Shopify Collabs สำหรับผู้ขาย

Shopify Collabs เป็นแอปสำหรับการทำการตลาดผ่านตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการที่ช่วยให้คุณสรรหาและดูแลจัดการครีเอเตอร์ที่จะสามารถกระตุ้นยอดขาย ตลอดจนช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้

คุณสามารถเชื่อมต่อกับครีเอเตอร์ได้โดยการส่งคำเชิญโดยตรง แชร์ค่าคอมมิชชันแบบทันทีที่ต้องการเสนอให้ใน Collabs Network หรือจะตั้งค่าหน้าร้านค้าออนไลน์เพื่อยอมรับแอปพลิเคชันตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการไว้ก็ได้เช่นกัน อีกทั้งยังสามารถใช้ Shopify Collabs ในการส่งของขวัญหรือรหัสส่วนลด ติดตามยอดขายของตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ รวมถึงส่งการชำระเงินไปยังตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของตน

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี