Trang Khám phá trên Shopify Collabs

Sau khi được phê duyệt quyền truy cập sớm vào Shopify Collabs, bạn có thể tìm thương hiệu để đăng ký và kết nối với doanh nghiệp có chung mối quan tâm với bạn. Khi đăng ký với thương hiệu, bạn có thể truy cập những ứng dụng đang hoạt động và những ứng dụng đang chờ phê duyệt từ trang quản trị Shopify Collabs.

Khám phá

Trang Khám phá trong trang quản trị Shopify Collabs hiển thị cho bạn các doanh nghiệp đang muốn kết nối với những người sáng tạo. Bạn được ghép với các thương hiệu có mối quan tâm tương tự như trong hồ sơ của mình. Bạn có thể đăng ký làm việc với các thương hiệu trong trang Khám phá.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập trên trang Người sáng tạo của Shopify Collabs.

 2. Trên trang quản trị Shopify Collabs, chạm vào > Khám phá.

 3. Trên trang Khám phá, hãy cuộn xuống để tìm những thương hiệu đang tìm kiếm người sáng tạo phù hợp với mối quan tâm của bạn.

Đăng ký với thương hiệu

Sau khi Tạo tài khoản của mình, bạn sẽ nhận được email khi được phê duyệt sử dụng quyền truy cập sớm vào Shopify Collabs. Để bắt đầu kết nối với các thương hiệu, nhấp vào Khám phá thương hiệu trong email được gửi đến bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang Khám phá của Shopify Collabs, chạm vào tên thương hiệu để truy cập hồ sơ thương hiệu.

 2. Trong hồ sơ thương hiệu, tìm hiểu thêm về thương hiệu và những lợi ích từ việc hợp tác với thương hiệu đó.

 3. Nếu bạn muốn làm việc với thương hiệu, nhấp vào Đăng ký cộng tác.

 4. Trên trang Đăng ký với thương hiệu, trả lời tất cả câu hỏi của đơn đăng ký.

 5. Khi bạn trả lời xong tất cả câu hỏi bắt buộc trong đơn đăng ký, chạm vào Gửi đơn đăng ký.

 6. Sau khi bạn gửi, đơn đăng ký sẽ được chuyển đến thương hiệu để đánh giá.

 7. Thương hiệu sẽ đánh giá đơn đăng ký của bạn. Nếu họ phê duyệt đơn đăng ký của bạn, bạn sẽ nhận được email.

Collabs

Bạn có thể truy cập tất cả quan hệ cộng tác đang hoạt động, đang chờ xử lý và không hoạt động với các thương hiệu trên trang Quan hệ cộng tác của trang quản trị Shopify Collabs. Trang Quan hệ cộng tác cho phép bạn xem lại thông tin chi tiết của từng đối tác đang cộng tác với bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify Collabs, chạm vào > Quan hệ cộng tác.

 2. Để xem lại các quan hệ cộng tác, chạm vào một trong các tùy chọn sau:

 3. Tìm quan hệ hợp tác bạn muốn xem lại và chạm vào tên thương hiệu.

 4. Trên trang chi tiết Quan hệ cộng tác, kiểm tra thông tin về quan hệ cộng tác của bạn, bao gồm quà tặng từ thương hiệu, hoa hồng và ưu đãi giảm giá, sản phẩm của đơn vị liên kết, liên kết của cửa hàng và mã giảm giá.

Quà tặng

Nếu thương hiệu gửi cho bạn quà tặng hoặc ưu đãi giảm giá bổ sung để mua hàng thì bạn có thể xem lại thông tin chi tiết trên trang Quà tặng của trang quản trị Shopify Collabs.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify Collabs, chạm vào > Quà tặng.

 2. Không bắt buộc: Nếu có nhiều quà tặng từ nhiều thương hiệu được liệt kê tại đây thì bạn có thể sử dụng menu thả xuống để chọn quà tặng của thương hiệu mà bạn muốn xem lại.

 3. Khi bạn đã sẵn sàng quy đổi một trong những quà tặng được gửi đến, chạm vào Đổi bên cạnh tên quà tặng.

 4. Trên trang đổi quà tặng, chạm vào Nhận trên quà tặng mà bạn muốn.

 5. Xác nhận thông tin chi tiết sản phẩm, thông tin liên hệ và địa chỉ giao hàng, sau đó chạm vào Đổi.

 6. Quà tặng của bạn hiện đã được quy đổi. Bạn có thể xem lại thông tin chi tiết và theo dõi trạng thái vận chuyển của quà tặng trong mục Trạng thái quà đã đổi của trang Quà tặng.

Giới hạn đăng ký hằng tuần

Để giúp bạn trở nên nổi bật, chúng tôi giới hạn số đơn đăng ký là 10 đơn mỗi tuần. Bạn có thể tiếp tục lưu các thương hiệu yêu thích để quay lại sau.

Giới hạn đăng ký hàng tuần sẽ đặt lại vào mỗi thứ Hai và chúng tôi sẽ gửi email để nhắc bạn rằng về việc mở lại đăng ký.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí