Få betalt för provision på Shopify Collabs

När du har ett aktivt samarbete med en Shopify-handlare kan du få en affiliatelänk eller rabattkod som ett sätt att marknadsföra och spåra försäljning som du hänvisar till en butik. Du kan dela en affiliatelänk eller rabattkod med din målgrupp, och varje köp som görs med den kan ge dig en affiliate-provision. Provisionsbeloppet anges på ditt Collabs-konto och du hittar det i dina Aktiva Collabs.

Så här får du betalt

På Shopify Collabs kommer utbetalningar för provision som intjänas av skapare med aktiva affiliate-erbjudanden betalas ut automatiskt enligt ett schema som är i linje med varje handlares betalningsinställningar för Collabs. Ställ in automatiska utbetalningar i Collabs-appen för att automatiskt få dina provisioner.

Automatiska utbetalningar

Aktivera automatiska utbetalningar från sidan Inställningar i ditt Shopify Collabs-konto för att registrera dig för funktionen.

Inställningarna för utbetalningsmetod finns i Shopifys partnerkontrollpanel, vilket är den plattform som hanterar betalningar för affiliater och frilansare som tjänar pengar via Shopify. Du kommer åt Shopifys partnerkontrollpanel genom att navigera till ditt Collabs-konto och trycka på Utbetalningar. Mer information om betalningsmetoderna som stöds av Shopifys partnerplattform.

När en produkt köps med hjälp av din affiliate-länk markeras provisionen för den som väntande för en period för att säkerställa att ordern inte återbetalas. När vänteperioden är slutförd faktureras provisionen till handlaren så att betalningen kan skickas till dig. V'nteperioden ställs in av handlaren och kan vara mellan 1–90 dagar. Granska avsnittet Betalningsvillkor på handlarens profilsida för att bestämma holdingperioden som fastställts av en handlare.

När provisionen har betalats av handlaren läggs den till och kommer att synas i din Nästa utbetalning. Automatiska utbetalningar kommer sedan schemaläggas att betalas ut två gånger per månad och kommer endast behandlas om ditt nästa utbetalningssaldo är minst 25 USD. Du kan se dina kommande och väntande utbetalningar på sidan Utbetalningar. Läs mer om utbetalningströskel och frekvens.

Automatiska utbetalningar hanteras i USD. Om du väljer en annan utbetalningsvaluta kan du debiteras en konverteringsavgift.

Provision som hanteras genom automatiska utbetalningar samlar in och överför relevant skatt för din räkning.

Manuella utbetalningar

När en handlare använder manuella utbetalningar betalar handlaren din utestående räkning antingen med hjälp av PayPal eller med en betalningsmetod som de väljer vid sidan av Shopify Collabs-appen. Om du har några frågor om schemat kan du kontakta handlaren direkt via e-postadressen för kontakt.

Betalningstvister

Handlare kan öppna en betalningstvist för provision som är i Väntande läge så länge den ligger inom den vänteperiod som handlaren valt. Om det inträffar får du ett e-postmeddelande och kan även få tillgång till tvisteuppgifter från sidan Utbetalningar i ditt Shopify Collabs-konto. För att komma fram till en lösning måste du svara handlaren. Endast handlaren kan lösa en öppen tvist.

Skatter

En skapares tjänster kan vara föremål för försäljnings- eller användningsskatt. Ansvaret för att avgöra om skatter ska betalas ligger på handlaren och skaparen. Dina intjänade provisioner visas på handlarens standardiserade månatliga faktura, och Shopify samlar in och deklarerar skatter relaterade till försäljning av skaparens tjänster i vissa jurisdiktioner i enlighet med tillämplig lagstiftning. För mer information, se Collabs användarvillkor.

Om en handlare är baserad i USA kan denne begära att ett W9-formulär skickas in via Shopify Collabs. När en handlare begär ett W9-formulär måste skaparna skicka in formuläret när en utbetalningströskel på 599,99 USD uppnås. Om en handlare har begärt ett W9-formulär men en skapare inte har skickat in något formulär så kommer utbetalningarna att begränsas till 599,99 USD för det året.

Handlare och skapare har alltid ett ansvar att följa sina respektive skatteförpliktelser, inklusive rapportering och remittering av tillämpliga skatter och skatteformulär.

Analysverktyg

Du kan se dina skaparanalysverktyg från Analyssidan i din Shopify Collabs-administratör.

Analyssidan innehåller en lista över de handlare du är ansluten till och varje varumärke kommer att visa följande data:

  • Konvertering: Andelen totala besök som slutade med en försäljning.
  • Besök: Det totala antalet besök i en handlares butik med din affiliate-länk.
  • Försäljning: Det totala antalet försäljningar som tillskrivs din affiliate-länk eller rabattkod.
  • Intjänat: Den totala provisionen som har intjänats. Provision kan justeras baserat på återbetalningar av order och avbeställningar.

Den data som visas representerar hela din tid som du samarbetat med handlaren. Specifika datumintervall kan inte väljas.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis