Fraktstrategier for direktefrakting

Selv om bedrifter som driver med direktefrakting ikke sender produkter selv, belastes de likevel vanligvis for fraktkostnader fra leverandørene sine. Direktefraktingsbedrifter kan velge mellom en rekke strategier for å håndtere disse fraktkostnadene:

 • tilby gratis frakt og trekke fraktkostnadene fra fortjenesten
 • tilby gratis frakt og øke prisen på produktene sine
 • belaste en fast, lav fraktpris og øke prisen på produktene noe
 • belaste kunden en fast fraktpris
 • belaste kunden den faktiske fraktkostnaden

Bedrifter kan også velge å ha ulike strategier for ulike produkter, som for eksempel fraktpriser per vare.

Gratis frakt

Å tilby gratis frakt til kundene dine kan gi følgende fordeler:

 • markedsføringsmuligheter
 • et enklere fraktoppsett
 • økt sannsynlighet for at en kunde vil legge inn en bestilling

Hvis leverandøren din tilbyr gratis frakt til deg, kan det være en god idé å tilby gratis frakt til kundene dine. Hvis leverandøren ikke tilbyr gratis frakt, kan du velge å enten inkludere fraktkostnaden i produktprisene eller trekke ut fraktkostnaden av din fortjeneste.

Ved å inkludere frakt i kostnaden til produktene dine blir det enklere å gi kundene en forutsigbar pris på forhånd. Mange bedrifter som gjør dette, annonserer med inkludert frakt. Ved å kjenne hele prisen på forhånd blir kudnene tryggere på at det ikke dukker opp noen skjulte kostnader i kassen.

Enkelt fast fraktpris

Å tilby en enkelt fastpris for frakt til kundene dine kan gi følgende fordeler:

 • markedsføringsmuligheter
 • hjelp til å kompensere for dine egne fraktkostnader
 • økt sannsynlighet for at en kunde vil legge inn en bestilling

Ved å annonsere at alle bestillinger har en flat fraktpris, ser kundene at det ikke dukker opp noen skjulte kostnader i kassen.

Du kan bestemme hva du bør ta betalt for frakt ved å lage en prognose over antall bestillinger du mottar i en gitt uke. Hvis du legger sammen alle fraktkostnader fra leverandøren og deler dette fraktbeløpet med antall bestillinger, vil du se hvilken fastpris du må belaste på hver bestilling for å dekke fraktkostnadene.

Eksempel

Eksempel på fraktkostnader
Produkt Fraktkostnad per vare Antall forventede bestillinger Totalprognose for fraktkostnader
Tallerken $ 5 4 20 USD
Skål 4 USD 4 16 dollar
Krus 4 USD 10 40 USD
Totalt 18 66 USD

Butikken forventer å motta 18 bestillinger, med en total fraktkostnad på 66 USD. Butikken må belaste en fast fraktpris på 3,67 USD (66 USD/18) på hver bestilling for å dekke alle fraktkostnadene.

Nivåbaserte fastpriser

Det å tilby nivåbaserte, faste fraktpriser til kundene dine kan gi følgende fordeler:

 • hjelp til å kompensere for dine egne fraktkostnader
 • mer nøyaktige fraktpriser basert på hva som er bestilt
 • en mulighet til å gi rabattert frakt på større bestillinger

Du kan angi at hver fraktpris skal gjelde for et intervall, basert på pris eller vekt. Du kan for eksempel opprette tre fraktpriser for handlekurver hvis pris faller mellom 0 USD-9,99 USD, 10 USD-29,99 USD og over 30 USD.

La oss si at du selger unike notatblokker. Leverandøren din belaster deg 1 USD for å sende én pakke og 0,25 USD for hver ekstra pakke i bestillingen. Hvis du angir at hver pakke veier det samme, for eksempel 0,5 kg, kan du angi ulike fraktkostnader basert på vekten på bestillingen. For bestillinger på 1 pakke, eller 0,5 kg (1 lb), kan du belaste 1 USD. For bestillinger på 2-5 pakker, eller 1-2,5 kg (2-5 lb), kan du belaste 2 USD. For bestillinger på 6-10 pakker, kan du belaste 4 USD. Dette bidrar til å dele fraktbesparelsene du får fra leverandøren din videre til kundene.

Fraktpriser per vare

Det å tilby per-produkt-baserte fraktpriser til kundene dine kan gi følgende fordeler:

 • kan kompensere fullt ut for alle fraktkostnadene dine
 • svært nøyaktige fraktpriser basert på hva som er bestilt
 • en mulighet til å gi rabattert frakt på større bestillinger

Hvis leverandørene dine belaster en fast kostnad for hvert produkt og ikke gir en rabatt for større antall, kan fraktpriser per vare bidra til nøyaktige fraktpriser og forhindre tap på fortjenesten fra større bestillinger. Du kan legge til hvert produkt i en fraktprofil som har riktige fraktpriser. I kassen kombineres fraktprisene for alle produktene i handlekurven for å gi en total fraktkostnad.

La oss si at du selger AA-og AAA-batterier. Hver pakke med AA-batterier koster 3 USD å sende, og hver pakke med AAA-batterier koster 2 USD å sende. Du kan opprette en fraktprofil for hver batteristørrelse med de aktuelle fraktprisene. Hvis du har lagt en fraktpris på 3 USD for AA-batterier i én fraktprofil og en pris på 2 USD for AAA-batterier i en annen, vil en bestilling på én pakke av hver resultere i at kunden får en fraktpris på 5 USD i kassen.

Frakt per vare kan være komplisert hvis butikken mottar bestillinger som inneholder produkter fra mange ulike profiler. For mer informasjon kan du se Kombinerte fraktpriser.

Eksempel på avansert fraktpris

Avhengig av hvordan leverandøren din setter fraktkostnadene, kan det være noen flere faktorer du må ta med i betraktningen når du setter opp fraktprisene dine:

 • Noen leverandører belaster ulike priser til ulike land.
 • En bestilling kan inneholde flere varer som leverandører belaster ulike fraktpriser for.
 • Noen leverandører kan tilby et alternativ for hurtigfrakt.

La oss si at leverandøren din tilbyr deg følgende fraktpriser:

Eksempel på fraktkostnader fra en leverandør for direktefrakting
Produkter i bestillingen Grunnleggende fraktpris til Canada* Pris for hver ekstra vare til Canada Grunnleggende fraktpris til USA* Pris for hver ekstra vare til USA
Tallerkener

Standard: 5 USD

Ekspress: 11 USD

Standard: 2 USD

Ekspress: 2 USD

Standard: 3 USD

Ekspress: 8 USD

Standard: 1 USD

Ekspress: 2 USD

Skåler

Standard: 4 USD

Ekspress: 9 USD

Standard: 1 USD

Ekspress: 2 USD

Standard: 2 USD

Ekspress: 6 USD

Standard: 1 USD

Ekspress: 2 USD

Krus

Standard: 3 USD

Ekspress: 8 USD

Standard: 1 USD

Ekspress: 2 USD

Standard: 1,50 USD

Ekspress: 5 USD

Standard: 1 USD

Ekspress: 2 USD

Tallerkener og skåler

Standard: 7 USD

Ekspress: 13 USD

Standard: 2 USD

Ekspress: 3 USD

Standard: 6 USD

Ekspress: 11 USD

Standard: 1,50 USD

Ekspress: 2 USD

Tallerkener og krus

Standard: 6 USD

Ekspress: 11 USD

Standard: 2 USD

Ekspress: 2,50 USD

Standard: 5 USD

Ekspress: 9 USD

Standard: 1,50 USD

Ekspress: 2 USD

Skåler og krus

Standard: 6 USD

Ekspress: 11 USD

Standard: 2 USD

Ekspress: 2,50 USD

Standard: 5 USD

Ekspress: 9 USD

Standard: 1,50 USD

Ekspress: 2 USD

Tallerkener, skåler og krus

Standard: 8 USD

Ekspress: 15 USD

Standard: 2 USD

Ekspress: 2,50 USD

Standard: 6 USD

Ekspress: 13 USD

Standard: 1,50 USD

Ekspress: 2 USD

*Grunnkostnaden inkluderer sending av én av hver vare i «Produkter i bestillingen»-kolonnen.

Basert på markedsundersøkelser, beregner du at du mottar følgende bestillinger, og må betale følgende fraktkostnader:

 • fem bestillinger på ett krus til Canada med standard frakt: 5 x 3 USD = 15 USD
 • én bestilling på ett krus til Canada med ekspressfrakt: 1 x 8 USD = 8 USD
 • syv bestillinger på ett krus til USA med standard frakt: 7 x 1,50 USD = 10,50 USD
 • 2 bestillinger på 2 skåler til Canada med standard frakt: 2 x 5 USD = 10 USD
 • én bestilling på to skåler og to krus til USA med ekspressfrakt: 1 x 13 USD = 13 USD
 • fire bestillinger på fire tallerkener og fire krus til Canada med standard frakt: 4 x 18 USD = 72 USD
 • fire bestillinger på to tallerkener, to skåler og to krus til USA med standard frakt: 4 x 10,50 USD = 42 USD

Resultatene spår 24 bestillinger som vil koste deg 170,50 USD i fraktkostnader. For å dekke fraktkostnadene må du belaste 7,11 USD i frakt på hver bestilling.

Tilbyr gratis frakt

Hvis du ønsker å tilby gratis frakt og annonsere at prisen inkluderer frakt, kan du fordele de 170,50 USD i fraktkostnader på tvers av prisen på produktene dine. Basert på estimatene, selger du 77 produkter. Dette krever at du legger til 2,22 USD til prisen på hvert av produktene dine for å dekke fraktkostnaden.

Men fordi du beregner at to bestillinger vil ønske ekspressfrakt, må du avgjøre om du vil tilby ekspressfrakt mot en ekstra kostnad til kundene, eller sende alt med standardfrakt.

Hvis du tilbyr ekspressfrakt mot en kostnad, må du først fastslå kostnaden for å dekke standard frakt, fordi det bestemmer hvor mye du skal øke prisen på produktene. Det er 72 produkter i bestillinger med standard frakt, med en kombinert fraktkostnad på 149,50 USD. Dette betyr at du må øke produktprisene dine med 2,08 USD for å dekke fraktkostnadene.

Det er to bestillinger med ekspressfrakt, med en total fraktkostnad på 21 USD. Disse bestillingene inneholder totalt 5 produkter. Ettersom produktprisene allerede har blitt økt med 2,08 USD for å dekke standard frakt, er 10,40 USD av de totale fraktkostnadene for ekspressfrakt på 21 USD allerede dekket inn. Dermed gjenstår 10,60 USD som må dekkes opp fra de to ekspressbestillingene, som betyr at du bør belaste 5,30 USD for ekspressfrakt for å dekke inn de forventede kostnadene.

Hvis du velger å ikke lenger tilby ekspressfrakt, må du beregne alle bestillinger med ekspressfrakt på nytt som bestillinger med standard frakt. Fraktkostnadene dine vil nå utgjøre 160,50 USD, som betyr at du må legge til 2,09 USD på hvert produkt for å dekke disse kostnadene.

Tilby én enkelt fraktpris

Siden leverandøren din tilbyr standard og ekspressfrakt, er det fornuftig å tilby én enkelt fastpris for hvert alternativ. Basert på estimatene, forventer du å få inn to bestillinger med ekspressfrakt, til en total kostnad på 21 USD. Du forventer også 22 bestillinger med standard frakt, som koster 149,50 USD. For å dekke fraktkostnadene dine, bør du belaste en fastpris på 10,50 USD for ekspressbestillinger, og en fastpris på 6,80 USD for bestillinger med standard frakt.

Disse fraktprisene må trolig justeres ofte mens bedriften vokser for å ta høyde for det faktiske bestillingsantallet og fraktkostnadene, i stedet for det du estimerer fra starten.

For å være enda mer nøyaktig, kan du også opprette ulike faste fraktpriser basert på hvilket land en bestilling kommer fra.

Tilby nivåbaserte fraktpriser

Du kan også tilby nivåbaserte fraktpriser for å få mer nøyaktige fraktpriser dersom prognosene dine er unøyaktige. Husk at du kan tilby nivåbaserte fastpriser basert på vekt eller pris. Hvis du setter hvert produkt til en vekt på 0,5 kg (1 lb) og oppretter faste fraktpriser basert på vekt, kan du beregne den gjennomsnittlige fraktprisen for hvert vektnivå.

Kostnader for bestillinger på 0,5 kg (1 lb)

Kostnadene for bestillinger på 0,5 kg (1 lb)
Produkter i bestillingen Fraktkostnader til Canada Fraktkostnader til USA
én tallerken $ 5 3 USD
én skål 4 USD $ 2
ett krus 3 USD 1,50 USD

Den gjennomsnittlige kostnaden for å sende 0,5 kg (1 lb) til Canada er 4 USD, og til USA er den 2,17 USD.

Kostnader for bestillinger på 1 kilo (2 lb)

Kostnaden for bestillinger på 1 kilo (2 lb)
Produkter i bestillingen Fraktkostnader til Canada Fraktkostnader til USA
to tallerkener $ 7 4 USD
to skåler $ 5 3 USD
to krus 4 USD 2,50 USD
én tallerken og én skål $ 7 $ 6
én tallerken og ett krus $ 6 $ 5
én skål og ett krus $ 6 $ 5

Den gjennomsnittlige kostnaden for å sende 1 kilo (2 lb) til Canada er 5,84 USD, og til USA er den 4,25 USD.

Hvis du fortsetter beregningene for 1,5 kg (3 lb), 2 kg (4 lb) og tyngre bestillinger, kan du sette mer nøyaktige fraktpriser, som bidrar til å redusere et eventuelt tap på fortjenesten fra uventede fraktkostnader.

Tilby fraktpriser per vare

Du kan sette omm en fraktprofil og angi fraktpriser for hvert enkelt produkt, basert på produktene som er bestilt.

Når en bestilling inneholder produkter fra ulike profiler, kombineres fraktprisene i kassen, noe som kan føre til økte fraktkostnader for kundene. Hvis du for eksempel setter opp en fraktprofil for tallerkener med en pris på 5 USD og en fraktprofil for skåler med en pris på 4 USD, vil en kasse med en tallerken og en skål resultere i en fraktpris på 9 USD.

En grunnleggende metode for å sette fraktpriser for hver fraktprofil er å finne den gjennomsnittlige kostnaden for produktene i profilen, uavhengig av hva annet som er en del av handlekurven.

Kostnaden for å sende tallerkener til Canada ved hjelp av standard frakt:

 • Én tallerken = 5 USD
 • To tallerkener = 7 USD (5 USD + 2 USD)
 • Tre tallerkener = 9 USD (5 USD + 2 USD + 2 USD)
 • Én tallerken og én skål = 3,5 USD (7 USD x 0,5)
 • To tallerkener og én skål = 6 USD (9 USD x 0,66)
 • Tre tallerkener og én skål = 8,25 USD (11 USD x 0,75)
 • Én tallerken og ett krus = 3 USD (6 USD x 0,5)
 • To tallerkener og ett krus = 5,33 USD (8 USD x 0,66)
 • Tre tallerkener og ett krus = 7,50 USD (10 USD x 0,75)

Gjennomsnittlig fraktkostnad for et hvilket som helst antall tallerkener er 6,04 USD.

Kostnaden for å sende skåler til Canada ved bruk av standard frakt:

 • Én skål = 4 USD
 • To skåler = 5 USD (4 USD + 1 USD)
 • Tre skåler = 6 USD (4 USD + 1 USD + 1 USD)
 • Én skål og én tallerken = 3,5 USD (7 USD * 0,5)
 • To skåler og én tallerken = 6 USD (9 USD * 0,66)
 • Tre skåler og én tallerken = 8,25 USD (11 USD * 0,75)
 • 1 skål og 1 kanne = 3,5 USD (7 USD * 0,5)
 • 2 skåler og 1 kanne = 6 USD (9 USD * 0,66)
 • 3 skåler og 1 kanne = 8,5 USD (11 USD * 0,75)

Gjennomsnittlig fraktkostnad for et hvilket som helst antall skåler er 5,55 USD

Kostnaden for å sende skåler til Canada ved bruk av standard frakt:

 • Ett krus = 3 USD
 • To krus = 4 USD (3 USD + 1 USD)
 • Tre krus = 5 USD (3 USD + 1 USD + 1 USD)
 • Ett krus og én tallerken = 3 USD (6 USD * 0,5)
 • To krus og én tallerken = 5,33 USD (8 USD * 0,66)
 • Tre krus og én tallerken = 7,50 USD (10 USD * 0,75)
 • Ett krus og én skål = 3,5 USD (7 USD * 0,5)
 • To krus og én skål = 6 USD (9 USD * 0,66)
 • Tre krus og en skål = 8,25 USD (11 USD * 0,75)

Den gjenmomsnittlige kostnaden for å sende et hvilket som helst antall kanner er 5,07 USD

Basert på disse tallene, vil du ha følgende fortjeneste på hver forventede bestilling til Canada:

 • Fem bestillinger på ett krus til Canada med standard frakt: 25,35 USD - 15 USD = 10,35 USD i fortjeneste
 • To bestillinger på to skåler til Canada med standard frakt: 11,10 USD - 10 USD = 1,10 USD i fortjeneste
 • Fire bestillinger på fire tallerkener og fire krus til Canada med standard frakt: 44,44 USD - 72 USD = 27,56 USD i tap

For å bruke frakt per vare på en effektiv måte, må du sannsynligvis legge til nivåbaserte fraktpriser som er basert på vekt eller pris til hver fraktprofil.

For flere eksempler på frakt per vare kan du se Kombinerte fraktpriser.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis