Bán hàng trung gian là gì?

Bán hàng trung gian là cách để bạn bán sản phẩm mà không cần lưu giữ hàng trong kho. Nhiều doanh nghiệp trên Shopify sử dụng bán hàng trung gian, một phần vì có thể dễ dàng thiết lập hình thức này.

Nếu bạn quản lý doanh nghiệp bán hàng trung gian, sản phẩm của bạn đến từ các đơn vị cung ứng, là những người thay mặt bạn vận chuyển sản phẩm đến cho khách hàng. Các đơn cung ứng có thể là nhà sản xuất, kho hàng hoặc thậm chí là thành viên trong một gia đình làm ra sản phẩm ngay tại nhà của họ. Với Shopify, bạn có thể dễ dàng tìm ra đơn vị cung ứng thông qua oberlo, các ứng dụng in theo yêu cầu và các ứng dụng bán hàng trung gian khác.

Trước khi thử bán hàng trung gian, đảm bảo rằng bạn hiểu cách thức hoạt động, tính năng và nhược điểm của bán hàng trung gian, cũng như quy trình của đơn hàng và sản phẩm.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí