Đánh giá sản phẩm

Đánh giá sản phẩm giúp bạn thu thập ý kiến phản hồi về cửa hàng và sản phẩm, đồng thời có thể cung cấp cho khách hàng thông tin hữu ích khi cân nhắc mua hàng.

Bạn có thể thêm ứng dụng đánh giá sản phẩm từ Shopify App Store để hiển thị đánh giá sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.

Nếu bạn đã cài đặt kênh bán hàng Shop, khách hàng có thể để lại đánh giá sản phẩm trong ứng dụng Shop khi mua hàng qua ứng dụng Shop hoặc qua cửa hàng trực tuyến. Tìm hiểu thêm về đánh giá trên Shop.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí