Få betalt for kommisjoner i Shopify Collabs

Når du har et aktivt samarbeid med en Shopify-forhandler, kan du motta en samarbeidspartnerkobling eller en rabattkode som en måte å promotere og spore salg du henviser til en butikk på. Du kan dele en samarbeidspartnerkobling eller en rabattkode med publikummet ditt, så vil hvert kjøp som gjøres gjennom disse, tjene en samarbeidspartnerkommisjon. Kommisjonsbeløpet er spesifisert i Collabs-kontoen, og du finner dem under Aktive Collabs.

Hvordan få utbetalt

I Shopify Collabs blir betalinger for kommisjon opptjent av skapere med aktive samarbeidspartnertilbud utbetalt automatisk etter en tidsplan som defineres av hver enkelt forhandlers Collabs-betalingsinnstillinger. Konfigurer automatiske utbetalinger i Collabs-appen for å motta kommisjoner automatisk.

Automatiske utbetalinger

For å registrere deg for funksjonen, må du aktivere automatiske utbetalinger fra siden Innstillinger i Shopify Collabs-kontoen.

Du finner innstillinger for utbetalingsmåte i Shopify-partnerinstrumentbordet, som er plattformen som håndterer utbetalinger for samarbeidspartnere og frilansere som tjener penger gjennom Shopify. For å åpne Shopify-partnerinstrumentbordet kan du gå til Collabs-kontoen og klikke på Utbetalinger. Finn ut mer om utbetalingsmåtene som støttes av Shopify Partner-plattformen.

Når et produkt kjøpes gjennom en samarbeidspartnerkobling, merkes den tilhørende kommisjonen som ventende i en venteperiode for å sikre at bestillingen ikke refunderes. Når venteperioden er fullført, faktureres kommisjonen til forhandleren og behandles til deg. Venteperioden angis av forhandleren, og kan være mellom 1–90 dager. For å finne venteperioden som er angitt av en forhandler kan du se seksjonen Betalingsvilkår på forhandlerens profilside.

Når kommisjonen er betalt av forhandleren, legges den til og blir synlig i din neste utbetaling. Automatiske utbetalinger planlegges deretter betalt to ganger per måned og behandles bare hvis din neste utbetalingssaldo er minst 25 USD. Du kan se kommende og ventende utbetalinger på siden Utbetalinger. Finn ut mer om utbetalingsterskler og frekvens.

Automatiske utbetalinger håndteres i USD. Hvis du velger en annen utbetalingsvaluta, kan det hende du blir belastet et vekslingsgebyr for utbetalingsvaluta.

Relevante avgifter innhentes og innbetales på dine vegne for kommisjon som håndteres gjennom automatiske utbetalinger.

Manuelle utbetalinger

Når en forhandler bruker manuelle utbetalinger, betaler forhandleren den utestående fakturaen enten med PayPal eller en annen betalingsmåte de velger, utenfor Shopify Collabs-appen. Hvis du har noen spørsmål om utbetalingstidspunkter kan du ta kontakt med forhandleren direkte gjennom deres kontakt-e-postadresse.

Betalingstvister

Forhandlere kan åpne en betalingstvist for kommisjon med status Ventende, så lenge den er innenfor forhandlerens valgte venteperiode. Hvis det skjer, mottar du en e-postmelding, og finner også detaljer om tvisten på siden Utbetalinger i Shopify Collabs-kontoen. For å kunne jobbe ut en løsning, må du svare forhandleren. Bare forhandleren kan løse en åpen tvist.

Skatter

En skapers tjenester kan være underlagt salg eller bruksavgift. Ansvarsområdet for å avgjøre om skattene betales er på forhandleren og skaperen. Opptjente kommisjoner fremkommer på forhandlerens vanlige månedsfaktura, og Shopify innhenter og rapporterer avgifter knyttet til salget av skaperens tjenester i enkelte jurisdiksjoner i henhold til gjeldende lovgivning. For mer informasjon kan du se Collabs vilkår for bruk.

Hvis en forhandler er basert i USA, kan de be om at det sendes inn et W9-skjema gjennom Shopify Collabs. Når en forhandler ber om et W9-skjema, må skapere sende inn skjemaet når de når en utbetalingsterskel på 599,99 USD. Hvis en forhandler har bedt om et W9-skjema, men skaperen ikke har sendt det inn, stanses utbetalingene på 599,99 USD for året.

I alle tilfeller har forhandlere og skapere ansvaret for å overholde sine respektive skatteforpliktelser, inkludert rapportering og innbetaling av gjeldende avgifter og skatteskjemaer.

Analytics

Du kan se skaperanalyse fra siden Analyse i Shopify Collabs-administrator.

Siden Analyse inneholder en liste over forhandlere du har en relasjon til, og hver merkevare viser følgende data:

  • Konvertering: Prosentandelen av det totale antallet besøk som endte med et salg.
  • Besøk: Det totale antallet besøk til en forhandlers butikk gjennom samarbeidspartnerkoblingen.
  • Salg: Det totale antallet salg tilskrevet samarbeidspartnerkoblingen eller rabattkoden.
  • Opptjent: Den totale opptjente kommisjonen. Kommisjonen kan bli justert basert på bestillingsrefusjoner og kanselleringer.

Dataene som vises representerer den totale tiden du har samarbeidet med forhandleren. Spesifikke datointervaller kan ikke velges.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis