Zarządzanie partnerami afiliacyjnymi

W miarę rozwoju społeczności możesz oferować aktywnym członkom program dla partnerów afiliacyjnych.Gdy członek zostanie partnerem afiliacyjnym, możesz śledzić konwersje i sprzedaż, które generują dla Ciebie członkowie Twojej społeczności. Do członka, który został partnerem afiliacyjnym, wysyłany jest spersonalizowany link afiliacyjny. Partnerzy afiliacyjni mogą wysłać go swoim odbiorcom, a odwiedzający korzystający z tego linku, aby uzyskać dostęp do Twojego sklepu, mogą otrzymać rabat na Twoje produkty.

Zarządzaj partnerami afiliacyjnymi

Zanim utworzysz partnera afiliacyjnego, musisz mieć aktywnego członka społeczności. Kandydaci do Twojej społeczności muszą zostać zatwierdzeni i być aktywnymi członkami, zanim zostaną partnerami afiliacyjnymi.

Istnieją dwa sposoby dodania nowego partnera afiliacyjnego:

Utwórz nowych partnerów afiliacyjnych z członków

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Collabs.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij Kontakty.

 5. Kliknij kartę Partnerzy afiliacyjni.

 6. Kliknij opcję Dodaj z członków.

 7. W oknie dialogowym Dodaj partnera afiliacyjnego wyszukaj i wybierz członka, który ma zostać partnerem afiliacyjnym.

 8. Kliknij Dalej: Wybierz poziom.

 9. Wybierz poziom partnera afiliacyjnego dla członka w menu rozwijanym Wybierz poziom.

 10. Kliknij Dalej: Skonfiguruj link i kod.

 11. Potwierdź wszystkie szczegóły nowego partnera afiliacyjnego, a następnie kliknij opcję Zakończ i wyślij oferty.

Zaproś nowych partnerów afiliacyjnych e-mailem

Możesz wysłać bezpośrednie zaproszenia do twórców, którzy chcą dołączyć do Twojej społeczności Shopify Collabs. Wysyłanie bezpośrednich zaproszeń z aplikacji Shopify Collabs pozwala na szybkie wdrożenie zaufanych twórców z pominięciem procesu przesyłania zgłoszenia w celu dołączenia do Twojej społeczności.

Zaproszenia do twórców możesz wysyłać, przechodząc do opcji Kontakty > Partnerzy afiliacyjni, a następnie wybierając opcję Zaproś e-mailem. Dowiedz się więcej o rekrutacji twórców.

Profile twórców

Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat twórcy, możesz kliknąć jego profil w dowolnym widoku w Shopify Collabs. Informacje dostępne w jego profilu mogą się różnić w zależności od tego, czy:

Twórca ma konto Shopify Collabs, ale nie został zaakceptowany jako członek sieci Collabs

Te profile twórców nie mają znaczka na koncie. Znają platformę, ale nie zostali zaakceptowani jako członkowie sieci Collabs.

Wprowadzają takie informacje jak adres e-mail do kontaktu, wiek, płeć, lokalizacja i preferowane kategorie.

Twórca ma konto Shopify Collabs i jest częścią sieci Collabs

W przypadku tych profili wyświetlany jest znaczek zweryfikowany przez sieć Collabs ze wskazaniem, że twórcy ci znają Shopify Collabs i sieć Collabs.

Wprowadzają takie informacje jak adres e-mail do kontaktu, wiek, płeć, lokalizacja i preferowane kategorie.

Twórca nie ma konta Shopify Collabs

W przypadku tych profili wyświetlany jest znaczek Poza Collabs, wskazując, że ci twórcy nie są zarejestrowani w Shopify Collabs. Dostępne mogą być podstawowe informacje, takie jak konta w mediach społecznościowych i adresy e-mail.

Wyślij zaproszenie do twórcy

Jeśli znajdziesz twórcę, z którym chcesz współpracować, możesz mu wysłać zaproszenie.

Zarządzaj poziomami partnerów afiliacyjnych

Możesz tworzyć wielopoziomowe oferty dotyczące statusu partnera afiliacyjnego dla członków swojej społeczności. Oznacza to, że możesz oferować różnym członkom społeczności różne korzyści związane z posiadaniem statusu partnera afiliacyjnego. Na podstawie poziomu możesz zmienić prowizję oferowaną swoim partnerom afiliacyjnym. Możesz również oferować różne rabaty na swoje produkty w zależności od poziomów partnerów afiliacyjnych.

Utwórz nowy poziom partnera afiliacyjnego

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Collabs.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij Programy.

 5. Kliknij kartę Poziomy.

 6. Kliknij Nowy poziom.

 7. Na stronie Utwórz nowy poziom dostosuj poziom, który chcesz zaoferować, wraz z poniższymi danymi:

  • Nazwa poziomu
  • Wygląd linku afiliacyjnego
  • Prowizja, którą chcesz zaoferować swoim współpracownikom
  • Rabat, który chcesz zaoferować swoim klientom.
 8. Kliknij opcję Utwórz.

Edytuj poziom partnera afiliacyjnego

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Collabs.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij Programy.

 5. Kliknij kartę Poziomy.

 6. Kliknij opcję Wyświetl obok poziomu, który chcesz edytować.

 7. Na stronie poziomu kliknij opcję Edytuj.

 8. Dokonaj zmian, które chcesz wprowadzić w poziomie partnera afiliacyjnego, w tym dotyczących poniższych danych:

  • Nazwa poziomu
  • Wygląd linku afiliacyjnego
  • Prowizja, którą chcesz zaoferować swoim współpracownikom
  • Rabat, który chcesz zaoferować swoim klientom.
 9. Kliknij Zapisz zmiany.

Usuń poziom partnera afiliacyjnego

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Collabs.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij Programy.

 5. Na karcie Poziomy kliknij ... obok poziomu partnera afiliacyjnego, który chcesz usunąć.

 6. Kliknij opcję Usuń poziom.

 7. W oknie dialogowym Usuń ten poziom potwierdź, że chcesz usunąć ten poziom, a następnie kliknij opcję Usuń poziom.

Analizy

Możesz śledzić ogólne dane efektywności każdej współpracy, a także analizy odwiedzin, sprzedaży i współczynników konwersji dotyczących poszczególnych partnerów afiliacyjnych.

Ogólna efektywność reklam

Ogólne analizy współpracy są wyświetlane w sekcji Efektywność na stronie głównej aplikacji Collabs i zawierają poniższe dane:

 • Sprzedaż: Łączna kwota sprzedaży związanej z zamówieniami złożonymi przy wykorzystaniu linków lub kodów afiliacyjnych.
 • Zamówienia: Łączna liczba zamówień złożonych przy wykorzystaniu linków lub kodów afiliacyjnych.
 • Prowizja: Suma prowizji z tytułu sprzedaży afiliacyjnej.
 • Wartość prezentów: Łączna wartość wysłanych i wykorzystanych prezentów.

Ta sekcja zawiera również listy osiągających najlepsze wyników twórców i najlepiej sprzedających się produktów.

Domyślnie wyświetlane są dane z ostatnich 30 dni, ale możesz ustawić zakres dat, klikając selektor dat. Ustaw daty rozpoczęcia i zakończenia, a następnie kliknij opcję Zastosuj, aby potwierdzić nowy zakres dat.

Dane dotyczące efektywności zawierają również linki do rozszerzonych raportów dotyczących historii sprzedaży i prezentów. Aby wyświetlić rozszerzone raporty, kliknij ikonę analiz Wyświetl raport obok analiz Sprzedaży lub Wartości prezentów.

Raporty Collabs

Collabs zawiera dodatkowe rozszerzone raporty, które obejmują więcej szczegółów na temat analiz sprzedaży i prezentów.

Raport Sprzedaż przedstawia historię wartości sprzedaży i prowizji od partnerów afiliacyjnych. Zawiera także łączną liczbę zamówień dla zakresu dat. Aby wyeksportować ten raport, kliknij opcję Eksportuj.

W raporcie Sprzedaż możesz zastosować poniższe filtry:

 • Zakres dat
 • Nazwa partnera afiliacyjnego
 • Poziom partnera afiliacyjnego

Raport Historia prezentów przedstawia całkowitą liczbę i wartość prezentów, a także liczbę oczekujących i wykorzystanych prezentów.

W raporcie Historia prezentów możesz zastosować poniższe filtry:

 • Zakres dat
 • Nazwa twórcy
 • Prezent
 • Status, który określa, czy prezent został wysłany, wykorzystany, zrealizowany czy anulowany

Wyświetl analizy według partnera afiliacyjnego

Możesz wyświetlić analizy dla poszczególnych partnerów afiliacyjnych z poziomu profilu partnera afiliacyjnego. W aplikacji Collabs przejdź do opcji Kontakty, a następnie kliknij nazwę partnera afiliacyjnego. W sekcji Efektywność Collab wyświetlane są następujące analizy:

 • Sprzedaż: Łączna kwota sprzedaży związanej z zamówieniami złożonymi przy wykorzystaniu linku lub kodu afiliacyjnego.
 • Zamówienia: Łączna liczba zamówień złożonych przy wykorzystaniu linków lub kodów afiliacyjnych.
 • Konwersje: Procentowy współczynnik konwersji odwiedzin na sprzedaż.

Kliknij ikonę analiz Wyświetl raport, aby wyświetlić rozszerzony raport Sprzedaż zawierający tylko dane dotyczące danego partnera afiliacyjnego.