Skapa och redigera mallar med hjälp av Shopify Order Printer

Du kan skapa och redigera mallar med appen Shopify Order Printer i din Shopify-admin. Som standard innehåller appen Shopify Order Printer följande mallar:

 • Faktura: En faktura som du kan skicka till en kund
 • Följesedel: en utskrift av din butiksadress och kundens leveransadress.

Du kan använda Liquid för att skapa dina egna anpassade mallar för andra förpackningsbilagor, till exempel kuponger, etiketter eller kvitton. Appen Shopify Order Printer stöder mallar med HTML-, CSS- och Liquid-variabler.

Överväganden när du skapar mallar i appen Shopify Order Printer

Granska följande överväganden innan du skapar mallar i appen Shopify Order Printer:

Skapa en mall

Du kan skapa en ny mall för orderdokumentet.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Order Printer.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Mallar.

 5. Klicka på Skapa en mall.

 6. Ange ett namn för mallen, till exempel "etikett" eller "kupong" i fältet Namn.

 7. I avsnittet Redigera kod lägger du till HTML, CSS eller Liquid-kod för att skapa mallen.

 8. Valfritt: Klicka på Förhandsgranska för att förhandsgranska mallen.

 9. Klicka på Spara.

Redigera en mall

Du kan redigera en befintlig mall. Du hittar mer information om mallanpassningar i exempel på mallanpassningar.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Order Printer.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Mallar.

 5. Klicka på den mall som du vill redigera.

 6. I avsnittet Redigera kod lägger du till eller redigerar HTML, CSS eller Liquid-kod.

 7. Valfritt: Klicka på Förhandsgranska för att förhandsgranska mallen.

 8. Klicka på Spara.

Återställa standardmallen

Du kan återställa de inbyggda följesedels- och fakturamallarna till deras standardvärden. Använd följande kodblock för att återställa mallarna till standard.

Standardmall för faktura

Version från 6 juni 2024.

liquid <div> <div class="columns"> <h1>Invoice</h1> <div> <p style="text-align: right; margin: 0;"> Order {{ order.order_name }}<br /> {% if order.po_number %}PO # {{ order.po_number }}<br />{% endif %} {{ order.created_at | date: "%B %e, %Y" }} </p> </div> </div> <div class="columns" style="margin-top: 1.5em;"> <div class="address"> <strong>From</strong><br/> {{ shop.name }}<br/> {{ shop.address | format_address }} {% if shop.phone %}{{ shop.phone }}{% endif %} </div> {% if order.billing_address %} <div class="address"> <strong>Bill to</strong> {{ order.billing_address | format_address }} </div> {% endif %} {% if order.shipping_address %} <div class="address"> <strong>Ship to</strong> {{ order.shipping_address | format_address }} {% if order.shipping_address.phone %}{{ order.shipping_address.phone }}{% endif %} </div> {% endif %} </div> <hr /> <h2>Order Details</h2> <table class="table-tabular" style="margin: 1em 0 0 0;"> <thead> <tr> <th>Qty</th> <th>Item</th> <th style="text-align: right;">Price</th> </tr> </thead> <tbody> {% for line_item in order.line_items %} <tr> <td>{{ line_item.quantity }}</td> <td>{{ line_item.title }} {% if line_item.line_level_discount_allocations.size > 0 %} <span class="subduedText"> {% for discount_allocation in line_item.line_level_discount_allocations %} <br>{{ discount_allocation.discount_application.title }} (-{{ discount_allocation.amount | money }}) {% endfor %} </span> {% endif %} </td> <td style="text-align: right;"> {% if line_item.original_price != line_item.final_price %} <span class="subduedText"><s>{{ line_item.original_price | money }}</s></span> {% endif %} {{ line_item.final_price | money }} </td> </tr> {% endfor %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td style="text-align: right;">{{ order.line_items_subtotal_price | money }}</td> </tr> {% for discount_application in order.cart_level_discount_applications %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">{% if discount_application.title %}<span class="subduedText">{{ discount_application.title }}</span>{% endif %}</td> <td style="text-align: right;">-{{ discount_application.total_allocated_amount | money }}</td> </tr> {% endfor %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Tax</td> <td style="text-align: right;">{{ order.tax_price | money }}</td> </tr> {% if order.shipping_address %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Shipping</td> <td style="text-align: right;">{{ order.shipping_price | money }}</td> </tr> {% endif %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><strong>Total</strong></td> <td style="text-align: right;"><strong>{{ order.total_price | money }}</strong></td> </tr> {% if order.net_payment != order.total_net_amount %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Paid</td> <td style="text-align: right;">{{ order.net_payment | money }}</td> </tr> {% endif %} {% if order.total_refunded_amount > 0 %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Refunded</td> <td style="text-align: right;">-{{ order.total_refunded_amount | money }}</td> </tr> {% endif %} {% if order.net_payment != order.total_net_amount %} <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><strong>Outstanding Amount</strong></td> <td style="text-align: right;"><strong>{{ order.total_price | minus: order.net_payment | money }}</strong></td> </tr> {% endif %} </tbody> </table> {% if transactions.size > 1 %} <h2>Transaction Details</h2> <table class="table-tabular" style="margin: 0 0 1.5em 0;"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Amount</th> <th>Kind</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> {% for transaction in transactions %} <tr> <td>{{ transaction.gateway | payment_method }}</td> <td>{{ transaction.amount | money }}</td> <td>{{ transaction.kind }}</td> <td>{{ transaction.status }}</td> </tr> {% endfor %} </tbody> </table> {% endif %} {% if order.note %} <h2>Note</h2> <p>{{ order.note }}</p> {% endif %} <p style="margin-bottom: 0;">If you have any questions, please send an email to <u>{{ shop.email }}</u></p> </div>

Standardmall för följesedel

Version från 6 juni 2024.

liquid <div> <div class="columns"> <h1>Packing Slip</h1> <div class="address"> <p style="text-align: right; margin: 0;"> Order {{ order.order_name }}<br /> {% if order.po_number %}PO # {{ order.po_number }}<br />{% endif %} {{ order.created_at | date: "%B %e, %Y" }} </p> </div> </div> <div class="columns" style="margin-top: 1.5em;"> <div class="address"> <strong>From</strong><br/> {{ shop.name }}<br/> {{ shop.address | format_address }} </div> {% if order.shipping_address %} <div class="address"> <strong>Ship to</strong> {{ order.shipping_address | format_address }} </div> {% endif %} </div> <hr /> <h2>Order Details</h2> <table class="table-tabular" style="margin: 1em 0 0 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%; text-align: left;">Qty</th> <th style="width: 85%; text-align: left;">Item</th> </tr> </thead> <tbody> {% for line_item in order.line_items %} <tr> <td style="text-align: left;">{{ line_item.quantity }}</td> <td style="text-align: left;">{{ line_item.title }}</td> </tr> {% endfor %} </tbody> </table> </div>

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis