Hiển thị đơn giá

Nếu bán sản phẩm theo số lượng hoặc kích thước, có thể bạn sẽ cần hiển thị giá cho mỗi đơn vị của một số sản phẩm nhất định. Khi bạn nhập đơn giá cho sản phẩm, đơn giá được hiển thị trên trang sản phẩm, trang bộ sưu tập, trang giỏ hàng, trang thanh toán và thông báo xác nhận đơn hàng.

Thêm đơn giá cho sản phẩm

Hiển thị đơn giá trên cửa hàng trực tuyến

Tất cả chủ đề Online Store 2.0 đều có tính năng đơn giá. Không cần thực hiện thao tác nào để hiển thị đơn giá trên cửa hàng trực tuyến.

Nếu có chủ đề cổ điển và không thể cập nhật lên phiên bản hỗ trợ tính năng đơn giá, bạn có thể tùy chỉnh mã chủ đề theo cách thủ công để hiển thị đơn giá.

Hiển thị đơn giá trên chủ đề cũ

Có nhiều bước tùy chỉnh khác nhau phụ thuộc vào chủ đề bạn chọn. Nhấp vào nút chủ đề của bạn trước khi thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Hiển thị đơn giá trong thông báo về đơn hàng

Theo mặc định, thông báo xác nhận đơn hàng sẽ hiển thị đơn giá khi tính năng này đang hoạt động.

Nếu đã thêm đơn giá vào sản phẩm nhưng đơn giá không hiển thị trong thông báo xác nhận đơn hàng, có thể bạn cần cập nhật mẫu theo cách thủ công.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Notifications (Thông báo).

 2. Trong mục Đơn hàng, nhấp vào Xác nhận đơn hàng.

 3. Nhấp vào Chỉnh sửa mã.

 4. Thêm đoạn mã sau vào mẫu trong lớp "order-list__item-price":

{%- if line_item.unit_price_measurement -%}
 <div class="order-list__unit-price">
   {{ line_item.unit_price | money }}/
   {%- if line_item.unit_price_measurement.reference_value != 1 -%}
    {{- line_item.unit_price_measurement.reference_value -}}
   {%- endif -%}
   {{ line_item.unit_price_measurement.reference_unit }}
 </div>
{%- endif -%}

Đoạn mã đơn giá được tô sáng ở vị trí phù hợp trong cửa sổ Nội dung email (HTML) của thông báo Xác nhận đơn hàng.

 5. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí