Quản lý đơn vị liên kết

Khi cộng đồng ngày càng phát triển, bạn có thể cung cấp chương trình liên kết cho các thành viên đang hoạt động. Khi một thành viên trở thành đơn vị liên kết, bạn có thể theo dõi tỷ lệ chuyển đổi và doanh số mà các thành viên cộng đồng tạo ra cho bạn. Liên kết dành cho đơn vị liên kết được cá nhân hóa sẽ được gửi đến thành viên sau khi bạn biến họ thành đơn vị liên kết. Đơn vị liên kết có thể cung cấp liên kết này cho đối tượng của họ, và khách truy cập sử dụng liên kết này để truy cập vào cửa hàng của bạn sẽ có thể nhận được ưu đãi giảm giá cho sản phẩm.

Khi đối tượng của đơn vị liên kết sử dụng liên kết dành cho đơn vị liên kết, bạn có thể theo dõi dữ liệu khách hàng sau:

 • Lượt truy cập vào liên kết
 • Chuyển đổi
 • Tổng số hàng bán được
 • Tổng hoàn tiền

Quản lý đơn vị liên kết

Để có thể tạo đơn vị liên kết, bạn phải có thành viên cộng đồng đang hoạt động. Người đăng ký gia nhập cộng đồng của bạn phải được phê duyệt và trở thành thành viên đang hoạt động thì mới có thể trở thành đơn vị liên kết.

Tạo đơn vị liên kết mới

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Đơn vị liên kết.

 5. Nhấp vào Thêm đơn vị liên kết.

 6. Trong cửa sổ Thêm đơn vị liên kết, tìm và chọn thành viên bạn muốn biến thành đơn vị liên kết.

 7. Nhấp vào Tiếp theo: Chọn hạng.

 8. Chọn hạng đơn vị liên kết cho thành viên trong menu thả xuống Chọn hạng.

 9. Nhấp vào Tiếp theo: Định cấu hình liên kết & Mã.

 10. Xác nhận tất cả thông tin chi tiết về đơn vị liên kết mới, sau đó nhấp vào Hoàn tất & Gửi đề nghị.

Quản lý hạng đơn vị liên kết

Bạn có thể tạo các ưu đãi theo hạng đơn vị liên kết cho các thành viên trong cộng đồng. Điều này có nghĩa là bạn có thể cung cấp nhiều ưu đãi riêng khác nhau cho các thành viên khác nhau trong cộng đồng nếu họ là đơn vị liên kết. Bạn có thể thay đổi hoa hồng cung cấp cho đơn vị liên kết dựa trên hạng. Bạn cũng có thể cung cấp nhiều ưu đãi giảm giá sản phẩm khác nhau cho các thứ hạng khác nhau của đơn vị liên kết.

Tạo hạng đơn vị liên kết mới

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Đơn vị liên kết.

 5. Trên trang Đơn vị liên kết, nhấp vào menu thả xuống Đơn vị liên kết rồi chọn Hạng.

 6. Nhấp vào Tạo hạng.

 7. Trên trang Tạo hạng mới, tùy chỉnh hạng bạn muốn cung cấp, bao gồm các thông tin chi tiết sau:

 8. Nhấp vào Create (Tạo).

Chỉnh sửa hạng đơn vị liên kết

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Đơn vị liên kết.

 5. Trên trang Đơn vị liên kết, nhấp vào menu thả xuống Đơn vị liên kết rồi chọn Hạng.

 6. Nhấp vào Xem bên cạnh hạng bạn muốn chỉnh sửa.

 7. Trên trang Hạng, nhấp vào Chỉnh sửa.

 8. Chỉnh sửa hạng đơn vị liên kết theo ý bạn muốn, bao gồm bất kỳ mục nào trong những chi tiết sau:

 9. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

Xóa hạng đơn vị liên kết

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Đơn vị liên kết.

 5. Trên trang Đơn vị liên kết, nhấp vào menu thả xuống Đơn vị liên kết rồi chọn Hạng.

 6. Nhấp vào ... bên cạnh hạng đơn vị liên kết bạn muốn xóa.

 7. Nhấp vào Xóa hạng.

 8. Trong cửa sổ hộp thoại mới, xác nhận bạn muốn xóa hạng này và nhấp vào OK.