Chuẩn bị tài chính

Khi bắt đầu một doanh nghiệp bán hàng trung gian, bạn nên tách biệt ngân sách cá nhân và ngân sách của doanh nghiệp. Điều này giúp cho công việc kế toán dễ dàng hơn và giúp bạn tuân thủ các quy định về thuế địa phương.

Thiết lập tài khoản doanh nghiệp riêng, hiểu rõ luật doanh nghiệp và luật thuế ở địa phương, chọn phương thức ghi sổ đều là những điều quan trọng mà bạn cần tìm hiểu kỹ.

Thiết lập tài khoản doanh nghiệp

Mỗi một chính quyền khu vực lại yêu cầu những loại tài khoản khác nhau mà doanh nghiệp cần thiết lập. Ví dụ: Doanh nghiệp mới thường phải có các tài khoản sau:

  • Tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp - Ở hầu hết các khu vực trên thế giới, việc dùng một tài khoản doanh nghiệp để xử lý toàn bộ doanh thu và chi phí kinh doanh là điều rất phổ biến. Mở một tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp giúp bạn dễ dàng quản lý và theo dõi tình hình tài chính của mình.

  • Tài khoản doanh nghiệp cho phương thức thanh toán địa phương - Nếu bạn muốn chấp nhận thanh toán qua phương thức thanh toán địa phương, ví dụ Sofort tại Đức hoặc iDeal tại Hà Lan, hãy xem phương thức thanh toán đó có yêu cầu gì đối với tài khoản doanh nghiệp. Đăng ký tùy chọn thanh toán địa phương sẽ giúp củng cố niềm tin vào thương hiệu của bạn thông qua việc chấp nhận phương thức thanh toán mà khách hàng quen thuộc.

  • Tài khoản doanh nghiệp cho phương thức thanh toán quốc tế - Nếu bạn muốn chấp nhận thanh toán qua phương thức thanh toán quốc tế như Paypal, có thể bạn sẽ cần tài khoản doanh nghiệp cho phương thức thanh toán đó để kết nối với Shopify.

  • Thẻ tín dụng doanh nghiệp - Bạn có thể cần chi tiêu một khoản tiền lớn hơn thông thường khi đáp ứng số lượng đơn hàng tối thiểu của đơn vị cung ứng. Việc có thẻ tín dụng doanh nghiệp kết nối với tài khoản ngân hàng sẽ giúp ích cho bạn khi mua hàng theo hình thức này và tách riêng chi phí ở một nơi.

  • Tài khoản tiết kiệm doanh nghiệp - Nếu bạn thường xuyên gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm cho doanh nghiệp, bạn có thể chuẩn bị sẵn sàng trước các chi phí ngoài dự kiến mà doanh nghiệp phải chịu.

Tìm hiểu những điều cần lưu ý về thuế

Liên hệ với chính quyền địa phương và cơ quan phụ trách kinh doanh tại địa phương để tìm hiểu luật thuế nào áp dụng cho doanh nghiệp bán hàng trung gian tại khu vực bạn hoạt động. Bán hàng trung gian là một loại hình kinh doanh hoàn toàn khác biệt vì phần lớn hoạt động kinh doanh diễn ra trên mạng.

Kiểm tra những nội dung sau để đảm bảo bạn hiểu rõ doanh nghiệp bán hàng trung gian cần đáp ứng điều gì:

  • Bạn cần có mã số đăng ký kinh doanh nào - Phần lớn các khu vực trên thế giới đều yêu cầu doanh nghiệp phải có một hình thức nhận dạng doanh nghiệp. Ví dụ: Hầu hết doanh nghiệp tại Hoa Kỳ phải có mã số thuế liên bang (EIN) để nộp thuế hoặc mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp.

  • Trong trường hợp nào bạn cần thu và chuyển tiền thuế - Một số khu vực không yêu cầu doanh nghiệp thu hoặc chuyển tiền thuế cho tới khi đạt đến số tiền doanh thu nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể. Các khu vực khác thu thuế trên mỗi giao dịch, nhưng chỉ khi khách hàng của bạn ở trong khu vực đó.

  • Bạn có thể khấu trừ những gì từ doanh thu - Một số khu vực đưa ra mức giảm thuế doanh nghiệp theo các cấp độ khác nhau của hoạt động kinh doanh. Nếu bạn điều hành doanh nghiệp từ văn phòng tại nhà, bạn có thể khấu trừ những mặt hàng nhất định dùng để vận hành doanh nghiệp từ nhà, ví dụ máy tính xách tay, Internet hoặc nội thất văn phòng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí