จ่ายครีเอเตอร์ใน Collabs

ครีเอเตอร์ที่ร่วมงานกับคุณบน Shopify Collabs อย่างต่อเนื่องอาจได้รับค่าคอมมิชชันสำหรับตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการจากการโปรโมตและขายสินค้าของคุณ ครีเอเตอร์อาจได้รับค่าคอมมิชชันสำหรับตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการผ่านลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการหรือรหัสส่วนลดที่สร้างขึ้นและติดตามได้ผ่าน Shopify Collabs เมื่อกลุ่มเป้าหมายของครีเอเตอร์ซื้อสินค้าโดยใช้ลิงก์หรือโค้ดตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ ครีเอเตอร์จะได้รับค่าคอมมิชชันสำหรับตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการและครีเอเตอร์จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม

การชำระเงิน

เราจะประมวลผลค่าคอมมิชชันให้กับครีเอเตอร์ผ่านใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณโดยอัตโนมัติโดยใช้การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติของ Collabs โดยจะแสดงในใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณโดยแยกจากสินค้าซึ่งเรียกว่า Shopify Collabs Commissions

การชำระเงินอัตโนมัติ

ค่าคอมมิชชันสำหรับตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการทั้งหมดจากคำสั่งซื้อในอนาคตจะเข้าสู่ช่วงระยะเวลาการระงับ ในช่วงเวลานี้ ค่าคอมมิชชันสำหรับคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกและได้รับเงินคืนเต็มจำนวนจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเริ่มการโต้แย้งการชำระเงินได้ ระยะเวลาการระงับเริ่มต้นคือ 30 วัน และสามารถเปลี่ยนได้ในการตั้งค่า Shopify Collabs ของคุณ

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ แอป > Collabs > การชำระเงิน
  2. คลิกที่ การตั้งค่า
  3. ในส่วนระยะเวลาการระงับการชำระเงิน ให้ป้อนระยะเวลาการระงับในช่วงระหว่าง 1-90 วัน
  4. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หลังจากสิ้นสุดช่วงระงับการชำระเงิน ค่าคอมมิชชันจะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงินของ Shopify ที่จะมาถึงของคุณโดยอัตโนมัติ (หรือเร็วกว่านั้นหากคุณเรียกเก็บเงินถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินแล้ว) หลังจากคุณชําระเงินตามใบเรียกเก็บเงินของ Shopify แล้ว ระบบจะเบิกจ่ายค่าคอมมิชชันให้ครีเอเตอร์ Collabs ของคุณหากพวกเขาเปิดใช้งานการเบิกจ่ายแบบอัตโนมัติไว้ในฝั่งของตน

ทุกๆ การชำระเงินค่าคอมมิชชันอัตโนมัติจะมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการอยู่ที่ 2.9% ซึ่งคุณจะเห็นค่าธรรมเนียมดังกล่าวในใบเรียกเก็บเงินของ Shopify ตัวอย่างเช่น หากยอดรวมจากการขายสินค้าของตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของคุณคือ $100 และค่าคอมมิชชันที่ครีเอเตอร์ได้รับคือ 10% ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 2.9% ก็จะมีมูลค่า 29 เซ็นต์

นอกจากนี้ ระบบจะดำเนินการการชำระเงินอัตโนมัติในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเรียกเก็บเงินจากคุณเป็นสกุลเงินในใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ หากใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ ระบบอาจปรับใช้ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินในพื้นที่ ในทำนองเดียวกัน หากครีเอเตอร์เลือกที่จะถอนเงินในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ ครีเอเตอร์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินที่เบิกจ่าย

การชำระเงินด้วยตนเอง

เมื่อใช้งานการชําระเงินด้วยตนเอง คุณสามารถชำระค่าคอมมิชชันตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการที่ค้างชำระผ่านการผสานการทำงาน Collabs กับ PayPal หรือดำเนินการนอก Collabs แล้วทำเครื่องหมายใน Collabs ว่าชำระแล้ว

คุณสามารถดูการชำระเงินด้วยตนเองที่ค้างชำระอยู่และประวัติการชำระเงินด้วยตนเองได้จากหน้าการชำระเงินในแอป Shopify Collabs

หากคุณต้องการเปิดใช้งานการชำระเงินด้วยตนเองผ่าน PayPal คุณจะต้องมีบัญชีธุรกิจ PayPal และเปิดใช้งาน PayPal Payouts อยู่ สำหรับปัญหาใดๆ ในการชำระเงินด้วยตนเองที่มีอยู่ผ่าน PayPal โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ PayPal

ข้อโต้แย้งในการชำระเงิน

เมื่อคุณจ่ายค่าคอมมิชชันสำหรับตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการโดยใช้การชำระเงินแบบอัตโนมัติและพบค่าคอมมิชชันในช่วงระงับการชำระเงินที่น่าสงสัย ก็สามารถเริ่มการโต้แย้งกับครีเอเตอร์ได้

หากต้องการโต้แย้งการชำระเงิน ให้เปิดรายละเอียดครีเอเตอร์จากแท็บ “ระยะเวลาการระงับ” ที่หน้าการชำระเงินในแอป Collabs แล้วกด “เปิดข้อโต้แย้ง” จากนั้น คุณจะต้องระบุเหตุผลในการโต้แย้ง รายละเอียด และวันที่ซึ่งจะมีการโต้แย้งคำสั่งซื้อในปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมดที่อยู่ในระยะเวลาการระงับ โดยการเปิดข้อโต้แย้งจะทริกเกอร์การส่งอีเมลไปยังครีเอเตอร์

หลังจากที่คุณได้พูดคุยเกี่ยวกับข้อโต้แย้งกับครีเอเตอร์แล้ว คุณสามารถกลับไปยังรายละเอียดครีเอเตอร์ที่หน้าการชำระเงินในแอป Collabs และแก้ไขข้อโต้แย้งดังกล่าวได้ เมื่อแก้ไขข้อโต้แย้ง ให้เลือกค่าคอมมิชชันทั้งหมดหรือบางส่วนที่จะต้องชำระให้แก่ครีเอเตอร์

ภาษี

อาจมีการเรียกเก็บภาษียอดขายหรือภาษีการใช้งานจากบริการของครีเอเตอร์โดยผู้ขายและครีเอเตอร์มีหน้าที่ตัดสินใจว่าจะต้องชำระภาษีหรือไม่สำหรับการชำระเงินที่ประมวลผลให้กับครีเอเตอร์ด้วยการชำระเงินอัตโนมัติ ค่าคอมมิชชันรวมที่ครีเอเตอร์ได้รับจะปรากฏในใบแจ้งหนี้รายเดือนแบบมาตรฐานของคุณ และในกรณีดังกล่าว ทาง Shopify จะเก็บและยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายบริการของครีเอเตอร์ในเขตอำนาจศาลบางแห่งตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อกำหนดในการใช้บริการของ Collabs

หากคุณเป็นผู้ขายที่เป็นผู้ชำระเงินให้กับครีเอเตอร์ในช่วงปีนั้นๆ คุณอาจจำเป็นต้องออกแบบฟอร์ม 1099 ให้พวกเขา แบบฟอร์มภาษีนี้จะใช้เพื่อรายงานรายได้ที่ได้รับจากฟรีแลนซ์หรือผู้รับเหมาอิสระ และมีความจําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางภาษี ผู้ขายและครีเอเตอร์มีหน้าที่ปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับตนในทุกกรณี ซึ่งได้แก่การรายงานและการยื่นภาษีรวมถึงแบบฟอร์มภาษีที่เกี่ยวข้อง

คอลเลกชันแบบฟอร์ม W9

ผู้ขายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาสามารถเปิดใช้งานการรวบรวมแบบฟอร์ม W9 ได้ เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้แล้ว Shopify Collabs ขอแบบฟอร์ม W9 จากครีเอเตอร์ หากครีเอเตอร์ไม่ได้ส่งแบบฟอร์ม W9 ที่ร้องขอ ยอดเงินที่ครีเอเตอร์ได้รับจะถูกจำกัดไว้ที่ 599.99 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ แอป > Collabs > การชำระเงิน
  2. คลิกที่ การตั้งค่า
  3. ในส่วนแบบฟอร์มภาษีสำหรับครีเอเตอร์ ให้เลือก “เก็บแบบฟอร์มภาษี W9 สำหรับการชำระเงินอัตโนมัติที่ครีเอเตอร์ทุกรายในสหรัฐอเมริกาดำเนินการ
  4. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถปิดใช้งานการรวบรวมแบบฟอร์มภาษี W9 ได้ตลอดเวลาโดยไปที่แอป Collabs จากนั้นไปที่การตั้งค่า > การชำระเงินนอกจากนี้ แบบฟอร์ม W9 ใดๆ ที่ส่งไปและการบล็อกครีเอเตอร์ไม่ให้มีมูลค่าเกิน 599.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะไม่ถูกยกเลิก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี