Få betalt

När du har ett aktivt samarbete med en Shopify-handlare kan du få en affiliatelänk eller rabattkod som ett sätt att marknadsföra och spåra försäljning som du hänvisar till en butik. Du kan dela en affiliatelänk eller rabattkod med din publik och varje köp som görs med den kan ge dig en affiliate-provision. Provisionsbeloppet anges på ditt Collabs-konto och du hittar det i dina Aktiva Collabs.

Så här får du betalt

Handlare som använder Shopify Collabs kan betala ut din intjänade provision på två sätt: automatiskt och manuellt. Hur provisionen betalas ut till dig beror på om handlaren har aktiverat automatiska betalningar eller använder manuella betalningar. Du kan kontakta handlaren för att ta reda på hur betalningen till dig kommer att ske.

Automatiska utbetalningar

Om du arbetar med en handlare som har aktiverat automatiska utbetalningar måste du också registrera dig för funktionen. Det kan du göra från sidan Inställningar i ditt Shopify Collabs-konto.

Inställningarna för utbetalningsmetod finns i Shopifys partnerkontrollpanel, vilket är den plattform som hanterar betalningar för affiliater och frilansare som tjänar pengar via Shopify. Du kommer åt Shopifys partnerkontrollpanel genom att navigera till ditt Collabs-konto och trycka på Utbetalningar. Mer information om betalningsmetoderna som stöds av Shopifys partnerplattform.

När en produkt köps med hjälp av din affiliate-länk markeras provisionen för den som väntande i 30 dagar för att säkerställa att ordern inte återbetalas. När vänteperioden har gått faktureras provisionen till handlaren så att de kan skicka betalningen till dig.

När provisionen har betalats av handlaren läggs den till och kommer att synas i din Nästa utbetalning. Automatiska utbetalningar kommer sedan schemaläggas att betalas ut två gånger per månad och kommer endast behandlas om ditt nästa utbetalningssaldo är minst 25 USD. Du kan se dina kommande och väntande utbetalningar på sidan Utbetalningar. Läs mer om utbetalningströskel och frekvens.

Automatiska utbetalningar hanteras i USD. Om du väljer en annan utbetalningsvaluta kan du debiteras en konverteringsavgift för utbetalningsvaluta.

Provision som hanteras genom automatiska utbetalningar har relevant skatt upptagen och överförd för din räkning.

Manuella utbetalningar

När en handlare använder manuella utbetalningar betalar handlaren din utestående räkning antingen med hjälp av PayPal eller med en betalningsmetod som de väljer vid sidan av Shopify Collabs-appen. Om du har några frågor om schemat kan du kontakta handlaren direkt via e-postadressen för kontakt.

Betalningstvister

Handlare som betalar provision till dig via automatiska betalningar kan öppna en betalningstvist avseende provision som är i Vänteläge (i upp till 30 dagar efter att en affiliateorder har lagts). Om det inträffar får du ett e-postmeddelande och kan även få tillgång till tvisteuppgifter från sidan Utbetalningar i ditt Shopify Collabs-konto. För att komma fram till en lösning måste du svara handlaren. Endast handlaren kan lösa en öppen tvist.

Skatter

En skapares tjänster kan vara föremål för försäljnings- eller användningsskatt. Ansvaret för att avgöra om skatter ska betalas ligger på handlaren och skaparen. Om du och handlaren som du arbetar med har aktiverat funktionen för automatiska utbetalningar/betalningar kommer dina aktiva provisioner att visas på handlarens månatliga standardfaktura, och i sådana fall kommer Shopify att ta ut och deklarera skatter relaterade till försäljning av skaparens tjänster i vissa jurisdiktioner i enlighet med tillämplig lagstiftning. Se Collabs användarvillkor. Handlare och skapare har alltid ansvar att uppfylla sina respektive skatteförpliktelser, inklusive rapportering och remittering av tillämpliga skatter och skatteformulär.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis