การรับชําระเงินค่าคอมมิชชันบน Shopify Collabs

หากคุณมี Collab ที่ใช้งานอยู่กับผู้ขายของ Shopify คุณสามารถรับลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการหรือรหัสส่วนลดเพื่อโปรโมตและติดตามยอดขายที่คุณแนะนำให้แก่ร้านค้าได้ โดยคุณสามารถแชร์ลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการหรือรหัสส่วนลดให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ และคุณอาจได้รับค่าคอมมิชชันตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการจากการซื้อทุกๆ รายการที่ดำเนินการโดยใช้ลิงก์ดังกล่าว ซึ่งจํานวนค่าคอมมิชชันของคุณจะมีระบุไว้ในบัญชีผู้ใช้ Collabs และสามารถดูได้ในส่วน Collabs ที่ใช้งานอยู่

วิธีการรับเงิน

ใน Shopify Collabs การชำระค่าคอมมิชชันที่ได้รับจากครีเอเตอร์ที่มีข้อเสนอตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการที่ใช้งานได้จะได้รับการชำระโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลาที่สอดคล้องกับการตั้งค่าการชำระเงิน Collabs ของผู้ขายแต่ละราย ตั้งค่าการชำระเงินอัตโนมัติในแอป Collabs เพื่อรับค่าคอมมิชชันของคุณโดยอัตโนมัติ

การเบิกจ่ายอัตโนมัติ

หากต้องการลงทะเบียนใช้งานฟีเจอร์นี้ ให้เปิดใช้งานยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับอัตโนมัติจากหน้าการตั้งค่าในบัญชีผู้ใช้ Shopify Collabs ของคุณ

การตั้งค่าวิธีการรับเงินของคุณจะอยู่ใน Partner Dashboard ของ Shopify ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จัดการการชำระเงินสำหรับตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการและฟรีแลนซ์ที่สร้างรายได้ผ่าน Shopify หากต้องการเข้าถึง Partner Dashboard ของ Shopify ให้ไปที่บัญชีผู้ใช้ Collabs แล้วกด “ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ” ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับเงินของร้านค้าที่รองรับโดยแพลตฟอร์มของ Shopify Partner

เมื่อมีการซื้อสินค้าโดยใช้ลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของคุณ ระบบจะกำหนดสถานะค่าคอมมิชชันของสินค้ารายการดังกล่าวว่า “รอดำเนินการ” ตามระยะเวลาการระงับที่กำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าว หลังจากพ้นช่วงระยะเวลาการระงับแล้ว ระบบจะส่งใบเรียกเก็บเงินค่าคอมมิชชันแก่ผู้ขายเพื่อดำเนินการให้กับคุณ ระยะเวลาการระงับจะกำหนดโดยผู้ขายและสามารถกำหนดให้อยู่ในช่วงระหว่าง 1 ถึง 90 วันได้ หากต้องการระบุระยะเวลาการระงับที่กำหนดโดยผู้ขาย โปรดตรวจสอบส่วนข้อกำหนดในการชำระเงินในหน้าโปรไฟล์ผู้ขาย

หลังจากผู้ขายชําระค่าคอมมิชชันแล้ว ยอดเงินดังกล่าวจะถูกเพิ่มไปยังและปรากฏในยอดเงินเบิกจ่ายครั้งถัดไปของคุณ จากนั้นระบบจะกำหนดเวลาเบิกจ่ายแบบอัตโนมัติไว้สองครั้งต่อเดือน และจะประมวลผลเฉพาะในกรณีที่ยอดเงินเบิกจ่ายครั้งถัดไปของคุณมีมูลค่าอย่างน้อย $25 คุณสามารถดูยอดเงินเบิกจ่ายซึ่งอยู่ในสถานะกำลังจะมาถึงและรอดำเนินการได้ในหน้ายอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์ยอดเงินเบิกจ่ายและความถี่

การเบิกจ่ายแบบอัตโนมัติจะดำเนินการในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หากคุณเลือกสกุลเงินอื่นสำหรับการเบิกจ่าย คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลยอดเงินเบิกจ่าย

สำหรับค่าคอมมิชชันที่ดำเนินการโดยใช้การเบิกจ่ายแบบอัตโนมัติ จะมีการเก็บและนำส่งภาษีที่เกี่ยวข้องในนามของคุณ

การเบิกจ่ายด้วยตนเอง

ในกรณีที่ผู้ขายใช้การเบิกจ่ายแบบดำเนินการด้วยตนเอง ผู้ขายจะชำระยอดค้างชำระตามใบเรียกเก็บเงินของคุณโดยใช้ PayPal หรือวิธีการชำระเงินนอกแอป Shopify Collabs ที่ตนเลือกเอง หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำหนดเวลา ก็สามารถติดต่อผู้ขายได้โดยตรงผ่านอีเมลติดต่อของพวกเขา

ข้อโต้แย้งในการชำระเงิน

ผู้ขายสามารถเปิดการโต้แย้งการชำระเงินสำหรับค่าคอมมิชชันที่อยู่ในสถานะรอดำเนินการได้ ตราบใดที่ยังอยู่ในระยะเวลาการระงับที่ผู้ขายกำหนด หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ คุณจะได้รับอีเมลและสามารถเข้าถึงรายละเอียดการโต้แย้งได้จากหน้าการเบิกจ่ายในบัญชีผู้ใช้ Shopify Collabs ของคุณ หากต้องการหาข้อตกลง คุณจะต้องตอบกลับผู้ขาย เนื่องจากมีเพียงผู้ขายเท่านั้นที่สามารถแก้ไขการโต้แย้งที่เปิดอยู่ได้

ภาษี

อาจมีการเรียกเก็บภาษียอดขายหรือภาษีการใช้งานจากบริการของครีเอเตอร์โดยผู้ขายและครีเอเตอร์มีหน้าที่ตัดสินใจว่าจะต้องชำระภาษีหรือไม่ค่าคอมมิชชันที่คุณได้รับที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้รายเดือนแบบมาตรฐานของผู้ขาย และในกรณีดังกล่าว ทาง Shopify จะเก็บและยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายบริการของครีเอเตอร์ในเขตอำนาจศาลบางแห่งตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อกำหนดในการใช้บริการของ Collabs

หากผู้ขายอยู่ในสหรัฐอเมริกา ผู้ขายดังกล่าวอาจขอให้ส่งแบบฟอร์ม W9 ผ่าน Shopify Collabs เมื่อผู้ขายขอแบบฟอร์ม W9 ครีเอเตอร์จะต้องส่งแบบฟอร์มนี้เมื่อยอดเงินที่ได้รับถึงเกณฑ์ที่ 599.99 ดอลลาร์สหรัฐ หากผู้ขายได้ขอแบบฟอร์ม W9 ไปแล้วแต่ครีเอเตอร์ยังไม่ได้ส่ง ยอดเงินที่ได้รับจะถูกจำกัดไว้ที่ 599.99 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

ผู้ขายและครีเอเตอร์มีหน้าที่ปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับตนในทุกกรณี ซึ่งได้แก่การรายงานและการยื่นภาษีรวมถึงแบบฟอร์มภาษีที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์

คุณสามารถดูการวิเคราะห์ครีเอเตอร์ได้จากหน้าการวิเคราะห์ของส่วนผู้ดูแล Shopify Collabs

หน้าการวิเคราะห์จะประกอบด้วยรายการผู้ขายที่คุณเป็นตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ โดยแต่ละแบรนด์จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

  • คอนเวอร์ชัน: เปอร์เซ็นต์ยอดเข้าชมทั้งหมดที่กลายเป็นยอดขาย
  • ยอดเข้าชม: จํานวนยอดเข้าชมร้านค้าของผู้ขายซึ่งใช้ลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของคุณ
  • ยอดขาย: จํานวนยอดขายทั้งหมดที่เกิดจากลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการหรือรหัสส่วนลดของคุณ
  • ได้รับ: ค่าคอมมิชชันทั้งหมดที่ได้รับ อาจมีการปรับค่าคอมมิชชันตามการคืนเงินและการยกเลิกคำสั่งสั่งซื้อ

ข้อมูลที่แสดงนั้นจะแสดงถึงระยะเวลาทั้งหมดที่คุณทำงานร่วมกับผู้ขาย คุณไม่สามารถเลือกช่วงวันที่เฉพาะได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี