Shopify Collabs Discover

หน้า Discover ในส่วนผู้ดูแลของ Shopify Collabs จะแสดงรายชื่อธุรกิจที่ต้องการเชื่อมต่อกับครีเอเตอร์ คุณสามารถเชื่อมต่อกับแบรนด์ที่ตรงกับความสนใจของคุณได้ และยังสร้างลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ เรียกดูแบรนด์และ สินค้า รวมถึงสมัครขอร่วมงานกับแบรนด์ได้โดยอัตโนมัติจากหน้า Discover

หลังจากที่คุณได้รับอนุมัติให้ใช้ Discover แล้ว ให้เข้าร่วมเครือข่าย Shopify Collabs แล้วคุณจะค้นหาแบรนด์ที่จะร่วมงานด้วยได้ เมื่อยื่นใบสมัครไปยังแบรนด์ คุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเพื่อดูว่าใบสมัครใดดำเนินการอยู่ และใบสมัครใดอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากส่วนผู้ดูแล Shopify Collabs ของคุณ

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้ Discover คุณต้องตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • คุณต้องมีโปรไฟล์ Shopify Collabs ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • คุณต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย 1,000 คนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเดียว ตัวอย่างเช่น คุณต้องมีผู้ติดตาม 1,000 คนบน Instagram ไม่ใช่ผู้ติดตาม 500 คนบน Instagram และผู้ติดตาม 500 คนบน Twitter
 • คุณต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือสหราชอาณาจักร

ค้นพบแบรนด์

หากคุณมีสิทธิ์ใช้ Discover คุณจะสามารถเริ่มค้นหาแบรนด์ที่จะร่วมงานได้จากแท็บ Discover โดยทำดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบในหน้าครีเอเตอร์ของ Shopify Collabs

 2. จากส่วนผู้ดูแลระบบ Shopify Collabs ให้แตะที่ > Discover.

 3. ในหน้าค้นพบ ให้เลื่อนหาแบรนด์ที่กำลังค้นหาครีเอเตอร์ ซึ่งตรงกับความสนใจของคุณ

การเติบโตของการเป็นพาร์ทเนอร์

คุณสามารถใช้แท็บ Discover เพื่อเริ่มร่วมงานกับแบรนด์โดยอัตโนมัติ และโปรโมตสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายของคุณ และยังสามารถสมัครเพื่อร่วมงานกับแบรนด์อย่างใกล้ชิดมากขึ้น รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์ด้านตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการได้ด้วย

เชื่อมต่อกับแบรนด์

คุณสามารถใช้เครือข่าย Shopify Collabs เพื่อเชื่อมต่อกับแบรนด์และสร้างลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการกับแบรนด์ที่กำหนดได้โดยอัตโนมัติจากหน้า Discover ของ Shopify Collabs

หากแบรนด์เข้าร่วมเครือข่าย Shopify Collabs คุณจะสามารถสร้างลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการเพื่อโปรโมตสินค้าที่คุณเลือกได้โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแลระบบ Shopify Collabs ให้คลิก “ค้นพบ

 2. ในหน้าค้นพบ ให้ค้นหาสินค้าหรือแบรนด์ที่คุณต้องการร่วมงานด้วย

 3. คลิกที่แบรนด์หรือสินค้าที่คุณต้องการร่วมงานด้วย

 4. หากคุณพบแบรนด์ที่คุณต้องการร่วมงานด้วย ให้คลิก “เรียกดูสินค้า” เพื่อดูสินค้าพร้อมจำหน่ายที่แบรนด์มีให้สำหรับความสัมพันธ์ของตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ

 5. คลิกสินค้าที่คุณต้องการแชร์

 6. คลิกที่ “รับลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ” เพื่อสร้างลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการเพื่อแชร์กับกลุ่มเป้าหมายของคุณโดยอัตโนมัติ

สมัครกับแบรนด์

หากคุณต้องการร่วมงานกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง และพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของคุณ คุณสามารถสมัครเพื่อร่วมงานกับแบรนด์นั้นและพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน รวมถึงรับผลประโยชน์จากตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแลระบบ Shopify Collabs ให้คลิก “ค้นพบ

 2. ในหน้า Discover ให้เลือกแบรนด์ที่คุณต้องการสมัครร่วมงานด้วย

 3. ในหน้าโปรไฟล์ของแบรนด์ ให้คลิก “สมัครเพื่อขอร่วมงาน

 4. ในหน้าใบสมัครของแบรนด์ ให้ตอบคำถามของใบสมัครให้เรียบร้อย

 5. เมื่อคุณตอบคำถามที่กำหนดทั้งหมดในใบสมัครแล้ว ให้แตะ “ส่งใบสมัคร

 6. หลังจากที่คุณส่งใบสมัครแล้ว ระบบจะส่งใบสมัครไปให้แบรนด์ตรวจสอบ

 7. แบรนด์จะตรวจสอบใบสมัครของคุณ หากใบสมัครใบนั้นได้รับอนุมัติ คุณจะได้รับอีเมล

ขีดจํากัดการสมัครรายสัปดาห์

คุณสามารถสมัครได้สูงสุด 10 แบรนด์ในแต่ละสัปดาห์ หากคุณมีจำนวนการส่งใบสมัครถึงขีดจำกัดต่อสัปดาห์แล้ว คุณก็บันทึกแบรนด์เพื่อกลับมาในภายหลังได้

ขีดจํากัดการสมัครรายสัปดาห์จะรีเซ็ตทุกวันจันทร์ คุณจะได้รับอีเมลเมื่อระบบอนุญาตให้ส่งใบสมัครได้อีกครั้ง

จัดการ Collabs

คุณสามารถเข้าถึงการร่วมงานกับแบรนด์ที่ดำเนินการอยู่ รอดำเนินการ และไม่ได้ดำเนินการทั้งหมดได้ในหน้า Collabs ของส่วนผู้ดูแล Shopify Collabs หน้า Collabs เปิดโอกาสให้คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของการร่วมงานแต่ละรายการที่คุณกำลังดำเนินงานอยู่ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify Collabs ให้แตะ “” > “Collabs

 2. หากต้องการตรวจสอบการร่วมงานของคุณ ให้แตะที่หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

 3. ค้นหาการร่วมงานที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วแตะที่ชื่อของแบรนด์

 4. ในหน้ารายละเอียด Collabs โปรดตรวจสอบรายละเอียดการร่วมงานของคุณ ได้แก่ ของขวัญจากแบรนด์ ค่าคอมมิชชันและส่วนลด สินค้าของตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ ลิงก์ร้านค้า และรหัสส่วนลด

ของขวัญ

หากแบรนด์ส่งของขวัญหรือส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับซื้อสินค้าให้แก่คุณ คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้าของขวัญในส่วนผู้ดูแล Shopify Collabs

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify Collabs ให้แตะ “” > “ของขวัญ

 2. ตัวเลือกเสริม: หากมีของขวัญหลายรายการจากหลายแบรนด์ระบุไว้ที่นี่ คุณสามารถใช้เมนูดรอปดาวน์ เพื่อเลือกของขวัญของแบรนด์ที่คุณต้องการตรวจสอบ

 3. เมื่อคุณพร้อมที่จะแลกของขวัญชิ้นหนึ่งที่ส่งถึงคุณแล้ว ให้แตะ “แลก” ถัดจากชื่อของขวัญ

 4. ในหน้าแลกของขวัญ ให้แตะ “ใช้สิทธิ์” ในของขวัญที่คุณต้องการ

 5. ยืนยันรายละเอียดสินค้า ข้อมูลติดต่อ และที่อยู่ที่จัดส่ง จากนั้นแตะ “แลก

 6. แล้วคุณก็จะได้รับของขวัญ สามารถดูรายละเอียดและติดตามสถานะการจัดส่งของขวัญได้ในส่วนสถานะแลกแล้วของหน้าของขวัญ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี