Zapłać twórcom w Collabs

Twórcy, którzy aktywnie współpracują z Tobą w Shopify Collabs, mogą otrzymać prowizję afiliacyjną za promowanie i sprzedaż Twoich produktów. Twórca może uzyskać prowizję afiliacyjną za pomocą linków afiliacyjnych lub kodów rabatowych, które są tworzone i śledzone za pośrednictwem Shopify Collabs. Gdy odbiorcy twórcy dokonują zakupu za pomocą linku afiliacyjnego lub kodu, twórca otrzymuje prowizję afiliacyjną, a odpowiednia kwota jest przetwarzana na rzecz twórcy.

Płatności

Prowizje dla twórców są przetwarzane poprzez rachunek Shopify automatycznie za pomocą opcji automatycznych płatności Collabs. Są one wyświetlane na rachunku Shopify jako osobna pozycja o nazwie Prowizja Shopify Collabs.

Płatności automatyczne

Wszystkie prowizje afiliacyjne od przyszłych zamówień podlegają najpierw okresowi wstrzymania. W tym okresie prowizja za anulowane zamówienia i zamówienia, za które zwrócono koszty, jest automatycznie anulowana. Ponadto w tym okresie możesz zainicjować spór dotyczący płatności. Domyślny okres wstrzymania to 30 dni, ale można go zmienić w ustawieniach Shopify Collabs.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Aplikacje > Collabs > Płatności.
  2. Kliknij opcję Ustawienia.
  3. W sekcji Okres wstrzymania płatności wprowadź okres wstrzymania wynoszący od 1 do 90 dni.
  4. Kliknij Zapisz zmiany.

Po zakończeniu okresu wstrzymania prowizja zostanie automatycznie dodana do kolejnego rachunku Shopify (lub wcześniej, jeśli przekroczysz próg rozliczeniowy). Po opłaceniu rachunku Shopify prowizja jest wypłacana twórcom Collabs, jeśli aktywowali automatyczne wypłaty.

Dla każdej automatycznej wypłaty prowizji naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2,9%. Na przykład, jeśli łączna kwota sprzedaży produktów przez partnerów afiliacyjnych wynosi 100 USD, a prowizja dla twórcy to 10%, wówczas opłata manipulacyjna w wysokości 2,9% będzie wynosić 29 centów.

Ponadto płatności automatyczne są obsługiwane w USD i naliczane w walucie rachunku Shopify. Jeśli waluta Twojego rachunku Shopify jest inna niż USD, mogą zostać naliczone opłaty za przeliczenie waluty lokalnej. Analogicznie, jeśli twórca zdecyduje się na wypłatę w walucie innej niż USD, zostanie obciążony opłatą za przeliczenie waluty wypłaty.

Płatności ręczne

W przypadku płatności ręcznych wypłacasz należną premię afiliacyjną ręcznie za pośrednictwem integracji Collabs z PayPal lub poza aplikacją Collabs i oznaczasz płatność jako zapłaconą w Collabs.

Zaległe i historyczne płatności ręczne można wyświetlić na stronie Płatności w aplikacji Shopify Collabs.

Aby korzystać z funkcji płatności ręcznych za pomocą usługi PayPal, musisz posiadać konto biznesowe PayPal i mieć aktywowaną opcję Wypłaty PayPal. W przypadku problemów z uregulowaniem ręcznych wypłat za pomocą usługi PayPal skontaktuj się z Pomocą techniczną PayPal.

Spory dotyczące płatności

Jeśli wypłacasz prowizję afiliacyjną za pomocą płatności automatycznych i uznasz, że dana prowizja w okresie wstrzymania budzi wątpliwości, możesz otworzyć sprawę sporną z twórcą.

Aby zakwestionować płatność, otwórz szczegóły kreatora w zakładce Okres wstrzymania na stronie Płatności w aplikacji Collabs i naciśnij opcję Otwórz sprawę sporną. Następnie musisz podać przyczynę sporu, szczegóły i datę, od której wszystkie istniejące i przyszłe zamówienia w okresie wstrzymania miałyby zostać zakwestionowane. Otwarcie sprawy spornej spowoduje wysłanie e-maila do twórcy.

Gdy omówisz spór z twórcą, możesz wrócić do szczegółów twórcy na stronie Płatności w aplikacji Collabs i rozstrzygnąć spór. W ramach rozstrzygnięcia sporu wypłać całość lub część spornej prowizji twórcy.

Podatki

Usługi świadczone przez twórcę mogą podlegać podatkowi od sprzedaży lub użytkowania. Odpowiedzialność za ustalenie, czy konieczne jest opłacenie podatków, spoczywa na sprzedawcy i twórcy. W przypadku płatności przetwarzanych dla twórców za pomocą płatności automatycznych zagregowane prowizje uzyskane przez twórców pojawiają się na standardowej miesięcznej fakturze i w takich przypadkach Shopify pobiera i odprowadza podatki z tytułu sprzedaży usług twórców w niektórych jurysdykcjach zgodnie z obowiązującym prawem. Więcej informacji znajduje się w Warunkach świadczenia usług Collabs.

Jeśli jesteś sprzedawcą, który dokonuje płatności na rzecz twórców w ciągu roku, możesz podlegać zobowiązaniu do przesłania im formularza 1099. Ten formularz podatkowy jest wykorzystywany do wykazywania dochodu uzyskanego przez freelancerów lub niezależnych wykonawców i jest konieczny do celów podatkowych. We wszystkich przypadkach sprzedawcy i twórcy są zobowiązani do wykonywania swoich obowiązków podatkowych związanych z raportowaniem i odprowadzaniem wszelkich obowiązujących podatków i składaniem odpowiednich formularzy podatkowych.

Aktywuj zbiór formularzy W9

Sprzedawcy mający siedzibę w Stanach Zjednoczonych mogą aktywować gromadzenie formularzy W9. Gdy ta opcja jest aktywna, Shopify Collabs żąda formularzy W9 od twórców. Jeśli twórca nie złoży wymaganego formularza W9, jego wypłaty będą ograniczone do 599,99 USD rocznie.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Aplikacje > Collabs > Płatności.
  2. Kliknij opcję Ustawienia.
  3. W sekcji Formularze podatkowe dla twórców wybierz opcję Zbieraj formularze podatkowe W9 dla wszystkich twórców z USA przy automatycznych płatnościach
  4. Kliknij Zapisz zmiany.

Zbiór formularzy W9 można dezaktywować w dowolnym momencie, przechodząc do aplikacji Collabs, a następnie wybierając opcje: Ustawienia > Płatności. Ponadto wysłane formularze W9, które uniemożliwiają twórcom przekroczenie kwoty 599,99 USD, nie zostaną anulowane.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo