Meta nesnelere referans verme

Meta nesnelerinizi Shopify'ın belirli bir bölümünde (ör. ürünler, siparişler veya müşteriler) kullanmak istiyorsanız meta nesne referansı oluşturun. Örneğin, ürün sayfalarınızda kullanmak istediğiniz bir "Ürün özellikleri" meta nesnesi oluşturduysanız bu meta nesneye yönlendiren ürün meta alanı oluşturabilirsiniz. Referans, belirli ürünlerde benzersiz "Ürün özellikleri" görüntülemenizi sağlar. Örneğin, A Ürününde "Sürdürülebilirlik" adlı girişe ve B Ürününde "Malzemeler" adlı bir girişe referans verebilirsiniz.

Meta nesne için bir referans oluşturma

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Özel veriler'e gidin.
 2. Mağazanızın referans oluşturmak istediğiniz bölümünü seçin. Örneğin, Ürünler.
 3. Tanım ekle'ye tıklayın.
 4. Ad alanına tanımınız için bir ad girin.
 5. Tür seç > Meta nesne'ye tıklayın.Daha sonra kolayca bulabilmeniz için bu meta alana meta nesneniz ile aynı adı verebilirsiniz. Ayrıca Karma referansı seçebilirsiniz. Bu, birden fazla meta nesne türü seçmenize olanak verir.
 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ürün başına yalnızca bir giriş görüntülemeniz gerekiyorsa Bir değer'i seçin.
  • Bir üründe birden fazla giriş göstermek istiyorsanız Değerler listesi'ni seçin.
 7. Meta alan içeriğinizin, vitrininiz tarafından erişilebilir olmasına izin vermek için Vitrinler'i seçin.

 8. Kayıtyap ' a tıklayın.

Artık bir kaynak ile meta nesne arasında bir ilişki kurduğunuza göre, belirli girişleri meta nesneleri göstermek istediğiniz belirli ürünlere bağlayabilirsiniz.

Girişleri bağlama

Meta nesnenizi ayarladıktan, birkaç giriş ekledikten ve meta nesne referans tanımı oluşturduktan sonra artık girişleri mağazanızın diğer bölümlerine tek tek bağlayabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde, içerik girişlerinin görüntülenmesini istediğiniz mağaza bölümüne gidin. Örneğin, Ürünler bölümünden yöneticinizde bir ürün sayfasına gidebilirsiniz.
 2. Meta alanlar bölümünde, daha önce oluşturduğunuz özel tanımı bulun ve tanım adına tıklayın. Oluşturduğunuz meta alan tanımı listelenmiyorsa Tümünü göster'e tıklayın.
 3. Giriş seç'e tıklayın. Açılır menüde yalnızca bu türe ait eşleşen tüm girişler gösterilir. Tanımı, değerlerin bir listesini kabul edecek şekilde ayarlarsanız birden fazla giriş seçebilirsiniz.
 4. Gerektiğinde, girişleri diğer ürünlere bağlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Girişleri, referans verilen bir kaynaktan da oluşturabilirsiniz. Yeni bir giriş oluşturmak için Yeni oluştur'a tıklayabilirsiniz. Ardından, bu giriş Ürün A tarafından otomatik olarak referans alınır ve diğer ürünler için de referans olarak kullanılabilir..

Karma referans oluşturma

Referans oluşturma adımlarını kullanarak karma bir referans oluşturabilirsiniz.

Karma referans, yalnızca Liquid üzerinden veya Özel Vitrinler ve Hydrogen için Vitrin API'si aracılığıyla vitrininize bağlanabilir.

Geliştiriciler için özel veriler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene