Zapłać twórcom

Twórcy, którzy aktywnie współpracują z Tobą w Shopify Collabs, mogą otrzymać prowizję afiliacyjną za promowanie i sprzedaż Twoich produktów. Twórca może uzyskać prowizję afiliacyjną za pomocą linków afiliacyjnych lub kodów rabatowych, które są tworzone i śledzone za pośrednictwem Shopify Collabs. Gdy jego odbiorcy dokonają zakupu, korzystając z tego linku, twórca zyskuje prowizję afiliacyjną. Musisz wypłacić twórcy taką prowizję.

Płatności

Sposób wypłaty prowizji twórcom zależy od tego, od jak dawna korzystasz z Shopify Collabs:

 • Jeśli korzystasz z Shopify Collabs od 27 kwietnia 2023 r. lub krócej, prowizje są przetwarzane w ramach płatności automatycznych.
 • Jeśli korzystasz z Shopify Collabs dłużej niż od 27 kwietnia 2023 r., prowizje mogą być przetwarzane w ramach płatności ręcznych, ale w każdej chwili możesz przełączyć się na płatności automatyczne na stronie Płatności w aplikacji Shopify Collabs.

Płatności automatyczne

Po aktywacji płatności automatycznych wszystkie prowizje afiliacyjne od przyszłych zamówień są najpierw obejmowane okresem wstrzymania. W tym okresie prowizja za anulowane zamówienia i zamówienia, za które zwrócono koszty, jest automatycznie anulowana. Ponadto w tym okresie możesz zainicjować spór dotyczący płatności. Domyślny okres wstrzymania to 30 dni, ale można go zmienić w ustawieniach Shopify Collabs.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Aplikacje > Collabs > Płatności.
 2. Kliknij opcję Ustawienia.
 3. W sekcji Okres wstrzymania płatności wprowadź okres wstrzymania wynoszący od 1 do 90 dni.
 4. Kliknij Zapisz zmiany.

Po zakończeniu okresu wstrzymania prowizja zostanie automatycznie dodana do kolejnego rachunku Shopify (lub wcześniej, jeśli przekroczysz próg rozliczeniowy). Po opłaceniu rachunku Shopify prowizja jest wypłacana twórcom Collabs, jeśli aktywowali automatyczne wypłaty.

Dla każdej automatycznej wypłaty prowizji naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2,9%. Na przykład, jeśli łączna kwota sprzedaży produktów przez partnerów afiliacyjnych wynosi 100 USD, a prowizja dla twórcy to 10%, wówczas opłata manipulacyjna w wysokości 2,9% będzie wynosić 29 centów.

Ponadto płatności automatyczne są obsługiwane w USD i naliczane w walucie rachunku Shopify. Jeśli waluta Twojego rachunku Shopify jest inna niż USD, mogą zostać naliczone opłaty za przeliczenie waluty lokalnej. Analogicznie, jeśli twórca zdecyduje się na wypłatę w walucie innej niż USD, zostanie obciążony opłatą za przeliczenie waluty wypłaty.

Płatności ręczne

W przypadku płatności ręcznych wypłacasz należną premię afiliacyjną ręcznie za pośrednictwem integracji Collabs zPayPal lub poza aplikacją Collabs i oznaczasz płatność jako zapłaconą w Collabs.

Zaległe i historyczne płatności ręczne można wyświetlić na stronie stronie Płatności w aplikacji Shopify Collabs.

Aby korzystać z opcji płatności ręcznych z użyciem PayPal, musisz mieć konto biznesowe PayPal i mieć włączoną opcję Wypłaty PayPal. Aby rozpocząć, możesz skonfigurować opcję Wypłaty PayPal, wykonując poniższe kroki:

Kroki

 1. Na stronie [strona internetowa programisty PayPal] ](https://developer.paypal.com/home) kliknij opcję Zaloguj się do pulpitu.
 2. Zaloguj się, używając adresu e-mail i hasła do konta PayPal.
 3. Kliknij nazwę swojego profilu w prawym górnym rogu.
 4. W menu rozwijanym kliknij opcję Moje konto.
 5. W sekcji Wypłaty kliknij opcję Włącz..., aby aktywować Wypłaty PayPal.

Po kliknięciu opcji Włącz... możesz otrzymać wiadomość Aby przetworzyć Twoją prośbę, potrzebujemy więcej informacji o Tobie i Twoim koncie. Skontaktuj się z nami. Jeśli otrzymasz tę wiadomość, postępuj zgodnie z instrukcjami PayPal, aby aktywować Wypłaty PayPal.

Spory dotyczące płatności

Jeśli wypłacasz prowizję afiliacyjną za pomocą płatności automatycznych i uznasz, że dana prowizja w okresie wstrzymania budzi wątpliwości, możesz otworzyć sprawę sporną z twórcą.

Aby zakwestionować płatność, otwórz szczegóły kreatora w zakładce Okres wstrzymania na stronie Płatności w aplikacji Collabs i naciśnij opcję Otwórz sprawę sporną. Następnie musisz podać przyczynę sporu, szczegóły i datę, od której wszystkie istniejące i przyszłe zamówienia w okresie wstrzymania miałyby zostać zakwestionowane. Otwarcie sprawy spornej spowoduje wysłanie e-maila do twórcy.

Gdy omówisz spór z twórcą, możesz wrócić do szczegółów twórcy na stronie Płatności w aplikacji Collabs i rozstrzygnąć spór. Rozstrzygając spór, możesz zdecydować się na wypłacenie twórcy całości albo części spornej prowizji.

Podatki

Usługi świadczone przez twórcę mogą podlegać podatkowi od sprzedaży lub użytkowania. Odpowiedzialność za ustalenie, czy konieczne jest opłacenie podatków, spoczywa na sprzedawcy i twórcy. Jeśli masz aktywowaną funkcję płatności automatycznych, łączne prowizje uzyskane przez twórców będą wyszczególniane na Twojej standardowej miesięcznej fakturze. W takich przypadkach Shopify będzie pobierać podatki związane ze sprzedażą usług twórcy i składać deklaracje podatkowe w określonych jurysdykcjach zgodnie z obowiązującym prawem. Więcej informacji znajduje się w Warunkach świadczenia usług Collabs.

Jeśli jesteś sprzedawcą, który dokonuje płatności na rzecz twórców w ciągu roku, możesz podlegać zobowiązaniu do przesłania im formularza 1099. Ten formularz podatkowy jest wykorzystywany do wykazywania dochodu uzyskanego przez freelancerów lub niezależnych wykonawców i jest konieczny do celów podatkowych. We wszystkich przypadkach sprzedawcy i twórcy są zobowiązani do wykonywania swoich obowiązków podatkowych związanych z raportowaniem i odprowadzaniem wszelkich obowiązujących podatków i składaniem odpowiednich formularzy podatkowych.

Sprzedawcy mający siedzibę w Stanach Zjednoczonych mogą aktywować gromadzenie formularzy W9. Gdy ta opcja jest aktywna, Shopify Collabs żąda formularzy W9 od twórców. Jeśli twórca nie złoży wymaganego formularza W9, jego wypłaty będą ograniczone do 600 USD rocznie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Aplikacje > Collabs > [Płatności]((https://admin.shopify.com/apps/collabs/embedded/community/payments).
 2. Kliknij opcję Ustawienia.
 3. W sekcji Formularze podatkowe dla twórców wybierz opcję Zezwolić Collabs na automatyczne zbieranie formularzy podatkowych W9 od twórców przy automatycznych wypłatach?
 4. Kliknij Zapisz zmiany.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo