การตั้งค่าลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อปรับแต่งหน้าร้านแบบกำหนดเองในแอป Collabs

ด้วยแอป Collabs คุณสามารถใช้ลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เช่น mystore.com/sammyซึ่งใช้รหัสส่วนลดโดยอัตโนมัติระหว่างการขั้นตอนการชำระเงิน หากคุณใช้งานหน้าร้านแบบกำหนดเอง คุณเพียงแค่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้เพื่อใช้ลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล:

 • ส่งกิจกรรมการดูหน้าไปยัง Shopify
 • จัดการ URL สำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง
 • จัดการเส้นทาง /discount ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้รหัสส่วนลดอัตโนมัติ

หากหน้าร้านของคุณไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ให้กรอกคําแนะนําที่ระบุไว้ในหน้านี้ให้เสร็จสิ้น

การส่งเหตุการณ์การดูหน้า

แอป Collabs จะใช้ข้อมูลการติดตามแบบเดียวกันกับส่วนผู้ดูแล Shopify ดังนั้นหน้าร้านแบบกำหนดเองของคุณจึงต้องส่งการวิเคราะห์ของ Shopify หากต้องการส่งการวิเคราะห์ข้อมูลไปยัง Shopify โปรดดูที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับ Hydrogen

ยืนยันว่าการวิเคราะห์จะส่งไปยัง Shopify

หลังจากที่คุณส่งการวิเคราะห์ไปยัง Shopify แล้ว คุณสามารถยืนยันว่าการวิเคราะห์นั้นทำงานโดยการตรวจสอบ ข้อมูลสรุปคอนเวอร์ชันของคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อใดก็ได้

 3. ในส่วน ข้อมูลสรุปคอนเวอร์ชัน ให้คลิก "ดูรายละเอียดคอนเวอร์ชัน"

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นทางการซื้อของลูกค้าเริ่มต้นที่หน้าร้านแบบกำหนดเองของคุณ

การจัดการการเปลี่ยนเส้นทาง URL

แอป Collabs ใช้ URL สำหรับการเปลี่ยนเส้นทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเพื่อสร้างลิงก์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคลคุณสามารถดูรายการ URL สำหรับการเปลี่ยนเส้นทางจากส่วนผู้ดูแล Shopify ได้โดยไปยังหน้า ร้านค้าออนไลน์ > การนำทาง > ดู URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง

คุณต้องใช้ฟีเจอร์ที่มีมาให้ของ HydrogenstorefrontRedirect utility ในการจัดการ URL สำหรับการเปลี่ยนเส้นทางอย่างถูกต้อง

ยืนยันว่า URL สำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง

หากต้องการยืนยันว่าหน้าร้านแบบกำหนดเองของคุณรองรับ URL สำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง คุณสามารถเปิดเส้นทาง URL สำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง ใดๆ ในหน้าร้านแบบกำหนดเองของคุณได้ จากนั้นตรวจสอบเพื่อยืนยันว่า URL สำหรับการเปลี่ยนเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้อง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ร้านค้าออนไลน์ > การนำทาง
 2. คลิก "ดู URL สำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง"
 3. เปิดเส้นทาง URL สำหรับการเปลี่ยนเส้นทางในหน้าร้านแบบกำหนดเองของคุณ
 4. ตรวจสอบยืนยันว่า URL สำหรับการเปลี่ยนเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้อง

การจัดการเส้นทาง /discount

แอป Collabs ใช้เส้นทาง /discount เพื่อใช้งานรหัสส่วนลดโดยอัตโนมัติให้ลูกค้า

คุณสามารถใช้ การใช้งานตัวอย่างเส้นทางส่วนลด จากเทมเพลตของ Hydrogen เพื่อตั้งค่าและจัดการเส้นทาง /discount

ยืนยันว่าเส้นทาง /discount ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

 1. ไปที่ mystore.com/discount/test-discount?redirect=/&dt_id=0
 2. ยืนยันว่าคุณได้เปลี่ยนเส้นทางไปยัง mystore.com/?dt_id=0 ของคุณ
 3. เริ่มขั้นตอนการชำระเงินและยืนยันว่าขั้นตอนการชำระเงินดังกล่าวมี test-discount การใช้รหัสส่วนลดแล้ว

เปลี่ยนโดเมนลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ

หลังจากที่คุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการตั้งค่าลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับหน้าร้านแบบกำหนดเองของคุณแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนโดเมนลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของคุณได้

เมื่อคุณอัปเดตโดเมน ลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการที่มีอยู่ทั้งหมดจะอัปเดตและลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการใหม่ทั้งหมดจะสร้างขึ้นด้วยโดเมนใหม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Collabs

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. ไปที่ การตั้งค่า > ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ

 5. ในส่วน โดเมนหน้าร้าน ให้เพิ่มโดเมนหน้าร้านแบบกำหนดเองของคุณ

 6. ในส่วน การปรับลิงก์ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ให้เลือก ลิงก์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

 7. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี