Sådan migrerer du dine skabeloner fra Order Printer-appen til Shopify Order Printer

Hvis du har tilpassede skabeloner i den ældre Order Printer-app, skal du migrere dine skabeloner til Shopify Order Printer-appen.

Hvis du vil migrere dine skabeloner, skal du kopiere skabelonens kode fra den ældre app og derefter indsætte koden i den nye app. Implementering i den nye Shopify Order Printer-app er dog en smule forskellig fra implementering i den ældre Order Printer-app. Dette betyder, at nogle af dine eksisterende skabeloner muligvis ikke vil virke først, og at du skal foretage justeringer af skabelonernes kode.

Du skal erstatte de ældre variabler med de nye variabler for at få dine skabeloner til at fungere i den nye app. Hvis du f.eks. bruger variablen date, skal du erstatte den med variablen created_at.

På denne side kan du finde en liste over de variabler, du muligvis skal erstatte med nye variabler i Shopify Order Printer-appen.

Overvejelser i forbindelse med migrering af eksisterende skabeloner

Gennemgå følgende overvejelser, inden du migrerer dine eksisterende skabeloner til Shopify Order Printer-appen:

Sådan migrerer du eksisterende skabeloner til Shopify Order Printer-appen

Du skal udføre følgende trin for at kunne migrere dine eksisterende skabeloner til Shopify Order Printer-appen:

 1. Gå til den ældre Order Printer-app og find de skabeloner, du vil migrere.
 2. Kopiér den eksisterende skabelons kode fra den ældre Order Printer-app.
 3. Opret en ny skabelon i Shopify Order Printer-appen, og indsæt derefter din skabelons kode fra den ældre app.
 4. Gennemgå, om din skabelon bruger nogle af de ældre variabler, og erstat dem derefter med de nye variabler.
 5. Se en forhåndsvisning af din skabelon og kontrollér, at skabelonen vises korrekt.
 6. Udskriv et testdokument.

Gentag disse trin for hver af de skabeloner, du vil migrere til Shopify Order Printer-appen.

Sådan bruger du ordrevariabler i Shopify Order Printer-appen

Ordrevariabler bruges på en anden måde i Shopify Order Printer-appen. Du skal tilføje order.-præfikset for at kunne tilgå ordrevariabler. Du skal f.eks. bruge order.billing_address for at kunne tilgå variablen billing_address.

Følgende almindeligt anvendte ordrevariabler er tilgængelige uden præfikset order.:

 • line_items
 • tax_lines
 • fulfillments
 • transactions
 • discounts
 • refunds
 • shipping_methods
 • customer

Hvis du f.eks. vil have adgang til varelinjevariablen, kan du bruge line_items eller order.line_items.

Du kan også oprette dine egne aliasser for din skabelon. Du kan f.eks. bruge Liquid-syntaksen {% assign fulfillments_count = order.fulfillments | size %} og derefter referere til den ved at bruge {{ fulfillments_count }} i din kode.

Variabelkortlægning

Shopify Order Printer-appen bruger andre variabler end den ældre Order Printer-app. Hvis dine eksisterende skabeloner bruger nogle af de variabler, der er angivet i dette afsnit, skal du erstatte de gamle variabler med nye variabler.

Hvis du f.eks. bruger variablen date, skal du erstatte den med variablen created_at.

Ordrevariabler

Ordrevariabel
Variabel i den ældre Order Printer-app Variabel i den nye Shopify Order Printer-app
line_items Refunderede varelinjer er ikke inkluderet i variablen line_items. Få adgang til refunderede varelinjer ved hjælp af variablen refunds.<each>.refunded_line_items .
credit_card Brug betalingsoplysninger baseret på hver transaktion fra ordren med variablen transactions.<each>.payment_details .
current_shipping_price shipping_price
dato Brug variablen created_at. Brug filteret date til at formatere tidsstemplet: {{ order.created_at | date: "%B %e, %Y" }}.
gateways unique_gateways eller transactions.<each>.gateway
order_currency valuta
processed_at Brug variablen created_at. Brug filteret date til at formatere tidsstemplet: {{ order.created_at | date: "%B %e, %Y" }}.
payment_transactions Filtrer order.transactions efter type og status i Liquid-syntaksen med where eller med looping og en if indeni.
refund_transactions Filtrer order.transactions efter type og status i Liquid-syntaksen med where eller med looping og en if indeni.
shipping_line shipping_methods | first
shipping_lines shipping_methods
show_line_item_taxes tax_lines.size > 0. Du kan definere den som en variabel i begyndelsen af skabelonen og referere til den flere gange: {% if tax_lines.size > 0 %}{% assign show_line_item_taxes = true %}{% else %}{% assign show_line_item_taxes = false %}{% endif %}.
total_tax tax_price
total_paid net_payment

LineItem-variabler

LineItem-variabel
Variabel i den ældre Order Printer-app Variabel i den nye Shopify Order Printer-app
fulfillable_quantity quantity - successfully_fulfilled_quantity
klargjort quantity == successfully_fulfilled_quantity
navn titel
product_title product.title
unit_discount quantity ? total_discount / quantity : 0
variant_title variant.title
vægt gram

Klargøringsvariabler

klargøringsvariabel
Variabel i den ældre Order Printer-app Variabel i den nye Shopify Order Printer-app
dato created_at

Butiksvariabler

Butiksvariabel
Variabel i den ældre Order Printer-app Variabel i den nye Shopify Order Printer-app
ejer account_owner.name
adresse shop.address.address1
adresse2 shop.address.address2
by shop.address.city
land shop.address.country
country_code shop.address.country_code
landsdel shop.address.province
province_code shop.address.province_code
postnummer shop.address.zip

Adressevariabler

Adressevariabel
Variabel i den ældre Order Printer-app Variabel i den nye Shopify Order Printer-app
breddegrad Hvis variablen address blev refereret fra attributten location, er både breddegrad og længdegrad tilgængelige i selve location-objektet.
længdegrad Hvis variablen address blev refereret fra attributten location, er både breddegrad og længdegrad tilgængelige i selve location-objektet.

Refusionsvariabler

Refusionsvariabel
Variabel i den ældre Order Printer-app Variabel i den nye Shopify Order Printer-app
dato Brug variablen created_at. Brug filteret date til at formatere tidsstemplet: {{ order.created_at | date: "%B %e, %Y" }}.

ShippingLine-variabler

ShippingLine-variabel
Variabel i den ældre Order Printer-app Variabel i den nye Shopify Order Printer-app
current_price pris
pris original_price

Transaktionsvariabler

Følgende transaktionsvariabler blev fjernet og kan ikke erstattes i Shopify Order Printer-appen:

 • authorization
 • message
 • test

Variantvariabler

variantvariabel
Variabel i den ældre Order Printer-app Variabel i den nye Shopify Order Printer-app
gram vægt

Metafeltvariabler

For at få adgang til et metafelt skal du angive metafeltets Navneområde, og du behøver ikke at føje .value til variablen. Få mere at vide om metafeltdefinitioner.

I stedet for variablen product.metafields.manufacturerid.value kan du for eksempel bruge variablen product.metafields.custom.manufacturerid.

Du kan identificere værdier for Navneområder for hvert metafelt ved at se siden Tilpassede data i din Shopify-administrator. Metafeltdefinitioner grupperes efter de objekter, de henviser til, f.eks. produkter, varianter eller ordrer.

Filtervariabler

Filtrerkortlægning
Variabel i den ældre Order Printer-app Variabel i den nye Shopify Order Printer-app
files_url file_url
payment_method og payment_methods Brug feltet transaction.gateway_display_name i ordretransaktioner. Betalingsmetoder kategoriseres ikke længere i specifikke typer, som f.eks. {kreditkort, debetkort, bankoverførsel}. Den ældre Order Printer-app registrerede kun en mindre del af de betalingsgateways, der fungerer på nuværende tidspunkt, til disse kategorier. Udbydere af betalingsgateways administrerer de typer betalingsmetoder, som kunderne bruger, på deres side.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis