Quản lý đơn vị liên kết

Khi cộng đồng ngày càng phát triển, bạn có thể cung cấp chương trình liên kết cho các thành viên đang hoạt động. Khi một thành viên trở thành đơn vị liên kết, bạn có thể theo dõi tỷ lệ chuyển đổi và doanh số mà các thành viên cộng đồng tạo ra cho bạn. Liên kết dành cho đơn vị liên kết được cá nhân hóa sẽ được gửi đến thành viên sau khi bạn biến họ thành đơn vị liên kết. Đơn vị liên kết có thể cung cấp liên kết này cho đối tượng của họ, và khách truy cập sử dụng liên kết này để truy cập vào cửa hàng của bạn sẽ có thể nhận được ưu đãi giảm giá cho sản phẩm.

Quản lý đơn vị liên kết

Để có thể tạo đơn vị liên kết, bạn phải có thành viên cộng đồng đang hoạt động. Người đăng ký gia nhập cộng đồng của bạn phải được phê duyệt và trở thành thành viên đang hoạt động thì mới có thể trở thành đơn vị liên kết.

Có hai cách để thêm đơn vị liên kết mới:

Tạo đơn vị liên kết mới từ các thành viên

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Người liên hệ.

 5. Nhấp vào tab Đơn vị liên kết.

 6. Nhấp vào Thêm từ các thành viên.

 7. Trong hộp thoại Thêm đơn vị liên kết, tìm và chọn thành viên bạn muốn đặt thành đơn vị liên kết.

 8. Nhấp vào Tiếp theo: Chọn hạng.

 9. Chọn hạng đơn vị liên kết cho thành viên trong menu thả xuống Chọn hạng.

 10. Nhấp vào Tiếp theo: Định cấu hình liên kết & Mã.

 11. Xác nhận tất cả thông tin chi tiết về đơn vị liên kết mới, sau đó nhấp vào Hoàn tất & Gửi đề nghị.

Mời đơn vị liên kết mới qua email

Bạn có thể gửi lời mời trực tiếp đến người sáng tạo nào bạn muốn mời tham gia Cộng đồng Shopify Collabs. Bằng cách gửi lời mời trực tiếp từ ứng dụng Shopify Collabs, bạn sẽ có thể nhanh chóng đào tạo nhập môn người sáng tạo mà bạn tin tưởng, bỏ qua thủ tục đăng ký tham gia cộng đồng.

Bạn có thể gửi lời mời cho người sáng tạo bằng cách chuyển đến Người liên hệ > Đơn vị liên kết, sau đó chọn Mời qua email. Tìm hiểu thêm về Chiêu mộ người sáng tạo.

Hồ sơ người sáng tạo

Để xem thêm chi tiết về người sáng tạo, bạn có thể nhấp vào hồ sơ của họ trong chế độ xem bất kỳ trên Shopify Collabs. Thông tin có trong hồ sơ của khách hàng có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố sau:

Người sáng tạo có tài khoản Shopify Collabs nhưng chưa được phê duyệt vào Mạng lưới Collabs

Hồ sơ của những người sáng tạo này không có huy hiệu trong tài khoản. Họ quen thuộc với nền tảng này nhưng chưa được phê duyệt vào Mạng lưới Collabs.

Tất cả thông tin như email liên hệ, tuổi, giới tính, địa điểm và danh mục ưa thích đều được họ nhập vào.

Người sáng tạo có tài khoản Shopify Collabs và đã gia nhập Mạng lưới Collabs

Đối với những hồ sơ này, huy hiệu chứng nhận Mạng lưới Collabs sẽ hiển thị để cho biết những người sáng tạo này quen thuộc với Shopify Collabs và Mạng lưới Collabs.

Tất cả thông tin như email liên hệ, tuổi, giới tính, địa điểm và danh mục ưa thích đều được họ nhập vào.

Người sáng tạo không có tài khoản Shopify Collabs

Đối với những hồ sơ này, huy hiệu Không có trên Collabs sẽ hiển thị để cho biết những người sáng tạo này chưa đăng ký Shopify Collabs. Họ có thể cung cấp các thông tin cơ bản như tài khoản truyền thông xã hội và địa chỉ email.

Gửi lời mời cho người sáng tạo

Nếu tìm thấy một người sáng tạo bạn muốn hợp tác, bạn có thể gửi lời mời cho họ.

Quản lý hạng đơn vị liên kết

Bạn có thể tạo các ưu đãi theo hạng đơn vị liên kết cho các thành viên trong cộng đồng. Điều này có nghĩa là bạn có thể cung cấp nhiều ưu đãi riêng khác nhau cho các thành viên khác nhau trong cộng đồng nếu họ là đơn vị liên kết. Bạn có thể thay đổi hoa hồng cung cấp cho đơn vị liên kết dựa trên hạng. Bạn cũng có thể cung cấp nhiều ưu đãi giảm giá sản phẩm khác nhau cho các thứ hạng khác nhau của đơn vị liên kết.

Tạo hạng đơn vị liên kết mới

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Chương trình.

 5. Nhấp vào tab Hạng.

 6. Nhấp vào Hạng mới.

 7. Trên trang Tạo hạng mới, tùy chỉnh hạng bạn muốn cung cấp, bao gồm các thông tin chi tiết sau:

  • Tên hạng
  • Hình thức hiển thị của liên kết dành cho đơn vị liên kết
  • Hoa hồng bạn muốn cung cấp cho cộng tác viên
  • Ưu đãi giảm giá bạn muốn cung cấp cho khách hàng của họ.
 8. Nhấp vào Create (Tạo).

Chỉnh sửa hạng đơn vị liên kết

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Chương trình.

 5. Nhấp vào tab Hạng.

 6. Nhấp vào Xem bên cạnh hạng bạn muốn chỉnh sửa.

 7. Trên trang Hạng, nhấp vào Chỉnh sửa.

 8. Chỉnh sửa hạng đơn vị liên kết theo ý bạn muốn, bao gồm bất kỳ mục nào trong những chi tiết sau:

  • Tên hạng
  • Hình thức hiển thị của liên kết dành cho đơn vị liên kết
  • Hoa hồng bạn muốn cung cấp cho cộng tác viên
  • Ưu đãi giảm giá bạn muốn cung cấp cho khách hàng của họ.
 9. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

Xóa hạng đơn vị liên kết

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Chương trình.

 5. Trên tab Hạng, nhấp vào ... bên cạnh hạng đơn vị liên kết bạn muốn xóa.

 6. Nhấp vào Xóa hạng.

 7. Trong hộp thoại Xóa hạng này, xác nhận bạn muốn xóa hạng này, sau đó nhấp vào Xóa hạng.

Phân tích

Bạn có thể theo dõi dữ liệu hiệu suất tổng thể của mọi mối quan hệ cộng tác cũng như dữ liệu phân tích về lượt truy cập, lượt bán và tỷ lệ chuyển đổi đối với từng đơn vị liên kết.

Hiệu suất tổng thể

Dữ liệu phân tích cộng tác tổng thể hiển thị trong mục Hiệu suất của trang chủ ứng dụng Collabs và bao gồm các dữ liệu sau:

 • Doanh số: Tổng doanh số của các đơn hàng được đặt bằng liên kết dành cho đơn vị liên kết hoặc mã.
 • Đơn hàng: Tổng số đơn hàng được đặt bằng liên kết dành cho đơn vị liên kết hoặc mã.
 • Hoa hồng: Tổng số hoa hồng cho doanh số của đơn vị liên kết.
 • Giá trị quà tặng: Tổng giá trị quà tặng đã gửi và đã quy đổi.

Mục này cũng bao gồm danh sách những người sáng tạo và sản phẩm có hiệu suất cao nhất.

Theo mặc định, dữ liệu sẽ hiển thị cho 30 ngày qua nhưng bạn có thể thiết lập khoảng ngày bằng cách nhấp vào hộp chọn ngày. Đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc, sau đó nhấp vào Áp dụng để xác nhận khoảng ngày mới.

Dữ liệu hiệu suất cũng bao gồm liên kết đến báo cáo mở rộng về Doanh sốLịch sử quà tặng. Để xem những báo cáo mở rộng này, nhấp vào biểu tượng phân tích Xem báo cáo bên cạnh phân tích Doanh số hoặc Giá trị quà tặng.

Báo cáo Collabs

Collabs có báo cáo mở rộng bổ sung để cung cấp thêm thông tin chi tiết liên quan đến phân tích doanh số và quà tặng.

Báo cáo Doanh số hiển thị doanh số và giá trị hoa hồng từ đơn vị liên kết theo thời gian. Báo cáo này cũng bao gồm tổng số đơn hàng trong khoảng ngày. Để xuất báo cáo này, nhấp vào Xuất.

Bạn có thể áp dụng các bộ lọc sau cho báo cáo Doanh số:

 • Khoảng ngày
 • Tên đơn vị liên kết
 • Hạng đơn vị liên kết

Báo cáo Lịch sử quà tặng hiển thị tổng số quà tặng và tổng giá trị quà tặng, cũng như số lượng quà tặng đang chờ xử lý và đã quy đổi.

Bạn có thể áp dụng các bộ lọc sau cho báo cáo Lịch sử quà tặng:

 • Khoảng ngày
 • Tên người sáng tạo
 • Quà tặng
 • Trạng thái, cho biết quà tặng đã được gửi, quy đổi, đã thực hiện hay hủy

Xem phân tích theo đơn vị liên kết

Bạn có thể xem phân tích đối với từng đơn vị liên kết trong hồ sơ của đơn vị liên kết. Trong ứng dụng Collabs, vào mục Người liên hệ rồi nhấp vào tên đơn vị liên kết. Mục Hiệu suất Collab hiển thị các dữ liệu phân tích sau:

 • Doanh số: Tổng doanh số của các đơn hàng được đặt bằng mã hoặc liên kết của đơn vị liên kết.
 • Đơn hàng: Tổng số đơn hàng được đặt bằng mã hoặc liên kết của đơn vị liên kết.
 • Chuyển đổi: Tỷ lệ chuyển đổi lượt truy cập thành giao dịch bán, dưới dạng tỷ lệ phần trăm.

Nhấp vào biểu tượng phân tích Xem báo cáo để xem báo cáo Doanh số mở rộng chỉ hiển thị dữ liệu cho đơn vị liên kết đó.