Trang Khám phá trên Shopify Collabs

Trang Khám phá trên trang quản trị Shopify Collabs hiển thị cho bạn các doanh nghiệp đang muốn kết nối với những người sáng tạo. Bạn có thể kết nối với các thương hiệu phù hợp với sở thích của mình. Bạn có thể tự động tạo liên kết dành cho đơn vị liên kết, duyệt xem các thương hiệu và sản phẩm, cũng như đăng ký hợp tác với các thương hiệu trên trang Khám phá.

Sau khi được phê duyệt cho trang Khám phá, bạn sẽ tham gia Mạng lưới Shopify Collabs và có thể tìm kiếm các thương hiệu để hợp tác. Khi đăng ký với thương hiệu, bạn có thể truy cập những ứng dụng đang hoạt động và những ứng dụng đang chờ phê duyệt trên trang quản trị Shopify Collabs.

Yêu cầu

Để sử dụng trang Khám phá, bạn cần đảm bảo đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bạn cần có hồ sơ Shopify Collabs hoàn chỉnh.
 • Bạn cần có tối thiểu 1000 người theo dõi trên một nền tảng truyền thông xã hội duy nhất. Ví dụ: Bạn cần 1000 người theo dõi trên Instagram chứ không phải 500 người theo dõi trên Instagram và 500 người theo dõi trên Twitter.
 • Bạn phải ở Hoa Kỳ, Canada hoặc Vương quốc Anh.

Khám phá các thương hiệu

Nếu đủ điều kiện sử dụng trang Khám phá thì bạn có thể bắt đầu tìm kiếm thương hiệu để hợp tác trong tab Khám phá:

 1. Đăng nhập trên trang Người sáng tạo của Shopify Collabs.

 2. Trên trang quản trị Shopify Collabs, chạm vào > Khám phá.

 3. Trên trang Khám phá, hãy cuộn xuống để tìm những thương hiệu đang tìm kiếm người sáng tạo phù hợp với mối quan tâm của bạn.

Phát triển quan hệ hợp tác

Bạn có thể sử dụng tab Khám phá để tự động bắt đầu hợp tác với các thương hiệu và quảng bá sản phẩm đến đối tượng của mình. Bạn có thể đăng ký hợp tác chặt chẽ hơn với các thương hiệu và phát triển mối quan hệ hợp tác liên kết.

Kết nối với các thương hiệu

Với Mạng lưới Shopify Collabs, bạn có thể kết nối và tự động tạo liên kết dành cho đơn vị liên kết với một số thương hiệu trên trang Khám phá của Shopify Collabs.

Nếu thương hiệu đã tham gia Mạng lưới Shopify Collabs thì bạn có thể tự động tạo liên kết dành cho đơn vị liên kết để quảng bá sản phẩm bạn chọn.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify Collabs, nhấp vào Khám phá.

 2. Trên trang Khám phá, tìm sản phẩm hoặc thương hiệu bạn muốn hợp tác.

 3. Nhấp vào thương hiệu hoặc sản phẩm bạn muốn hợp tác.

 4. Nếu bạn nhìn thấy thương hiệu bạn muốn hợp tác, hãy nhấp vào Duyệt xem sản phẩm để xem các sản phẩm sẵn có mà thương hiệu đó có thể cung cấp cho mối quan hệ hợp tác liên kết.

 5. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn chia sẻ.

 6. Nhấp vào Nhận liên kết dành cho đơn vị liên kết để tự động tạo liên kết dành cho đơn vị liên kết để chia sẻ với đối tượng của bạn.

Đăng ký với thương hiệu

Nếu bạn muốn làm việc với một thương hiệu cụ thể và phát triển quan hệ hợp tác liên kết, bạn có thể đăng ký hợp tác với thương hiệu đó, củng cố thêm mối quan hệ hợp tác cũng như phần thưởng cho đơn vị liên kết.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify Collabs, nhấp vào Khám phá.

 2. Trên trang Khám phá, chọn thương hiệu bạn muốn đăng ký hợp tác cùng.

 3. Trên hồ sơ của thương hiệu, nhấp vào Đăng ký cộng tác.

 4. Trên trang Đăng ký với thương hiệu, trả lời tất cả câu hỏi của đơn đăng ký.

 5. Khi bạn trả lời xong tất cả câu hỏi bắt buộc trong đơn đăng ký, chạm vào Gửi đơn đăng ký.

 6. Sau khi bạn gửi, đơn đăng ký sẽ được chuyển đến thương hiệu để đánh giá.

 7. Thương hiệu sẽ đánh giá đơn đăng ký của bạn. Nếu họ phê duyệt đơn đăng ký của bạn, bạn sẽ nhận được email.

Giới hạn đăng ký hằng tuần

Bạn có thể đăng ký với tối đa 10 thương hiệu mỗi tuần. Nếu đã đạt số lượng đơn đăng ký tối đa trong một tuần thì bạn có thể lưu thương hiệu để quay lại sau.

Giới hạn đăng ký hàng tuần sẽ đặt lại vào mỗi thứ Hai. Bạn sẽ nhận được email khi chúng tôi mở lại đăng ký.

Quản lý Collabs

Bạn có thể truy cập tất cả quan hệ cộng tác đang hoạt động, đang chờ xử lý và không hoạt động với các thương hiệu trên trang Quan hệ cộng tác của trang quản trị Shopify Collabs. Trang Quan hệ cộng tác cho phép bạn xem lại thông tin chi tiết của từng đối tác đang cộng tác với bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify Collabs, chạm vào > Quan hệ cộng tác.

 2. Để xem lại các quan hệ cộng tác, chạm vào một trong các tùy chọn sau:

 3. Tìm quan hệ hợp tác bạn muốn xem lại và chạm vào tên thương hiệu.

 4. Trên trang chi tiết Quan hệ cộng tác, kiểm tra thông tin về quan hệ cộng tác của bạn, bao gồm quà tặng từ thương hiệu, hoa hồng và ưu đãi giảm giá, sản phẩm của đơn vị liên kết, liên kết của cửa hàng và mã giảm giá.

Quà tặng

Nếu thương hiệu gửi cho bạn quà tặng hoặc ưu đãi giảm giá bổ sung để mua hàng thì bạn có thể xem lại thông tin chi tiết trên trang Quà tặng của trang quản trị Shopify Collabs.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify Collabs, chạm vào > Quà tặng.

 2. Không bắt buộc: Nếu có nhiều quà tặng từ nhiều thương hiệu được liệt kê tại đây thì bạn có thể sử dụng menu thả xuống để chọn quà tặng của thương hiệu mà bạn muốn xem lại.

 3. Khi bạn đã sẵn sàng quy đổi một trong những quà tặng được gửi đến, chạm vào Đổi bên cạnh tên quà tặng.

 4. Trên trang đổi quà tặng, chạm vào Nhận trên quà tặng mà bạn muốn.

 5. Xác nhận thông tin chi tiết sản phẩm, thông tin liên hệ và địa chỉ giao hàng, sau đó chạm vào Đổi.

 6. Quà tặng của bạn hiện đã được quy đổi. Bạn có thể xem lại thông tin chi tiết và theo dõi trạng thái vận chuyển của quà tặng trong mục Trạng thái quà đã đổi của trang Quà tặng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí