Đánh giá sản phẩm

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Product Reviews để thêm tính năng đánh giá của khách hàng cho sản phẩm. Điều này cho phép khách hàng tương tác với doanh nghiệp của bạn cũng như tương tác với nhau, nhờ đó thúc đẩy doanh số.

Ứng dụng Product Reviews hỗ trợ vi dữ liệu của Google (đôi khi được gọi là "đoạn mã đặc biệt" hoặc "dữ liệu có cấu trúc"). Ứng dụng này tự động thêm điểm đánh giá tổng hợp xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của bạn trên Google, giúp tăng lưu lượng truy cập từ các tìm kiếm hữu cơ:

Lưu ý: Google không cho phép đưa thông tin vi dữ liệu vào quảng cáo Google Ads hoặc Product Listing Ads. Điểm đánh giá tổng hợp chỉ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm hữu cơ. Cuối cùng, Google sẽ quyết định hiển thị dữ liệu nào, nghĩa là không phải lúc nào dữ liệu của bạn cũng được hiển thị.

Trong phần này:

  • Sử dụng ứng dụng Thêm đánh giá vào trang web một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng ứng dụng Product Reviews.
  • Nhập và xuất đánh giá Hiểu cách nhập và xuất các đánh giá bằng ứng dụng Product Reviews.
  • Quản lý đánh giá Quản lý các đánh giá bạn nhận được trên cửa hàng.
  • Tùy chỉnh Tùy chỉnh giao diện của đánh giá và biểu mẫu đánh giá.
  • Tùy chỉnh nâng cao Tùy chỉnh giao diện của đánh giá và biểu mẫu đánh giá với nhiều CSS nâng cao hơn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí