Zarządzanie partnerami afiliacyjnymi

W miarę rozwoju społeczności możesz oferować aktywnym członkom program dla partnerów afiliacyjnych. Gdy członek zostanie partnerem afiliacyjnym, możesz śledzić konwersje i sprzedaż, które generują dla Ciebie członkowie Twojej społeczności. Do członka, który został partnerem afiliacyjnym, wysyłany jest spersonalizowany link afiliacyjny. Partnerzy afiliacyjni mogą wysłać go swoim odbiorcom, a odwiedzający korzystający z tego linku, aby uzyskać dostęp do Twojego sklepu, mogą otrzymać rabat na Twoje produkty.

Gdy grupa odbiorców Twojego partnera afiliacyjnego skorzysta z linku afiliacyjnego, możesz śledzić następujące dane klientów:

 • Odwiedziny poprzez kliknięcie linku
 • Przeliczenia
 • Łączna sprzedaż
 • Łączny zwrot kosztów

Zarządzaj partnerami afiliacyjnymi

Zanim utworzysz partnera afiliacyjnego, musisz mieć aktywnego członka społeczności. Kandydaci do Twojej społeczności muszą zostać zatwierdzeni i być aktywnymi członkami, zanim zostaną partnerami afiliacyjnymi.

Utwórz nowych partnerów afiliacyjnych

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Collabs.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Partnerzy afiliacyjni.

 5. Kliknij opcję Dodaj partnerów afiliacyjnych.

 6. W oknie Dodaj partnera afiliacyjnego wyszukaj i wybierz członka, który ma zostać partnerem afiliacyjnym.

 7. Kliknij Dalej: Wybierz poziom.

 8. Wybierz poziom partnera afiliacyjnego dla członka w menu rozwijanym Wybierz poziom.

 9. Kliknij Dalej: Skonfiguruj link i kod.

 10. Potwierdź wszystkie szczegóły nowego partnera afiliacyjnego, a następnie kliknij opcję Zakończ i wyślij oferty.

Zarządzaj poziomami partnerów afiliacyjnych

Możesz tworzyć wielopoziomowe oferty dotyczące statusu partnera afiliacyjnego dla członków swojej społeczności. Oznacza to, że możesz oferować różnym członkom społeczności różne korzyści związane z posiadaniem statusu partnera afiliacyjnego. Na podstawie poziomu możesz zmienić prowizję oferowaną swoim partnerom afiliacyjnym. Możesz również oferować różne rabaty na swoje produkty w zależności od poziomów partnerów afiliacyjnych.

Utwórz nowy poziom partnera afiliacyjnego

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Collabs.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Partnerzy afiliacyjni.

 5. Na stronie Partnerzy afiliacyjni kliknij menu rozwijane Partnerzy afiliacyjni, a następnie wybierz Poziomy.

 6. Kliknij opcję Utwórz poziom.

 7. Na stronie Utwórz nowy poziom dostosuj poziom, który chcesz zaoferować, wraz z poniższymi danymi:

 8. Kliknij opcję Utwórz.

Edytuj poziom partnera afiliacyjnego

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Collabs.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Partnerzy afiliacyjni.

 5. Na stronie Partnerzy afiliacyjni kliknij menu rozwijane Partnerzy afiliacyjni i wybierz Poziomy.

 6. Kliknij opcję Wyświetl obok poziomu, który chcesz edytować.

 7. Na stronie poziomu kliknij opcję Edytuj.

 8. Dokonaj zmian, które chcesz wprowadzić w poziomie partnera afiliacyjnego, w tym dotyczących poniższych danych:

 9. Kliknij Zapisz zmiany.

Usuń poziom partnera afiliacyjnego

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Collabs.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Partnerzy afiliacyjni.

 5. Na stronie Partnerzy afiliacyjni kliknij menu rozwijane Partnerzy afiliacyjni, a następnie wybierz Poziomy.

 6. Kliknij ... obok poziomu partnera afiliacyjnego, który chcesz usunąć.

 7. Kliknij opcję Usuń poziom.

 8. W nowym oknie dialogowym potwierdź, że chcesz usunąć ten poziom, i kliknij OK.