Thiết lập Shopify Collabs

Shopify Collabs giúp bạn chiêu mộ người sáng tạo và đại sứ thương hiệu để gia tăng doanh số và độ nhận diện thương hiệu.

Bạn có thể sử dụng trang cửa hàng trực tuyến Shopify Collabs để chia sẻ chi tiết về chương trình với người sáng tạo và người hâm mộ thương hiệu, đồng thời thu thập đơn đăng ký. Bạn có thể tùy chỉnh hình ảnh và văn bản trên trang cửa hàng trực tuyến sao cho phù hợp với thương hiệu, đồng thời xây dựng bộ câu hỏi khảo sát để tìm hiểu người đăng ký trước khi chấp nhận họ tham gia chương trình của bạn.

Bạn cũng có thể tham gia Mạng lưới Collabs để cộng tác với những người sáng tạo uy tín trên Collabs ở cấp độ đơn vị liên kết. Để chọn tham gia, bạn cần đặt phí hoa hồng cho tất cả sản phẩm hoặc ở cấp bộ sưu tập để sản phẩm có thể hiển thị với người sáng tạo trong trải nghiệm khám phá của họ. Người sáng tạo có thể tìm kiếm sản phẩm, lưu và tạo liên kết sản phẩm mà không cần xin phê duyệt, qua đó có thể bắt đầu chia sẻ liên kết và tạo ra doanh số ngay lập tức.

Nếu đủ điều kiện sử dụng Shopify Flow, bạn có thể tích hợp Shopify Collabs và tự động hóa quy trình Collabs của bạn.

Tạo tài khoản

Bạn có thể cài đặt Shopify Collabs trong Shopify App Store. Tìm hiểu cách cài đặt ứng dụng.

Trước khi tùy chỉnh và thiết lập tài khoản Shopify Collabs, bạn cần đăng ký tài khoản:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện để sử dụng Shopify Collabs.

 5. Kiểm tra địa chỉ email điền sẵn bạn muốn sử dụng để nhận thông báo từ Collabs.

 6. Để hỗ trợ Collabs kết nối bạn với người sáng tạo, bạn cần xác định những mục sau:

  • Danh mục sản phẩm của thương hiệu.
  • Đối tượng chính cho thương hiệu của bạn.
  • Quốc gia nơi có người sáng tạo mà bạn muốn hợp tác. Phần này sẽ được điền sẵn phù hợp với thị trường chính của bạn.
 7. Nhấp vào Finish setup (Hoàn tất thiết lập).

Vì tài khoản Shopify Collabs của bạn đang hoạt động nên bạn có thể bắt đầu tạo hồ sơ và hợp tác với người sáng tạo.

Hoàn thiện hồ sơ của bạn

Hồ sơ Collabs được dùng để phổ biến cho người sáng tạo hiểu thêm về thương hiệu của bạn và những gì bạn cung cấp.

Bước 1: Chi tiết thương hiệu

Thông tin nhập vào mục Chi tiết thương hiệu hiển thị trên trang ứng dụng, trong hồ sơ Mạng lưới Collabs và hồ sơ ứng dụng của bạn:

 1. Trên trang quản trị Shopify Collabs, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ trong mục Tổng quan.
 2. Shopify Collabs sử dụng logo vuông được thiết lập trong phần cài đặt thương hiệu Shopify. Nếu bạn muốn thay đổi logo, nhấp vào Sửa logocập nhật logo.
 3. Trong mục Giá trị thương hiệu, nhấp vào Thêm giá trị để chọn giá trị thương hiệu của bạn.
 4. Nhấp vào Done (Đã xong).
 5. Trong mục Phương tiện, nhấp vào Thêm phương tiện để thêm tối đa 4 hình ảnh thể hiện phong cách thương hiệu của bạn.
 6. Nhấp vào Done (Đã xong).

Bước 2: Thông tin quan hệ hợp tác

Thông tin về quan hệ hợp tác của bạn sẽ giúp người sáng tạo hiểu thêm về những gì bạn cung cấp trong cộng đồng Collabs:

 1. Trên trang quản trị Shopify Collabs, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ trong mục Tổng quan.
 2. Trong mục Thông tin về quan hệ hợp tác, nhập mô tả vào trường Cách bạn hợp tác với người sáng tạo. Phổ biến cho người sáng tạo về cách làm việc với thương hiệu của bạn và kết quả mà họ có thể mong đợi từ mối quan hệ hợp tác này.
 3. Chọn các chức năng bạn muốn cung cấp trong Collabs từ danh sách. Đây là những chức năng được Collabs hỗ trợ.
 4. Chọn các chức năng bạn cung cấp bên ngoài Collabs trong danh sách này. Đây là những chức năng mà Collabs hiện không hỗ trợ.

Bước 3: Tài khoản truyền thông xã hội

Kết nối tài khoản truyền thông xã hội sẽ cho phép người sáng tạo đánh giá loại nội dung bạn tạo và tìm hiểu thêm về thương hiệu của bạn. Tài khoản truyền thông xã hội bạn đã liệt kê trong phần cài đặt thương hiệu Shopify đều có trong Collabs.

Tìm hiểu thêm về cách thêm Liên kết truyền thông xã hội.

Bước 4: Thị trường mục tiêu

Để tìm người sáng tạo phù hợp nhất với mình, bạn cần thiết lập thị trường mục tiêu. Khi bạn tham gia Mạng lưới Collabs, thị trường mục tiêu của bạn sẽ được dùng để kết nối bạn với người sáng tạo trong một thị trường phù hợp. Thị trường mục tiêu của bạn được điền sẵn thông tin theo cách bạn thiết lập tài khoản.

Bạn có thể thay đổi thông tin thị trường mục tiêu của mình bất kỳ lúc nào trong hồ sơ Collabs:

 1. Trên trang quản trị Shopify Collabs, nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ trong mục Tổng quan.
 2. Trong mục Thị trường mục tiêu, chọn Danh mục sản phẩm trong menu thả xuống.
 3. Chọn Đối tượng chính trong menu thả xuống.
 4. Trong mục Địa điểm, nhấp vào Chỉnh sửa rồi chọn quốc gia nơi bạn muốn quảng bá sản phẩm.

Bước 5: Khả năng hiển thị hồ sơ

Có hai cách để bạn có thể thúc đẩy cộng đồng Collabs và hợp tác với người sáng tạo trên Collabs:

 • Mạng lưới Collabs: Tham gia Mạng lưới Collabs để ngay lập tức chia sẻ sản phẩm với những người sáng tạo uy tín có khả năng bán sản phẩm của bạn.
 • Trang Cửa hàng trực tuyến: Thêm hồ sơ Collabs vào cửa hàng trực tuyến để tạo cơ hội hợp tác cho khách hàng.

Khảo sát đăng ký

Để tìm hiểu thêm về người sáng tạo và chấp nhận đơn đăng ký tham gia Cộng đồng Collabs, hãy thiết lập khảo sát tùy chỉnh:

 1. Trong mục Nơi người sáng tạo có thể tìm thấy bạn, nhấp vào biểu tượng bánh răng bên cạnh Trang Cửa hàng trực tuyến để Chỉnh sửa biểu mẫu mà người sáng tạo sẽ điền vào để giúp bạn quyết định người phù hợp.
 2. Trên trang Câu hỏi, sửa và thêm câu hỏi bạn muốn đặt ra cho ứng viên khi họ đăng ký hợp tác với bạn.
 3. Không bắt buộc: Nếu bạn Thêm câu hỏi, hãy nhập thông tin vào các trường bắt buộc.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí