
 • billing_address
 • cancel_reason
 • cancel_reason_label
 • cancelled
 • cancelled_at
 • cart_level_discount_applications
 • checkout_id
 • checkout_payment_collection_url
 • company
 • company_location
 • confirmation_number
 • created_at. Brug filteret date til at formateret tidsstemplet: ``.
 • customer
 • discounts
 • discounts_amount
 • discounts_savings
 • email
 • fees
 • financial_status
 • financial_status_label
 • fulfilled_line_items
 • fulfillment_aborted
 • fulfillment_status
 • fulfillments
 • gateway
 • id
 • item_count
 • landing_site
 • landing_site_ref
 • line_items
 • line_items_subtotal_price
 • location
 • metafields
 • name
 • net_payment
 • note
 • order_name
 • order_number
 • order_status_url
 • payment
 • payment_details
 • po_number
 • refunds
 • requires_shipping
 • shipping_address
 • shipping_method
 • shipping_methods
 • shipping_price
 • shop
 • shop_name
 • subtotal_price
 • tags
 • tax_lines
 • tax_price
 • total_discounts
 • total_duties
 • total_landed_cost_additional_fees
 • total_net_amount
 • total_outstanding
 • total_price
 • total_refunded_amount
 • total_tip
 • transactions
 • unacceptable_risks
 • unfulfilled_line_items
 • unique_gateways
 • user
 • void_transactions

Shop

Gennemgå den følgende liste med Shop-attributter, der er tilgængelige i Shopify Order Printer:

 • accepts_gift_cards
 • account_owner
 • allows_discounts
 • checkout
 • checkout_requires_confirmation_step
 • collections_count
 • contact_information
 • currency
 • customer_accounts_enabled
 • customer_accounts_optional
 • description
 • domain
 • email
 • email_accent_color
 • email_logo_url
 • email_logo_width
 • email_marketing
 • enabled_currencies
 • enabled_locales
 • enabled_payment_types
 • features
 • id
 • latitude
 • legal_notice
 • longitude
 • metafields
 • money_format
 • money_with_currency_format
 • name
 • password_message
 • permanent_domain
 • phone
 • policies
 • privacy_policy
 • products_count
 • refund_policy
 • secure_url
 • shipping_policy
 • subscription_policy
 • terms_of_sale
 • terms_of_service
 • types
 • url

LineItem

Gennemgå den følgende liste med LineItem-attributter, der er tilgængelige i Shopify Order Printer:

 • aggregated_update
 • applied_discounts
 • current_quantity
 • discount_allocations
 • discounts
 • final_line_price
 • final_price
 • fulfillment
 • fulfillment_service
 • gift_card
 • grams
 • groups
 • id
 • image
 • index
 • item_updates
 • json_filter
 • key
 • line_level_discount_allocations
 • line_level_total_discount
 • line_price
 • message
 • options_with_values
 • original_line_price
 • original_price
 • price
 • product
 • product_id
 • properties
 • quantity
 • refunded_quantity
 • requires_shipping
 • selling_plan_allocation
 • sku
 • successfully_fulfilled_quantity
 • tax_lines
 • taxable
 • title
 • total_discount
 • unit_price
 • unit_price_measurement
 • url
 • url_to_remove
 • variant
 • variant_id
 • vendor

Klargøring

Gennemgå den følgende liste med Fulfillment-attributter, der er tilgængelige i Shopify Order Printer:

 • created_at. Brug filteret date til at formateret tidsstemplet: ``.
 • estimated_delivery_at
 • fulfillment_line_items
 • item_count
 • line_items
 • requires_shipping
 • tracking_company
 • tracking_number
 • tracking_numbers
 • tracking_url
 • tracking_urls
 • updated_at

Adresse

Gennemgå følgende liste med Address-attributter, der er tilgængelige i Shopify Order Printer:

 • address1
 • address2
 • city
 • company
 • country
 • country_code
 • country_upper
 • errors
 • first_name
 • id
 • last_name
 • name
 • phone
 • province
 • province_code
 • street
 • summary
 • translated_country_name
 • translated_province_name
 • url
 • zip

Kunde

Gennemgå den følgende liste med Customer-attributter, der er tilgængelige i Shopify Order Printer:

 • accepts_marketing
 • account_activation_url
 • addresses
 • addresses_count
 • b2b?
 • default_address
 • email
 • first_name
 • has_account
 • id
 • last_name
 • last_order
 • metafields
 • name
 • new_address
 • orders
 • orders_count
 • payment_methods
 • phone
 • reset_password_url
 • subscribe_url
 • tags
 • tax_exempt
 • total_spent

Rabat

Gennemgå den følgende liste med Discounts-attributter, der er tilgængelige i Shopify Order Printer:

 • amount
 • code
 • free_shipping_discount
 • id
 • savings
 • title
 • total_amount
 • total_savings

Produkt

Gennemgå den følgende liste med Product-attributter, der er tilgængelige i Shopify Order Printer:

 • as_json
 • available
 • collections
 • compare_at_price
 • compare_at_price_max
 • compare_at_price_min
 • compare_at_price_varies
 • content
 • created_at
 • description
 • featured_image
 • featured_media
 • first_available_variant
 • gift_card?
 • handle
 • has_only_default_variant
 • id
 • images
 • json_filter
 • media
 • metafields
 • object_type
 • options
 • options_by_name
 • options_with_values
 • price
 • price_max
 • price_min
 • price_varies
 • published_at
 • requires_selling_plan
 • selected_or_first_available_selling_plan_allocation
 • selected_or_first_available_variant
 • selected_selling_plan
 • selected_selling_plan_allocation
 • selected_variant
 • selling_plan_groups
 • tags
 • template_suffix
 • title
 • type
 • url
 • variants
 • vendor

Variant

Gennemgå den følgende liste med Variant-attributter, der er tilgængelige i Shopify Order Printer:

 • as_json
 • available
 • barcode
 • compare_at_price
 • featured_image
 • featured_media
 • id
 • image
 • incoming
 • inventory_management
 • inventory_policy
 • inventory_quantity
 • json_filter
 • metafields
 • next_incoming_date
 • option1
 • option2
 • option3
 • options
 • price
 • product
 • requires_selling_plan
 • requires_shipping
 • selected_selling_plan_allocation
 • selling_plan_allocations
 • sku
 • store_availabilities
 • taxable
 • title
 • unit_price
 • unit_price_measurement
 • url
 • weight
 • weight_in_unit
 • weight_unit

Refunder

Gennemgå den følgende liste med Refund-attributter, der er tilgængelige i Shopify Order Printer:

 • amount
 • created_at
 • id
 • note
 • refund_line_items
 • restock
 • transactions

ShippingLine

Gennemgå den følgende liste med ShippingLine-attributter, der er tilgængelige i Shopify Order Printer:

 • handle
 • id
 • original_price
 • tax_lines
 • title

TaxLine

Gennemgå den følgende liste med TaxLine-attributter, der er tilgængelige i Shopify Order Printer:

 • price
 • rate
 • rate_percentage
 • title

Transaktion

Gennemgå den følgende liste med Transaction-attributter, der er tilgængelige i Shopify Order Printer:

 • amount
 • buyer_pending_payment_instructions
 • buyer_pending_payment_notice
 • created_at
 • gateway
 • gateway_display_name
 • id
 • kind
 • name
 • payment_details
 • receipt
 • show_buyer_pending_payment_instructions
 • status
 • status_label

Metafelt

Et metafelt, der er knyttet til et overordnet objekt. Du kan få mere at vide om, hvordan du får adgang til et metafelt for et bestemt objekt, i Få adgang til metafelter.

Metafelter understøtter flere datatyper, som bestemmer, hvilken type oplysninger der gemmes i metafeltet. Adgangsstien til metafelter består af to forskellige lag:

 • navneområde – en gruppering af metafelter for at forhindre konflikter,
 • nøgle – navnet på metafeltet.

I betragtning af dette kan du få adgang til metafeltobjektet med følgende syntaks: {{ resource.metafields.namespace.key }}.

Navngivning: <object>.metafields.<namespace>.<key>. For eksempel order.metafields.shipping.express_delivery_status.

Typer:

 • String
 • Array - brug [] til at indeksere. F.eks. order.metafield.shipping.express_delivery_status[0]
 • Integer
 • Boolean
 • Date

Bemærk at typen Metaobject ikke understøttes.

Objekter, der understøtter metafelter:

 • Order
 • Customer
 • Product
 • Variant
 • Location

Tilgængelige Liquid-filtre i Shopify Order Printer

Brug

Hvis du vil anvende filtre på et output, skal du tilføje filteret og eventuelle filterparametre i outputtets afgrænsning med krøllede parenteser {{ }}, med en lodret streg foran |. I eksemplet herunder er objektet product, egenskaben er title, og det anvendte filter er upcase:

{{ product.title | upcase }}

Hvis product.title har værdien Health potion, vil outputtet være HEALTH POTION fra filtret upcase.

Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger Liquid-filtre, i afsnittet Filtre fra Liquid-referencen i Shopify-temaer.

Filtre, der skal anvendes på Address-objekter

 • format_address

Du kan se brugseksempler på format_address i dokumentationen til Liquid i Shopify-teamer.

Filtre, der skal anvendes på enhver tekst/streng

 • camelcase
 • camelize
 • encode_url_component
 • format_code
 • handle
 • highlight
 • pad_spaces
 • paragraphize
 • pluralize
 • url_escape
 • url_param_escape

Du kan se brugseksempler på streng-filtre i dokumentationen til Liquid i Shopify-teamer.

Filtre, der skal anvendes på tal, som henviser til penge

 • money
 • money_with_currency
 • money_without_currency
 • money_without_trailing_zeros

Du kan se brugseksempler på pengefiltre i dokumentationen til Liquid i Shopify-teamer.

Filtre, der skal anvendes til at konvertere objekter til json

 • json

Du kan se brugseksempler på JSON-filtre i dokumentationen til Liquid i Shopify-teamer.

Filtre, der skal anvendes på tal, som henviser til vægt

 • weight
 • weight_with_unit

Du kan se brugseksempler på vægt med enhed i dokumentationen til Liquid i Shopify-teamer.

Filtre, der skal anvendes på tags

 • highlight_active_tag
 • link_to_add_tag
 • link_to_remove_tag
 • link_to_tag

Du kan se brugseksempler på tag-filtre i dokumentationen til Liquid i Shopify-teamer.

Filtre, der skal anvendes på webadresser

 • article_img_url
 • asset_img_url
 • asset_url
 • cdn_asset_url
 • collection_img_url
 • file_img_url
 • file_url
 • global_asset_url
 • image_url
 • img_tag
 • img_url
 • link_to
 • payment_icon_png_url
 • payment_type_img_url
 • payment_type_svg_tag
 • placeholder_svg_tag
 • product_img_url
 • script_tag
 • shopify_asset_url
 • stylesheet_tag

Du kan se brugseksempler på filtre for medier og html i dokumentationen til Liquid i Shopify-teamer.

Filtre, der skal anvendes på kollektioner

 • link_to_type
 • link_to_vendor
 • sort_by
 • url_for_type
 • url_for_vendor
 • within

Du kan se brugseksempler på kollektionsfiltre i dokumentationen til Liquid i Shopify-teamer.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis