Trang Cửa hàng trực tuyến

Trang cửa hàng trực tuyến cho phép người sáng tạo và người hâm mộ thương hiệu khám phá chương trình của bạn và đăng ký trực tiếp trên cửa hàng trực tuyến. Trang này được thêm vào chủ đề hiện tại của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh giao diện trang và thêm các phần tử bổ sung bằng Trình biên tập chủ đề.

Kích hoạt trang cửa hàng trực tuyến

Bạn cần kích hoạt trang cửa hàng trực tuyến thì người sáng tạo mới có thể đăng ký hợp tác với thương hiệu của bạn:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

  1. Trong mục Kết nối với người sáng tạo, nhấp vào Tạo trang. 2. Trong mục Trang Cửa hàng trực tuyến, nhấp vào Tạo trang.

Chỉnh sửa URL trang cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể thay đổi URL cho trang cửa hàng trực tuyến trong mục Trang Cửa hàng trực tuyến:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

  1. Trong mục Nơi người sáng tạo có thể tìm thấy bạn, nhấp vào biểu tượng bánh răng của Trang Cửa hàng trực tuyến. 2. Trong mục Trang Cửa hàng trực tuyến , nhấp vào biểu tượng .... 3. Nhấp vào Thay đổi URL. 4. Trong trường URL trang, nhập URL bạn muốn sử dụng cho trang của mình. 5. Nhấp vào Cập nhật.

Tùy chỉnh trang cửa hàng trực tuyến

Sau khi kích hoạt trang cửa hàng trực tuyến, bạn có thể tùy chỉnh trang này trong trình biên tập chủ đề.

Hình ảnh, mô tả và cơ hội hợp tác sẽ được điền sẵn trong hồ sơ thương hiệu.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình biên tập chủ đề.

Chia sẻ trang cửa hàng trực tuyến

Sau khi hoàn tất tùy chỉnh trang cửa hàng trực tuyến, bạn có thể chia sẻ trang này với đối tượng của mình:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

  1. Trong mục Nơi người sáng tạo có thể tìm thấy bạn, nhấp vào biểu tượng bánh răng của Trang Cửa hàng trực tuyến. 2. Nhấp vào Sao chép liên kết của Trang Cửa hàng trực tuyến. 3. Không bắt buộc: Đăng và chia sẻ liên kết này để khách hàng và người sáng tạo truy cập. Ví dụ: Bạn có thể thêm liên kết vào Trang đích Linkpop hoặc vào tài khoản truyền thông xã hội. 4. Không bắt buộc: Thêm trang này làm mục điều hướng hoặc một phần của chân trang cửa hàng thông qua trình biên tập chủ đề.

Hủy kích hoạt trang cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể gỡ trang cửa hàng trực tuyến trong cài đặt Trang Cửa hàng trực tuyến Collabs:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

  1. Trong mục Nơi người sáng tạo có thể tìm thấy bạn, nhấp vào biểu tượng bánh răng của Trang Cửa hàng trực tuyến. 2. Trong mục Trang Cửa hàng trực tuyến , nhấp vào biểu tượng .... 3. Nhấp vào Hủy kích hoạt. 4. Nhấp vào Hủy kích hoạt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí