Otrzymywanie prowizji w Shopify Collabs

Jeśli aktywnie współpracujesz ze sprzedawcą Shopify, możesz otrzymać link afiliacyjny lub kod rabatowy ułatwiający promowanie i śledzenie sprzedaży, którą kierujesz do danego sklepu. Link afiliacyjny lub kod rabatowy możesz udostępnić swojej grupie odbiorców, a za każdy zakup dokonany za jego pomocą otrzymujesz prowizję afiliacyjną. Kwota prowizji jest wskazana na koncie Collabs i można ją znaleźć w sekcji Aktywna współpraca.

Jak otrzymać wynagrodzenie

W Shopify Collabs płatności z tytułu prowizji uzyskanych przez twórców z aktywnymi ofertami afiliacyjnymi będą dokonywane automatycznie zgodnie z harmonogramem dostosowanym do ustawień płatności Collabs każdego sprzedawcy. Skonfiguruj automatyczne wypłaty w aplikacji Collabs, aby automatycznie otrzymywać prowizje.

Automatyczne wypłaty

Aby zarejestrować się w tej funkcji, aktywuj automatyczne wypłaty na stronie Ustawienia na koncie Shopify Collabs.

Ustawienia metody wypłaty znajdują się na Pulpicie Partnerów Shopify, który jest platformą obsługi płatności dla partnerów afiliacyjnych i freelancerów uzyskujących dochody za pośrednictwem serwisu Shopify. Aby uzyskać dostęp do Pulpitu Partnerów Shopify, przejdź do swojego konta Collabs i naciśnij opcję Wypłaty. Dowiedz się więcej na temat metod wypłaty obsługiwanych przez platformę Shopify Partner.

W przypadku zakupu produktu za pomocą linku afiliacyjnego prowizja z jego tytułu jest oznaczona jako oczekująca przez okres wstrzymania, tak aby mieć pewność, że nie zwrócono kosztów tego zamówienia. Po upływie okresu wstrzymania prowizja jest naliczana sprzedawcy, który następnie będzie musi ją zapłacić Tobie. Okres wstrzymania jest ustalany przez sprzedawcę i może wynosi od 1 do 90 dni. Aby dowiedzieć się, jaki okres wstrzymania ustalił sprzedawca, przejrzyj sekcję Warunki płatności na stronie profilu sprzedawcy.

Po zapłacie prowizji przez sprzedawcę jest ona dodawana i będzie widoczna w Twojej następnej wypłacie. Automatyczne wypłaty są planowane do wypłaty dwa razy w miesiącu i będą przetwarzane tylko wtedy, gdy saldo Twojej następnej wypłaty wyniesie co najmniej 25 USD. Nadchodzące i oczekujące wypłaty możesz wyświetlić na stronie Wypłaty. Dowiedz się więcej o progu wypłaty i częstotliwości.

Automatyczne wypłaty są obsługiwane w USD. Jeśli wybierzesz inną walutę wypłaty, może zostać naliczona opłata za przewalutowanie.

Prowizja, która jest obsługiwana za pomocą automatycznych wypłat, obejmuje odpowiedni podatek pobierany i odprowadzany w Twoim imieniu.

Ręczne wypłaty

Gdy sprzedawca korzysta z ręcznych wypłat, opłaca on zaległy rachunek za pomocą PayPal lub wybranej przez siebie metody płatności poza aplikacją Shopify Collabs. Jeśli masz pytania dotyczące harmonogramu, możesz skontaktować się ze sprzedawcą bezpośrednio, pisząc na jego adres e-mail.

Spory dotyczące płatności

Sprzedawcy mogą zainicjować sprawę sporną dotyczącą płatności z tytułu prowizji, która ma status Oczekująca, o ile przypada ona w wybranym przez sprzedawcę okresie wstrzymania. W takim przypadku otrzymasz wiadomość e-mail i uzyskasz dostęp do szczegółów sprawy spornej na stronie Wypłaty na koncie Shopify Collabs. Aby wypracować rozwiązanie, musisz odpowiedzieć sprzedawcy. Otwartą sprawę sporną może zakończyć tylko sprzedawca.

Podatki

Usługi świadczone przez twórcę mogą podlegać podatkowi od sprzedaży lub użytkowania. Odpowiedzialność za ustalenie, czy konieczne jest opłacenie podatków, spoczywa na sprzedawcy i twórcy. Zarobione prowizje pojawiają się na standardowej miesięcznej fakturze sprzedawcy, a Shopify pobiera i odprowadza podatki z tytułu sprzedaży usług twórcy w niektórych jurysdykcjach zgodnie z obowiązującym prawem. Więcej informacji znajduje się w Warunkach świadczenia usług Collabs.

Jeśli sprzedawca ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, może poprosić o przesłanie formularza W9 za pośrednictwem aplikacji Shopify Collabs. Gdy sprzedawca zażąda formularza W9, twórcy muszą przesłać formularz, gdy osiągną próg wypłat w wysokości 599,99 USD. Jeśli sprzedawca poprosił o formularz W9, ale twórca go nie przesłał, roczna wysokość wypłat jest ograniczana do 599,99 USD.

We wszystkich przypadkach sprzedawcy i twórcy są zobowiązani do wykonywania swoich obowiązków podatkowych, w tym związanych z raportowaniem i odprowadzaniem wszelkich obowiązujących podatków i składaniem odpowiednich formularzy podatkowych.

Analizy

Analizy twórców możesz wyświetlić na stronie Analizy w panelu administracyjnym Shopify Collabs.

Strona Analizy zawiera listę sprzedawców, którzy są Twoimi partnerami afiliacyjnymi. Dla każdej marki wyświetlane są poniższe dane:

  • Konwersja: Procent sumy odwiedzin, które zakończyły się sprzedażą.
  • Odwiedziny: Łączna liczba odwiedzin w sklepie sprzedawcy przy wykorzystaniu linku afiliacyjnego.
  • Sprzedaż: Łączna liczba transakcji sprzedaży przypisanych do Twojego linku afiliacyjnego lub kodu rabatowego.
  • Zyski: Suma uzyskanych prowizji. Prowizja może zostać dostosowana na podstawie zwrotów kosztów i anulowań zamówień.

Wyświetlane dane dotyczą całego okresu współpracy ze sprzedawcą. Nie można wybrać konkretnych zakresów dat.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo