Kết nối với người tạo trên Shopify Collabs

Shopify Collabs giúp bạn tìm kiếm, tuyển dụng và quản lý những kết nối bạn xây dựng với người sáng tạo. Sau khi kết nối với người sáng tạo trên Shopify Collabs, dù bằng cách mời người sáng tạo qua lời mời trực tiếp hay kết nối với họ trong Mạng lưới Collabs, bạn có thể quản lý tất cả mối quan hệ trong ứng dụng Shopify Collabs.

Quản lý kết nối trong Collabs

Bạn có thể quản lý và xem các thông tin sau đây về người sáng tạo mà bạn đã bắt đầu xây dựng mối quan hệ trong tab Kết nối:

 • tên người sáng tạo
 • bất kỳ mối quan hệ liên kết hoặc ưu đãi đang hoạt động nào bạn có với các kết nối của mình
 • tổng doanh số họ tạo ra
 • số lượng đơn hàng họ đã xử lý từ các lượt giới thiệu của đơn vị liên kết
 • giá trị của quà tặng bạn đã gửi cho họ

Bạn có thể truy cập thêm chi tiết về kết nối với người sáng tạo trong Collabs bằng cách nhấp vào tên người sáng tạo bất kỳ để mở hồ sơ người tạo Collabs. Hồ sơ này chứa thông tin chi tiết và thông tin chuyên sâu về mối quan hệ hiện tại của bạn với mỗi người sáng tạo. Hồ sơ người sáng tạo hiển thị lịch sử cộng tác, chi tiết đơn đăng ký, ưu đãi hiện tại dành cho đơn vị liên kết, lịch sử tặng quà và hiệu suất bán hàng.

Tạo kết nối với người sáng tạo qua Mạng lưới Collabs

Khi bạn chọn bán sản phẩm qua Mạng lưới Collabs, người sáng tạo cũng sẽ hiển thị trong mục Kết nối của bạn sau khi họ thúc đẩy doanh số của cửa hàng thông qua các ưu đãi tức thì có sẵn cho họ trên Mạng lưới Collabs. Để xem những người sáng tạo này, chọn Kết nối và lọc từ Đang hoạt động đến Mạng lưới Collabs.

Xóa người sáng tạo khỏi mục Kết nối

Nếu muốn kết thúc mối quan hệ hợp tác liên kết, bạn có thể lưu trữ hồ sơ người sáng tạo từ mục Kết nối. Khi bạn lưu trữ hồ sơ người sáng tạo, người sáng tạo đó sẽ nhận được thông báo rằng đã có thay đổi với Collabs của họ với cửa hàng của bạn.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Kết nối.

 5. Xác định vị trí người sáng tạo bạn muốn lưu hồ sơ.

 6. Sử dụng menu thả xuống Thao tác để chọn Lưu trữ kết nối.

Sau khi lưu trữ kết nối, bạn sẽ có thể xem kết nối trước đó trong tab Đã lưu trữ trên trang Kết nối, cùng tất cả thông tin chi tiết về hiệu suất và thẻ đã có trước đây khi kết nối còn Đang hoạt động.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí