Đánh giá sản phẩm

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Product Reviews để thêm tính năng đánh giá của khách hàng cho sản phẩm. Điều này cho phép khách hàng tương tác với doanh nghiệp của bạn cũng như tương tác với nhau, nhờ đó thúc đẩy doanh số.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí