Đánh giá sản phẩm

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Product Reviews để thêm tính năng đánh giá của khách hàng cho sản phẩm. Điều này cho phép khách hàng tương tác với doanh nghiệp của bạn cũng như tương tác với nhau, nhờ đó thúc đẩy doanh số.

Ứng dụng Đánh giá sản phẩm hỗ trợ vi dữ liệu của Google (đôi khi được gọi là "đoạn mã giàu thông tin" hoặc "dữ liệu có cấu trúc"). Ứng dụng này tự động thêm điểm đánh giá tổng hợp trong kết quả tìm kiếm của bạn trên Google, giúp tăng lưu lượng truy cập từ các tìm kiếm tự nhiên.

Nếu bạn đang sử dụng chủ đề Online Store 2.0, ứng dụng Product Reviews sẽ lưu dữ liệu xếp hạng trong trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn về Thứ hạng sản phẩm và số lượt xếp hạng sản phẩm. Điều này có nghĩa là dữ liệu xếp hạng của bạn sẽ được lưu trữ làm dữ liệu bổ sung cho sản phẩm. Do dữ liệu này được lưu trữ trong trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn nên có thể tương thích với các ứng dụng khác. Các ứng dụng khác cũng có thể đóng góp vào dữ liệu xếp hạng sản phẩm của bạn bằng cách ghi vào các trường thông tin bổ sung này.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí