Naslag over Liquid-variabelen en filters voor Shopify Order Printer

Met Liquid kun je je eigen aangepaste templates bouwen met de Shopify Order Printer-app. Met Liquid kun je teksttemplates aanmaken en weergeven op basis van de unieke gegevens van elke bestelling.

De Liquid-naslag op deze pagina is een extensie van de opensource-versie van Liquid en is bedoeld voor gebruik in de Shopify Order Printer-app. Je kunt de lijst met objecten, tags en filters uit deze naslag gebruiken om de templates aan te passen en informatie weer te geven op basis van order- en shop-kenmerken. Je kunt ook de Admin GraphQL API-documentatie gebruiken voor meer informatie over objectvelden.

Variabelen en kenmerken gebruiken

In de Shopify Order Printer-templates zijn de belangrijkste gegevensobjecten order en shop. Je kunt order.variable_name gebruiken als je de bestellingskenmerken wil gebruiken.

De volgende veelgebruikte bestellingskenmerken zijn bruikbaar zonder het voorvoegsel order.:

 • line_items
 • tax_lines
 • fulfillments
 • transactions
 • discounts
 • refunds
 • shipping_methods
 • customer

Als je bijvoorbeeld de orderregelvariabele wil gebruiken, kun je een line_items of order.line_items gebruiken.

Beschikbare Liquid-variabelen in Shopify Order Printer

De volgende klassen zijn beschikbaar. Kenmerken staan in alfabetische volgorde.

Bestelling

De volgende bestellingskenmerken zijn beschikbaar in Shopify Order Printer:

 • applied_discount
 • attributes
 • b2b
 • billing_address
 • cancel_reason
 • cancel_reason_label
 • cancelled
 • cancelled_at
 • cart_level_discount_applications
 • checkout_id
 • checkout_payment_collection_url
 • company
 • company_location
 • confirmation_number
 • created_at. Gebruik het filter date om de tijdstempel op te maken: ``.
 • customer
 • discounts
 • discounts_amount
 • discounts_savings
 • email
 • fees
 • financial_status
 • financial_status_label
 • fulfilled_line_items
 • fulfillment_aborted
 • fulfillment_status
 • fulfillments
 • gateway
 • id
 • item_count
 • landing_site
 • landing_site_ref
 • line_items
 • line_items_subtotal_price
 • location
 • metafields
 • name
 • net_payment
 • note
 • order_name
 • order_number
 • order_status_url
 • payment
 • payment_details
 • po_number
 • refunds
 • requires_shipping
 • shipping_address
 • shipping_method
 • shipping_methods
 • shipping_price
 • shop
 • shop_name
 • subtotal_price
 • tags
 • tax_lines
 • tax_price
 • total_discounts
 • total_duties
 • total_landed_cost_additional_fees
 • total_net_amount
 • total_outstanding
 • total_price
 • total_refunded_amount
 • total_tip
 • transactions
 • unacceptable_risks
 • unfulfilled_line_items
 • unique_gateways
 • user
 • void_transactions

Shop

In de volgende lijst staan de Shop-kenmerken die beschikbaar zijn in Shopify Order Printer:

 • accepts_gift_cards
 • account_owner
 • allows_discounts
 • checkout
 • checkout_requires_confirmation_step
 • collections_count
 • contact_information
 • currency
 • customer_accounts_enabled
 • customer_accounts_optional
 • description
 • domain
 • email
 • email_accent_color
 • email_logo_url
 • email_logo_width
 • email_marketing
 • enabled_currencies
 • enabled_locales
 • enabled_payment_types
 • features
 • id
 • latitude
 • legal_notice
 • longitude
 • metafields
 • money_format
 • money_with_currency_format
 • name
 • password_message
 • permanent_domain
 • phone
 • policies
 • privacy_policy
 • products_count
 • refund_policy
 • secure_url
 • shipping_policy
 • subscription_policy
 • terms_of_sale
 • terms_of_service
 • types
 • url

LineItem

In de volgende lijst staan de orderregelkenmerken die beschikbaar zijn in Shopify Order Printer:

 • aggregated_update
 • applied_discounts
 • current_quantity
 • discount_allocations
 • discounts
 • final_line_price
 • final_price
 • fulfillment
 • fulfillment_service
 • gift_card
 • grams
 • groups
 • id
 • image
 • index
 • item_updates
 • json_filter
 • key
 • line_level_discount_allocations
 • line_level_total_discount
 • line_price
 • message
 • options_with_values
 • original_line_price
 • original_price
 • price
 • product
 • product_id
 • properties
 • quantity
 • refunded_quantity
 • requires_shipping
 • selling_plan_allocation
 • sku
 • successfully_fulfilled_quantity
 • tax_lines
 • taxable
 • title
 • total_discount
 • unit_price
 • unit_price_measurement
 • url
 • url_to_remove
 • variant
 • variant_id
 • vendor

Afhandeling

In de volgende lijst staan de fulfilmentkenmerken die beschikbaar zijn in Shopify Order Printer:

 • created_at. Gebruik het filter date om de tijdstempel op te maken: ``.
 • estimated_delivery_at
 • fulfillment_line_items
 • item_count
 • line_items
 • requires_shipping
 • tracking_company
 • tracking_number
 • tracking_numbers
 • tracking_url
 • tracking_urls
 • updated_at

Adres

In de volgende lijst staan de adreskenmerken die beschikbaar zijn in Shopify Order Printer:

 • address1
 • address2
 • city
 • company
 • country
 • country_code
 • country_upper
 • errors
 • first_name
 • id
 • last_name
 • name
 • phone
 • province
 • province_code
 • street
 • summary
 • translated_country_name
 • translated_province_name
 • url
 • zip

Klant

In de volgende lijst staan de klantkenmerken die beschikbaar zijn in Shopify Order Printer:

 • accepts_marketing
 • account_activation_url
 • addresses
 • addresses_count
 • b2b?
 • default_address
 • email
 • first_name
 • has_account
 • id
 • last_name
 • last_order
 • metafields
 • name
 • new_address
 • orders
 • orders_count
 • payment_methods
 • phone
 • reset_password_url
 • subscribe_url
 • tags
 • tax_exempt
 • total_spent

Korting

In de volgende lijst staan de kortingskenmerken die beschikbaar zijn in Shopify Order Printer:

 • amount
 • code
 • free_shipping_discount
 • id
 • savings
 • title
 • total_amount
 • total_savings

Product

In de volgende lijst staan de productkenmerken die beschikbaar zijn in Shopify Order Printer:

 • as_json
 • available
 • collections
 • compare_at_price
 • compare_at_price_max
 • compare_at_price_min
 • compare_at_price_varies
 • content
 • created_at
 • description
 • featured_image
 • featured_media
 • first_available_variant
 • gift_card?
 • handle
 • has_only_default_variant
 • id
 • images
 • json_filter
 • media
 • metafields
 • object_type
 • options
 • options_by_name
 • options_with_values
 • price
 • price_max
 • price_min
 • price_varies
 • published_at
 • requires_selling_plan
 • selected_or_first_available_selling_plan_allocation
 • selected_or_first_available_variant
 • selected_selling_plan
 • selected_selling_plan_allocation
 • selected_variant
 • selling_plan_groups
 • tags
 • template_suffix
 • title
 • type
 • url
 • variants
 • vendor

Variant

In de volgende lijst staan de variantkenmerken die beschikbaar zijn in Shopify Order Printer:

 • as_json
 • available
 • barcode
 • compare_at_price
 • featured_image
 • featured_media
 • id
 • image
 • incoming
 • inventory_management
 • inventory_policy
 • inventory_quantity
 • json_filter
 • metafields
 • next_incoming_date
 • option1
 • option2
 • option3
 • options
 • price
 • product
 • requires_selling_plan
 • requires_shipping
 • selected_selling_plan_allocation
 • selling_plan_allocations
 • sku
 • store_availabilities
 • taxable
 • title
 • unit_price
 • unit_price_measurement
 • url
 • weight
 • weight_in_unit
 • weight_unit

Terugbetaling

In de volgende lijst staan de terugbetalingskenmerken die beschikbaar zijn in Shopify Order Printer:

 • amount
 • created_at
 • id
 • note
 • refund_line_items
 • restock
 • transactions

ShippingLine

In de volgende lijst staan de verzendingsregelkenmerken die beschikbaar zijn in Shopify Order Printer:

 • handle
 • id
 • original_price
 • tax_lines
 • title

TaxLine

In de volgende lijst staan de belastingregelkenmerken die beschikbaar zijn in Shopify Order Printer:

 • price
 • rate
 • rate_percentage
 • title

Transactie

In de volgende lijst staan de transactiekenmerken die beschikbaar zijn in Shopify Order Printer:

 • amount
 • buyer_pending_payment_instructions
 • buyer_pending_payment_notice
 • created_at
 • gateway
 • gateway_display_name
 • id
 • kind
 • name
 • payment_details
 • receipt
 • show_buyer_pending_payment_instructions
 • status
 • status_label

Metaveld

Een metaveld dat is gekoppeld aan een bovenliggend object. Zie Toegang krijgen tot metavelden voor meer informatie over hoe je toegang krijgt tot een metaveld op een specifiek object.

Metavelden ondersteunen meerdere gegevenstypen, die bepalen welke soort informatie in het metaveld wordt opgeslagen. Het toegangspad voor metavelden bestaat uit twee lagen:

 • naamruimte - een groep metavelden om conflicten te voorkomen,
 • sleutel - de metaveldnaam.

Hiermee krijg je toegang tot het metaveldobject met de volgende syntaxis: {{ resource.metafields.namespace.key }}.

Naam geven: <object>.metafields.<namespace>.<key>. Bijvoorbeeld: order.metafields.shipping.express_delivery_status.

Typen:

 • String
 • Array - gebruik [] om te indexeren. Bijvoorbeeld: order.metafield.shipping.express_delivery_status[0]
 • Integer
 • Boolean
 • Date

Opmerking Metaobject-type wordt niet ondersteund.

Objecten die metavelden ondersteunen:

 • Order
 • Customer
 • Product
 • Variant
 • Location

Liquid-filters die beschikbaar zijn in Shopify Order Printer

Gebruik

Als je filters op uitvoer wil toepassen, voeg je het filter en eventuele filterparameters toe tussen de accolades {{ }}, voorafgegaan door een pipe-teken |. In het onderstaande voorbeeld is 'product' het object, is 'title' de eigenschap en is 'upcase' het filter dat wordt toegepast:

{{ product.title | upcase }}

Als product.title de waarde Health potion heeft, dan is HEALTH POTION de uitvoer van het filter upcase.

Zie de sectie Filters in de Shopify Themes Liquid-naslag voor meer informatie over het gebruik van Liquid-filters.

Filters voor toepassing op adresobjecten

 • format_address

Zie voor gebruiksvoorbeelden de Shopify Themes Liquid-documentatie voor format_address.

Filters voor toepassing op elke tekst/tekenreeks

 • camelcase
 • camelize
 • encode_url_component
 • format_code
 • handle
 • highlight
 • pad_spaces
 • paragraphize
 • pluralize
 • url_escape
 • url_param_escape

Bekijk een paar gebruiksvoorbeelden in de Shopify Themes Liquid-documentatie bij tekenreeksfilters.

Filters voor toepassing op getallen met betrekking tot 'money'

 • money
 • money_with_currency
 • money_without_currency
 • money_without_trailing_zeros

Zie voor gebruiksvoorbeelden de Shopify Themes Liquid-documentatie voor money-filters.

Filters voor toepassing op de conversie van objecten naar json

 • json

Zie voor gebruiksvoorbeelden de Shopify Themes Liquid-documentatie voor json-filters.

Filters om toe te passen op getallen met betrekking tot 'weight'

 • weight
 • weight_with_unit

Bekijk een paar gebruiksvoorbeelden in de Shopify Themes Liquid-documentatie bij gewicht met eenheid.

Filters om toe te passen op tags

 • highlight_active_tag
 • link_to_add_tag
 • link_to_remove_tag
 • link_to_tag

Zie voor gebruiksvoorbeelden de Shopify Themes Liquid-documentatie voor tag-filters.

Filters voor toepassing op URL's

 • article_img_url
 • asset_img_url
 • asset_url
 • cdn_asset_url
 • collection_img_url
 • file_img_url
 • file_url
 • global_asset_url
 • image_url
 • img_tag
 • img_url
 • link_to
 • payment_icon_png_url
 • payment_type_img_url
 • payment_type_svg_tag
 • placeholder_svg_tag
 • product_img_url
 • script_tag
 • shopify_asset_url
 • stylesheet_tag

Zie voor gebruiksvoorbeelden de Shopify Themes Liquid-documentatie voor media- en html-filters.

Filters voor toepassing op collecties

 • link_to_type
 • link_to_vendor
 • sort_by
 • url_for_type
 • url_for_vendor
 • within

Zie voor gebruiksvoorbeelden de Shopify Themes Liquid-documentatie voor collectiefilters.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis