Siirtyminen Order Printer -sovelluksesta Shopify Order Printeriin

Liquid-toteutus Shopifyn Order Printerissä poikkeaa hieman alkuperäisestä Order Printeristä. Jos haluat siirtää mallisi, kopioi koodi manuaalisesti olemassa olevista malleistasi, liitä ne uuteen sovellukseen ja tee tarvittavat säädöt tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. Mikäli malleihisi oli lisätty CSS:ää, myös se pitää siirtää ja säätää uuteen sovellukseen.

Tilausmääritteiden poistaminen globaalista nimiavaruudesta

Voit käyttää tilausmääritteitä lisäämällä niiden eteen order.. Esimerkiksi billing_address on nyt order.billing_address.

Käytön selkeyttämiseksi monet yleisesti käytetyt tilausmääritteet ovat edelleen käytettävissä myös ilman order.-etuliitettä:

 • line_items
 • tax_lines
 • fulfillments
 • transactions
 • discounts
 • refunds
 • shipping_methods
 • customer

Näitä muuttujia voidaan käyttää joko muodossa fulfillments tai order.fulfillments.

Vanhentuneet kentät

Voimassa olevan Shopify-tietomallin mukaisesti useiden objektien useat kentät on nimetty uudelleen tai ne ovat vanhentuneet ja korvattu, tai löydät ongelmaan muun ratkaisun alla olevassa kappaleessa. Jos mallisi käyttävät niitä, korvaa ne tai käytä annettua koodia.

Tilaus

Toteutuksen erot:

 • line_items. Hyvitettyjä rivikohtia ei sisällytetä line_items-kokoelmaan. Hyvitettyihin rivikohtiin siirrytään kohdasta refunds.<each>.refunded_line_items.

Vanhentuneiden kenttien korvaaminen:

 • credit_card. Käytä tilauksen kuhunkin tapahtumaan perustuvia maksutietoja: transactions.each.payment_details.
 • current_shipping_price. Käytä sen sijaan shipping_price.
 • date. Käytä sen sijaan created_at.
 • gateways. Käytä sen sijaanunique_gateways tai transactions.<each>.gateway.
 • order_currency. Käytä sen sijaan currency.
 • processed_at. Käytä sen sijaan created_at.
 • payment_transactions. Suodata order.transactions, jotta saat Liquid-syntaksi tyypin ja tilan, where-toiminnolla tai käyttämällä sen sisällä loopia ja if-lausetta.
 • refund_transactions. Suodata order.transactions, jotta saat Liquid-syntaksi tyypin ja tilan, where-toiminnolla tai käyttämällä sen sisällä loopia ja if-lausetta.
 • shipping_line- Käytä shipping_methods | first.
 • shipping_lines- Käytä shipping_methods.
 • show_line_item_taxes. Käytä tax_lines.size > 0. Voit määrittää sen muuttujaksi mallin alkuun ja viitata useaan kertaan: {% assign show_line_item_taxes = tax_lines.size > 0 %}.
 • total_tax- Käytä tax_price.
 • total_paid- Käytä net_payment.

LineItem-objekti

Vanhentuneiden kenttien korvaaminen:

 • fulfillable_quantity- Käytä quantity - successfully_fulfilled_quantity.
 • fulfilled. Laske quantity == successfully_fulfilled_quantity -ehto.
 • name- Käytä title.
 • product_title- Käytä product.title.
 • unit_discount. Laske quantity ? total_discount / quantity : 0.
 • variant_title- Käytä variant.title.
 • weight- Käytä grams.

Jakelu

Vanhentuneiden kenttien korvaaminen:

 • date- Käytä created_at.

Shop

Vanhentuneiden kenttien korvaaminen:

 • owner - Käytä account_owner.name.

Seuraavissa kentissä: shop.address.<field_name>:

 • address - Käytä shop.address.address1.
 • address2 - Käytä shop.address.address2.
 • city - Käytä shop.address.city.
 • country - Käytä shop.address.country.
 • country_code - Käytä shop.address.country_code.
 • province - Käytä shop.address.province.
 • province_code - Käytä shop.address.province_code.
 • zip - Käytä shop.address.zip.

Osoite

Vanhentuneiden kenttien korvaaminen:

 • latitude - jos muuttujaan address viitattiin kohdasta location, leveys- ja pituusasteet ovat käytettävissä itse location-objektissa.
 • Longitude - jos muuttujaan address viitattiin kohdasta location, leveys- ja pituusasteet ovat käytettävissä itse location-objektissa.

Maksun palautus

Vanhentuneiden kenttien korvaaminen:

 • date- Käytä created_at.

ShippingLine

Vanhentuneiden kenttien korvaaminen:

 • current_price- Käytä price.
 • price- Käytä original_price.

Tapahtuma

Poistetut kentät:

 • authorization
 • message
 • test

Versio

Vanhentuneiden kenttien korvaaminen:

 • grams- Käytä weight.

Vanhentuneet suodattimet

Vanhentuneiden kenttien korvaaminen:

 • files_url- Käytä file_url.
 • payment_method, payment_methods. Käytä transaction.gateway_display_name -kenttää tilaustapahtumista. Maksutapoja ei enää luokitella tiettyihin tyyppeihin, kuten {credit card, debit card, bank transfer}. Vanhempi Order Printer yhdisti näihin luokkiin vain pienen alajoukon tällä hetkellä toimivia maksuportaaleja. Maksuportaalien tarjoajat hallitsevat asiakkaiden käyttämiä maksutapojen tyyppejä.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi