Bán hàng trung gian là gì?

Bán hàng trung gian là một cách để bạn bán sản phẩm mà không cần tự mình giữ lại hàng trong kho hay vận chuyển sản phẩm. Với bán hàng trung gian, bạn có thể dễ dàng để thiết lập và bắt đầu công việc kinh doanh trực tuyến đầu tiên.

Nếu bạn quản lý doanh nghiệp bán hàng trung gian thì sản phẩm của bạn đến từ các đơn vị cung ứng, những người thay mặt bạn vận chuyển sản phẩm đến cho khách hàng. Các đơn vị cung ứng có thể là nhà sản xuất, kho hàng hoặc thậm chí là thành viên trong một gia đình làm ra sản phẩm ngay tại nhà của họ. Với Shopify, bạn có thể dễ dàng tìm đơn vị cung ứng qua các ứng dụng in theo yêu cầu và các ứng dụng bán hàng trung gian.

Trước khi thử bán hàng trung gian, đảm bảo rằng bạn hiểu cách thức hoạt động, tính năng và nhược điểm của bán hàng trung gian, cũng như quy trình của đơn hàng và sản phẩm.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí