กลยุทธ์การจัดส่งสำหรับการดรอปชิป

แม้ว่าธุรกิจการดรอปชิปจะไม่จัดส่งสินค้าเอง ธุรกิจนี้ก็มักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งจากซัพพลายเออร์ของพวกเขา ธุรกิจการดรอปชิปสามารถเลือกกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อจัดการกับค่าธรรมเนียมการจัดส่งเหล่านี้:

 • เสนอการจัดส่งฟรีและหักค่าจัดส่งจากกำไรที่ได้
 • เสนอการจัดส่งฟรีและเพิ่มราคาของสินค้า
 • เรียกเก็บค่าจัดส่งตายตัวในอัตราที่ต่ำและเพิ่มต้นทุนสินค้าเล็กน้อย
 • เรียกเก็บอัตราค่าจัดส่งตายตัวจากลูกค้า
 • ให้ลูกค้าเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่งทั้งหมด

ธุรกิจยังสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าแต่ละชิ้น เช่น อัตราค่าจัดส่งสำหรับสินค้าแต่ละรายการ

ค่าจัดส่งฟรี

การเสนอการจัดส่งฟรีให้แก่ลูกค้าของคุณอาจส่งผลดีดังต่อไปนี้:

 • โอกาสทางการตลาด
 • การตั้งค่าการจัดส่งที่ง่ายขึ้น
 • แนวโน้มที่ลูกค้าจะทำการสั่งซื้อเพิ่มสูงขึ้น

หากซัพพลายเออร์ของคุณเสนอการจัดส่งฟรีให้คุณ คุณก็อาจเสนอการจัดส่งฟรีให้แก่ลูกค้าต่อ หากซัพพลายเออร์ของคุณไม่เสนอการจัดส่งฟรี คุณก็สามารถเลือกรวมค่าจัดส่งในการกำหนดราคาสินค้าหรือหักค่าจัดส่งจากกำไรที่ได้

การรวมค่าจัดส่งในต้นทุนสินค้าสามารถช่วยให้ลูกค้าทราบค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระล่วงหน้าได้ ธุรกิจหลายแห่งที่เลือกวิธีนี้จะทำการโฆษณาว่าราคาสินค้ารวมค่าจัดส่งด้วย การรู้ราคาเต็มล่วงหน้าช่วยให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจว่าจะไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงในขั้นตอนการชำระเงินของคุณ

อัตราค่าจัดส่งตายตัวเดียว

การเสนออัตราค่าจัดส่งตายตัวเดียวให้แก่ลูกค้าอาจส่งผลดีดังต่อไปนี้:

 • โอกาสทางการตลาด
 • ช่วยชดเชยค่าจัดส่งของคุณเอง
 • แนวโน้มที่ลูกค้าจะทำการสั่งซื้อเพิ่มสูงขึ้น

การโฆษณาว่าคำสั่งซื้อมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งในอัตราตายตัวแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงในขั้นตอนการชำระเงินของคุณ

คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะเรียกเก็บค่าจัดส่งอย่างไรด้วยการคาดการณ์คำสั่งซื้อที่คุณจะได้รับในสัปดาห์ที่กำหนด หากคุณบวกค่าธรรมเนียมการจัดส่งทั้งหมดจากซัพพลายเออร์และหารค่าจัดส่งนั้นกับจำนวนคำสั่งซื้อ คุณจะได้ผลลัพธ์อัตราค่าจัดส่งตายตัวที่คุณต้องเรียกเก็บจากแต่ละคำสั่งซื้อเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งของคุณ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างค่าจัดส่ง
สินค้า ค่าจัดส่งต่อรายการ จำนวนคำสั่งซื้อที่คาดการณ์ ค่าจัดส่งรวมที่คาดการณ์
จาน $5 4 $20
ชาม $4 4 $16
แก้ว $4 10 $40
รวม 18 $66

ร้านค้าคาดว่าจะได้รับคำสั่งซื้อ 18 รายการ โดยมีค่าจัดส่งรวมอยู่ที่ $66 ร้านค้าต้องเรียกเก็บค่าจัดส่งในอัตราตายตัวที่ $3.67 ($66/18) จากคำสั่งซื้อแต่ละรายการเพื่อให้ครอบคลุมค่าจัดส่งทั้งหมด

อัตราค่าจัดส่งตามลำดับขั้น

การนำเสนออัตราค่าจัดส่งตายตัวให้กับลูกค้าของคุณสามารถให้ประโยชน์ได้ดังต่อไปนี้:

 • ช่วยชดเชยค่าจัดส่งของคุณเอง
 • อัตราค่าจัดส่งที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นตามสินค้าที่สั่งซื้อ
 • โอกาสในการมอบส่วนลดสำหรับการจัดส่งคำสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก

คุณสามารถกำหนดอัตราค่าจัดส่งแต่ละรายการเพื่อนำไปใช้กับช่วงมูลค่าที่อิงตามราคาหรือน้ำหนักได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำหนดอัตราค่าจัดส่ง 3 อัตราสำหรับตะกร้าสินค้าที่มีมูลค่าอยู่ระหว่าง $0-$ 9.99, $10-$29.99 และเกิน $30

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณขายกระดาษโน้ตรูปแบบแปลกใหม่ ซัพพลายเออร์ของคุณเรียกเก็บเงินจากคุณ $1 เป็นค่าจัดส่งสินค้าหนึ่งแพ็ค และเรียกเก็บค่าจัดส่งเพิ่ม $0.25 ต่อสินค้าแต่ละแพ็คที่สั่งซื้อเพิ่มเติมในคำสั่งซื้อเดียวกัน สมมติว่าหากคุณตั้งให้สินค้าทุกแพ็คน้ำหนักเท่ากันที่ 1 ปอนด์ (0.4 กก.) คุณสามารถกำหนดค่าจัดส่งที่แตกต่างกันตามน้ำหนักของคำสั่งซื้อได้ สำหรับคำสั่งซื้อ 1 แพ็คหรือ 1 ปอนด์ (0.4 กก.) คุณสามารถเรียกเก็บ $1 และสำหรับคำสั่งซื้อ 2-5 แพ็คหรือ 2-5 ปอนด์ (0.9-2.2 กก.) คุณสามารถเรียกเก็บ $2 และสำหรับคำสั่งซื้อ 6-10 แพ็ค คุณก็สามารถเรียกเก็บ $4 ได้ ซึ่งจะเป็นการมอบข้อเสนอการประหยัดค่าจัดส่งที่คุณได้รับจากซัพพลายเออร์ให้แก่ลูกค้าของคุณ

อัตราค่าจัดส่งต่อรายการ

การเสนออัตราค่าจัดส่งต่อรายการให้กับลูกค้าของคุณสามารถให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้:

 • สามารถชดเชยค่าจัดส่งของคุณได้ทั้งหมด
 • อัตราค่าจัดส่งที่เที่ยงตรงจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่สั่งซื้อ
 • โอกาสในการมอบส่วนลดสำหรับการจัดส่งคำสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก

หากซัพพลายเออร์ของคุณเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอัตราตายตัวสำหรับสินค้าแต่ละรายการและไม่มีส่วนลดสำหรับคำสั่งซื้อปริมาณมาก การเลือกใช้อัตราค่าจัดส่งต่อรายการจะช่วยให้เก็บค่าจัดส่งได้ถูกต้องแม่นยำและป้องกันไม่ให้สูญเสียกำไรจากคำสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก คุณสามารถเพิ่มสินค้าแต่ละรายการลงในโปรไฟล์การจัดส่งที่มีอัตราค่าจัดส่งที่เหมาะสม และในขั้นตอนการชำระเงิน อัตราค่าจัดส่งของสินค้าทั้งหมดในตะกร้าสินค้าจะรวมกันเป็นค่าจัดส่งรวม

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณขายถ่าน AA และ AAA ถ่าน AA แต่ละแพ็คมีค่าจัดส่ง $3 และถ่าน AAA แต่ละแพ็คที่ค่าจัดส่ง $2 คุณสามารถสร้างโปรไฟล์การจัดส่งสำหรับถ่านแต่ละขนาดและอัตราค่าจัดส่งที่เหมาะสม หากคุณกำหนดค่าจัดส่งถ่าน AA ในอัตรา $3 ในโปรไฟล์การจัดส่งหนึ่งและค่าจัดส่งถ่าน AAA ในอัตรา $2 ในอีกโปรไฟล์การจัดส่งหนึ่ง เมื่อลูกค้าสั่งซื้อถ่านทั้งสองแบบอย่างละแพ็ค พวกเขาจะเห็นอัตราค่าจัดส่งอยู่ที่ $5 ที่หน้าการชำระเงิน

อัตราค่าจัดส่งต่อรายการอาจมีความซับซ้อนหากร้านค้าของคุณได้รับคำสั่งซื้อที่มีสินค้าจากหลายโปรไฟล์การจัดส่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่อัตราค่าจัดส่งแบบรวม

ตัวอย่างอัตราค่าจัดส่งขั้นสูง

คุณอาจต้องพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติมบางประการเมื่อกำหนดอัตราค่าจัดส่ง โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่ซัพพลายเออร์ของคุณกำหนดค่าจัดส่ง:

 • ซัพพลายเออร์บางรายจะเรียกเก็บอัตราค่าจัดส่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
 • คำสั่งซื้ออาจมีสินค้าหลายรายการที่ซัพพลายเออร์เรียกเก็บค่าจัดส่งในอัตราที่แตกต่างกัน
 • ซัพพลายเออร์บางรายอาจเสนอตัวเลือกการจัดส่งแบบด่วน

สมมุติว่าซัพพลายเออร์ของคุณกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดส่งดังต่อไปนี้:

ตัวอย่างค่าจัดส่งจากซัพพลายเออร์การดรอปชิป
สินค้าในคำสั่งซื้อ ค่าจัดส่งพื้นฐานไปยังแคนาดา* ต้นทุนค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มเติมไปยังแคนาดา ราคาค่าจัดส่งพื้นฐานไปยังสหรัฐอเมริกา* ต้นทุนค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มเติมไปยังสหรัฐอเมริกา
จาน

มาตรฐาน: $5

จัดส่งด่วน: $11

มาตรฐาน: $2

จัดส่งด่วน: $2

มาตรฐาน: $3

ด่วนพิเศษ: $8

มาตรฐาน: $1

จัดส่งด่วน: $2

ชาม

มาตรฐาน: $4

ด่วนพิเศษ: $9

มาตรฐาน: $1

จัดส่งด่วน: $2

มาตรฐาน: $2

ด่วนพิเศษ: $6

มาตรฐาน: $1

จัดส่งด่วน: $2

แก้ว

มาตรฐาน: $3

ด่วนพิเศษ: $8

มาตรฐาน: $1

จัดส่งด่วน: $2

มาตรฐาน: $1.50

ด่วนพิเศษ: $5

มาตรฐาน: $1

จัดส่งด่วน: $2

จานและชาม

มาตรฐาน: $7

ด่วนพิเศษ: $13

มาตรฐาน: $2

ด่วนพิเศษ: $3

มาตรฐาน: $6

จัดส่งด่วน: $11

มาตรฐาน: $1.50

จัดส่งด่วน: $2

จานและแก้ว

มาตรฐาน: $6

จัดส่งด่วน: $11

มาตรฐาน: $2

จัดส่งด่วน: $2.50

มาตรฐาน: $5

ด่วนพิเศษ: $9

มาตรฐาน: $1.50

จัดส่งด่วน: $2

ชามและแก้ว

มาตรฐาน: $6

จัดส่งด่วน: $11

มาตรฐาน: $2

จัดส่งด่วน: $2.50

มาตรฐาน: $5

ด่วนพิเศษ: $9

มาตรฐาน: $1.50

จัดส่งด่วน: $2

จาน ชาม และแก้ว

มาตรฐาน: $8

ด่วนพิเศษ: $15

มาตรฐาน: $2

จัดส่งด่วน: $2.50

มาตรฐาน: $6

ด่วนพิเศษ: $13

มาตรฐาน: $1.50

จัดส่งด่วน: $2

*ค่าจัดส่งพื้นฐานรวมค่าจัดส่งสินค้าแต่ละรายการในคอลัมน์ “สินค้าในคำสั่งซื้อ”

เมื่ออิงจากการวิจัยตลาดของคุณ คุณคาดการณ์ว่าจะได้รับคำสั่งซื้อดังต่อไปนี้และต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งต่อไปนี้:

 • คำสั่งซื้อแก้ว 1 ใบ 5 รายการที่จัดส่งไปยังแคนาดาโดยใช้การจัดส่งมาตรฐาน: 5 x $3 = $15
 • คำสั่งซื้อแก้ว 1 ใบ 1 รายการที่จัดส่งไปยังแคนาดาโดยใช้การจัดส่งแบบด่วน: 1 x $8 = $8
 • คำสั่งซื้อแก้ว 1 ใบ 7 รายการที่จัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกาโดยใช้การจัดส่งมาตรฐาน: 7 x $1.50 = $10.50
 • คำสั่งซื้อถ้วย 2 ใบจำนวน 2 รายการ ใช้การจัดส่งแบบมาตรฐานไปยังแคนาดา: 2 x $5 = $10
 • คำสั่งซื้อชาม 2 ใบและแก้ว 2 ใบ 1 รายการที่จัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกาโดยใช้การจัดส่งแบบด่วน: 1 x $13 = $13
 • คำสั่งซื้อจาน 4 ใบและแก้ว 4 ใบ 4 รายการที่จัดส่งไปยังแคนาดาโดยใช้การจัดส่งมาตรฐาน: 4 x $18 = $72
 • คำสั่งซื้อจาน 2 ใบ ชาม 2 ใบ และแก้ว 2 ใบ 4 รายการที่จัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกาโดยใช้การจัดส่งมาตรฐาน: 4 x $10.50 = $42

ผลลัพธ์จะคาดการณ์ว่ามีคำสั่งซื้อ 24 รายการที่จะมีต้นทุนค่าจัดส่ง $170.50 หากต้องการเรียกเก็บเงินให้ครอบคลุมค่าจัดส่งของคุณ คุณจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าจัดส่ง $7.11 สำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ

การนำเสนอการจัดส่งฟรี

หากคุณต้องการเสนอการจัดส่งฟรีและโฆษณาว่าราคาสินค้าของคุณรวมค่าจัดส่งแล้ว คุณสามารถกระจายต้นทุนค่าจัดส่ง $170.50 ในราคาสินค้าได้ เมื่ออิงจากการประมาณค่า คุณจะขายสินค้าได้ 77 ชิ้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องบวกราคาสินค้าแต่ละรายการเพิ่มอีก $2.22 เพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนค่าจัดส่งของคุณ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณประเมินว่ามีคำสั่งซื้อ 2 รายการที่จะเลือกการจัดส่งด่วน คุณจำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะเสนอการจัดส่งด่วนแบบมีค่าธรรมเนียมให้แก่ลูกค้าหรือคงการจัดส่งมาตรฐานเอาไว้

หากคุณเสนอการจัดส่งด่วนแบบเก็บค่าธรรมเนียม ก่อนอื่นคุณจะต้องระบุค่าจัดส่งที่ครอบคลุมเฉพาะการจัดส่งมาตรฐาน เนื่องจากค่าจัดส่งนี้จะเป็นตัวกำหนดต้นทุนสินค้าที่ต้องบวกเพิ่ม คุณมีสินค้า 72 รายการในคำสั่งซื้อที่เลือกการจัดส่งแบบมาตรฐานโดยมีค่าจัดส่งรวมอยู่ที่ $149.50 ซึ่งหมายความว่าคุณต้องเพิ่มราคาสินค้าอีก $2.08 เพื่อให้ครอบคลุมค่าจัดส่งของคุณ

คุณมีคำสั่งซื้อ 2 รายการที่เลือกการจัดส่งด่วนซึ่งจะเสียค่าธรรมเนียมการจัดส่งรวมเป็น $21 คำสั่งซื้อเหล่านี้มีสินค้าทั้งหมด 5 รายการ เนื่องจากราคาสินค้าบวกเพิ่มไป $2.08 เพื่อชดเชยค่าธรรมเนียมการจัดส่งมาตรฐานแล้ว คุณจึงได้รับเงินชดเชยค่าจัดส่งรวมไป $10.40 จาก $21 ทำให้คุณเหลือค่าจัดส่งที่ต้องเรียกเก็บจากคำสั่งซื้อที่เลือกการจัดส่งด่วนทั้ง 2 รายการอีก $10.60 จึงหมายความว่าคุณสามารถเรียกเก็บค่าจัดส่งด่วน $5.30 เพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนการจัดส่งที่คาดการณ์ไว้

หากคุณตัดสินใจที่จะไม่เสนอตัวเลือกการจัดส่งด่วน คุณจำเป็นต้องคำนวณคำสั่งซื้อที่เลือกการจัดส่งด่วนใหม่ทั้งหมดเพื่อใช้งานการจัดส่งแบบมาตรฐานแทน ค่าจัดส่งของคุณจะรวมเป็น $160.50 ซึ่งหมายความว่าคุณต้องบวกราคาสินค้าแต่ละรายการเพิ่มอีก $2.09 เพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนค่าจัดส่งเหล่านั้น

การนำเสนออัตราค่าจัดส่งเดียว

เนื่องจากซัพพลายเออร์ของคุณเสนอการจัดส่งทั้งแบบมาตรฐานและแบบด่วน จึงอาจเป็นเรื่องเหมาะสมที่คุณจะเสนออัตราค่าจัดส่งตายตัวเดียวสำหรับแต่ละตัวเลือก ตามการคาดการณ์แล้ว คุณคาดว่าจะได้รับคำสั่งซื้อ 2 รายการที่เลือกการจัดส่งด่วน ซึ่งคุณจะต้องเสียค่าจัดส่งรวม $21 นอกจากนี้คุณยังคาดว่าจะได้รับคำสั่งซื้อ 22 รายการที่เลือกการจัดส่งแบบมาตรฐานซึ่งมีค่าจัดส่งรวม $149.50 หากคุณต้องการเรียกเก็บเงินให้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการจัดส่งของคุณ คุณควรเรียกเก็บอัตราค่าจัดส่งด่วนแบบตายตัวที่ $10.50 และอัตราค่าจัดส่งมาตรฐานแบบตายตัวที่ $6.80

อัตราค่าจัดส่งเหล่านี้อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมจำนวนคำสั่งซื้อและค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นจริงแทนการประเมินค่าในช่วงเริ่มต้น

คุณสามารถกำหนดอัตราค่าจัดส่งตายตัวที่แตกต่างกันตามประเทศที่มีการสั่งซื้อได้เพื่อให้มีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

การนำเสนออัตราค่าจัดส่งตามลำดับขั้น

นอกจากนี้คุณยังสามารถเสนออัตราค่าจัดส่งตายตัวตามปริมาณการสั่งซื้อเพื่อให้การคำนวณค่าจัดส่งถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นในกรณีที่การคาดคะเนของคุณไม่ถูกต้อง โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถเสนออัตราค่าจัดส่งตายตัวโดยอิงตามน้ำหนักหรือราคาได้ หากคุณกำหนดน้ำหนักสินค้าแต่ละรายการเป็น 1 ปอนด์ (0.4) และได้กำหนดอัตราค่าจัดส่งตายตัวตามน้ำหนัก คุณสามารถคำนวณค่าจัดส่งเฉลี่ยสำหรับน้ำหนักแต่ละช่วงได้

ค่าจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อหนัก 1 ปอนด์ (0.4 กก.)

ค่าจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อหนัก 1 ปอนด์ (0.4 กก.)
สินค้าในคำสั่งซื้อ ค่าจัดส่งไปยังแคนาดา ค่าจัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกา
จาน 1 ใบ $5 $3
ชาม 1 ใบ $4 $2
แก้ว 1 ใบ $3 $1.50

ค่าจัดส่งเฉลี่ยในการจัดส่งคำสั่งซื้อหนัก 1 ปอนด์ (0.4) ไปยังแคนาดาคือ $4 และสหรัฐอเมริกาคือ $2.17

ค่าใช้จ่ายสำหรับคำสั่งซื้อที่หนัก 2 ปอนด์ (0.9 กก.)

ค่าใช้จ่ายสำหรับคำสั่งซื้อที่หนัก 2 ปอนด์ (0.9 กก.)
สินค้าในคำสั่งซื้อ ค่าจัดส่งไปยังแคนาดา ค่าจัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกา
จาน 2 ใบ $7 $4
ชาม 2 ใบ $5 $3
แก้ว 2 ใบ $4 $2.50
จาน 1 ใบและชาม 1 ใบ $7 $6
จาน 1 ใบและแก้ว 1 ใบ $6 $5
ชาม 1 ใบและแก้ว 1 ใบ $6 $5

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการจัดส่งสินค้าน้ำหนัก 2 ปอนด์ (0.9 กก.) ไปยังแคนาดาคือ $5.84 และไปยังสหรัฐอเมริกาคือ $4.25

หากคุณคำนวณต่อไปสำหรับคำสั่งซื้อหนัก 3 ปอนด์ (1.3 กก.), 4 ปอนด์ (1.8 กก.) และคำสั่งซื้อหนักกว่านั้น คุณก็จะสามารถกำหนดอัตราค่าจัดส่งที่ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นได้ ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียของกำไรจากค่าจัดส่งที่ไม่คาดคิด

การนำเสนอค่าจัดส่งต่อรายการ

สำหรับสินค้าแต่ละรายการ คุณสามารถตั้งค่าโปรไฟล์การจัดส่งและกำหนดอัตราค่าจัดส่งตามสินค้าที่สั่งซื้อได้

เมื่อคำสั่งซื้อมีสินค้าจากโปรไฟล์ที่แตกต่างกัน ระบบจะนำอัตราค่าจัดส่งมารวมกันในขั้นตอนการชำระเงิน ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าจัดส่งที่ลูกค้าต้องชำระสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่าโปรไฟล์การจัดส่งจานที่อัตรา $5 และโปรไฟล์การจัดส่งชามที่อัตรา $4 หน้าการชำระเงินคำสั่งซื้อจานและชามแสดงอัตราค่าจัดส่งอยู่ที่ $9

วิธีการพื้นฐานในการกำหนดอัตราค่าจัดส่งของคุณสำหรับแต่ละโปรไฟล์การจัดส่งคือการหาต้นทุนโดยเฉลี่ยของสินค้าในโปรไฟล์โดยไม่คำนึงถึงสินค้าอื่นๆ ในตะกร้าสินค้า

ค่าจัดส่งจานไปยังแคนาดาโดยใช้การจัดส่งแบบมาตรฐาน:

 • จาน 1 ใบ = $5
 • จาน 2 ใบ = $7 ($5 + $2)
 • จาน 3 ใบ = $9 ($5 + $2 + $2)
 • จาน 1 ใบและชาม 1 ใบ = $3.5 ($7 x 0.5)
 • จาน 2 ใบและชาม 1 ใบ = $6 ($9 x 0.66)
 • จาน 3 ใบและชาม 1 ใบ = $8.25 ($11 x 0.75)
 • จาน 1 ใบและแก้ว 1 ใบ = $3 ($6 x 0.5)
 • จาน 2 ใบและแก้ว 1 ใบ = $5.33 ($8 x 0.66)
 • จาน 3 ใบและแก้ว 1 ใบ = $7.50 ($10 x 0.75)

ค่าจัดส่งโดยเฉลี่ยในการจัดส่งจานทุกจำนวนคือ $6.04

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งถ้วยไปยังแคนาดาโดยใช้การจัดส่งแบบมาตรฐาน:

 • ชาม 1 ใบ = $4
 • ชาม 2 ใบ = $5 ($4 + $1)
 • ชาม 3 ใบ = $6 ($4 + $1 + $1)
 • ชาม 1 ใบและจาน 1 ใบ = $3.5 ($7 * .5)
 • ชาม 2 ใบและจาน 1 ใบ = $6 ($9 * .66)
 • ชาม 3 ใบและจาน 1 ใบ = $8.25 ($11 * .75)
 • ถ้วย 1 ใบ และแก้ว 1 ใบ = $3.5 ($7 * .5)
 • ถ้วย 2 ใบ และแก้ว 1 ใบ = $6 ($9 * .66)
 • ถ้วย 3 ใบ และแก้ว 1 ใบ = $8.25 ($11 * .75)

ค่าจัดส่งโดยเฉลี่ยในการจัดส่งชามทุกจำนวนคือ $5.55

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแก้วไปแคนาดาโดยใช้การจัดส่งแบบมาตรฐาน:

 • แก้ว 1 ใบ = $3
 • แก้ว 2 ใบ = $4 ($3 + $1)
 • แก้ว 3 ใบ = $5 ($3 + $1 + $1)
 • แก้ว 1 ใบและจาน 1 ใบ = $3 ($6 * .5)
 • แก้ว 2 ใบและจาน 1 ใบ = $5.33 ($8 * .66)
 • แก้ว 3 ใบและจาน 1 ใบ = $7.50 ($10 * .75)
 • แก้ว 1 ใบและชาม 1 ใบ = $3.5 ($7 * .5)
 • แก้ว 2 ใบและชาม 1 ใบ = $6 ($9 * .66)
 • แก้ว 3 ใบและชาม 1 ใบ = $8.25 ($11 * .75)

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการจัดส่งแก้วไม่ว่าจำนวนเท่าไรก็คือ $5.07

เมื่อดูจากตัวเลขเหล่านี้แล้ว คุณจะได้รับผลกำไรดังต่อไปนี้จากคำสั่งซื้อที่คาดการณ์ที่จัดส่งไปยังแคนาดา:

 • คำสั่งซื้อแก้ว 1 ใบ 5 รายการที่จัดส่งไปยังแคนาดาโดยใช้การจัดส่งมาตรฐาน: $25.35 - $15 = กำไร $10.35
 • คำสั่งซื้อชาม 2 ใบ 2 รายการที่จัดส่งไปยังแคนาดาโดยใช้การจัดส่งมาตรฐาน: $11.10 - $10 = กำไร $1.10
 • คำสั่งซื้อจาน 4 ใบและแก้ว 4 ใบ 4 รายการที่จัดส่งไปยังแคนาดาโดยใช้การจัดส่งมาตรฐาน: $44.44 - $72 = ขาดทุน $27.56

หากต้องการใช้อัตราค่าจัดส่งต่อรายการให้ได้ผลดี คุณอาจต้องเพิ่มอัตราค่าจัดส่งตามลำดับขั้นที่อิงตามน้ำหนักหรือราคาไปยังโปรไฟล์การจัดส่งแต่ละรายการ

หากต้องการตัวอย่างเพิ่มเติมของอัตราค่าจัดส่งต่อรายการ โปรดดูที่อัตราค่าจัดส่งแบบรวม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี