Skonfiguruj Shopify Collabs

Shopify Collabs pomaga rekrutować twórców i ambasadorów marki w celu zwiększenia sprzedaży i świadomości marki.

Na stronie sklepu online Shopify Collabs możesz udostępnić twórcom i fanom marki szczegóły dotyczące programu oraz zbierać zgłoszenia. Możesz dostosować obrazy i tekst na stronie sklepu online, tak aby pasowały do Twojej marki, oraz skonfigurować pytania ankiety w taki sposób, aby lepiej poznać kandydatów przed przyjęciem ich do programu.

Aby zwiększyć swoją widoczność, możesz również dołączyć do Sieci Collabs, umożliwiającej natychmiastowe rozpoczęcie współpracy ze zweryfikowanym twórcą w ramach Collabs na poziomie partnera afiliacyjnego. Aby aktywować tę funkcję, ustawiasz stawkę prowizji dla wszystkich produktów lub na poziomie kolekcji, dzięki czemu Twoje produkty będą wyświetlane twórcom podczas odkrywania produktów. Twórcy mogą wyszukiwać Twoje produkty oraz zapisywać i generować linki do produktów bez konieczności zatwierdzania, dzięki czemu mogą od razu rozpocząć udostępnianie linków i generowanie sprzedaży.

Zainstaluj Shopify Collabs

Aby rozpocząć zarządzanie społecznością, należy zainstalować aplikację Shopify Collabs w panelu administracyjnym Shopify. Możesz zainstalować aplikację Shopify Collabs ze sklepu Shopify App Store.

Utwórz konto

Zanim dostosujesz i skonfigurujesz swoje konto Shopify Collabs, musisz się zarejestrować.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Collabs.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Sprawdź i zaakceptuj zasady i warunki korzystania z aplikacji Shopify Collabs.

 5. Sprawdź wstępnie przygotowany adres e-mail, którego chcesz używać na potrzeby powiadomień Collabs.

 6. Aby ułatwić Collabs połączenie Cię z odpowiednimi twórcami, musisz podać następujące informacje:

  • Kategoria produktów Twojej marki.
  • Główna grupa odbiorców Twojej marki.
  • Kraje twórców, z którymi chcesz współpracować. Zostaną one wstępnie wypełnione, tak aby pasowały do Twojego rynku głównego.
 7. Kliknij opcję Zakończ konfigurację.

Twoje konto w Shopify Collabs jest teraz aktywne i możesz rozpocząć tworzenie swojego profilu i współpracę z twórcami.

Uzupełnij swój profil

Twój profil Collabs umożliwi Twórcom uzyskanie dodatkowych informacji i Twojej marce oraz ofercie.

Edytuj szczegóły marki

Informacje wprowadzone w sekcji Dane marki są wyświetlane na stronie aplikacji, na profilu Sieci Collabs oraz w profilu aplikacji.

W Shopify Collabs wyświetla się logo dodane w ustawieniach marki Shopify. Aby edytować logo, kliknij opcję Edytuj, a następnie zaktualizuj logo na stronie marki w panelu administracyjnym Shopify.

Dodaj wartości marki

Wartości Twojej marki powinny odzwierciedlać kwestie, które są dla Ciebie ważne.

Kroki:

 1. Kliknij Załaduj.
 2. Kliknij Dodaj wartości.
 3. Wybierz wartości.
 4. Kliknij Gotowe

Dodaj multimedia

Dzięki tym obrazom twórcy mogą dowiedzieć się czegoś więcej o Twojej marce. Są one automatycznie pobierane z Twojego sklepu. Możesz wyświetlić maksymalnie cztery. Aby dodać multimedia, kliknij opcję Edytuj. Obrazy można dodać na trzy sposoby:

 • Przesłanie z urządzenia.

  1. Kliknij Dodaj pliki.
  2. Wybierz maksymalnie cztery obrazy.
  3. Kliknij Dodaj.
  4. Kliknij Gotowe.
 • Importuj z Instagrama. Możesz importować obrazy bezpośrednio z Instagrama, dopóki Twoje konto jest synchronizowane.

  1. Kliknij opcję Importuj z Instagrama.
  2. Opcjonalnie: Jeśli nie masz dodanego konta na Instagramie, kliknij opcję Dodaj konto na Instagramie.
  3. Wybierz maksymalnie cztery obrazy.
  4. Kliknij Gotowe.
 • Dodaj pliki multimedialne ze swoich produktów.

  1. Kliknij opcję Dodaj produkty.
  2. Wybierz maksymalnie cztery produkty. Wyświetlany jest tylko pierwszy obraz z wybranego produktu.
  3. Kliknij Gotowe.

Edytowanie informacji o partnerstwie

Dzięki informacjom o partnerstwie twórcy mogą dowiedzieć się więcej o Twojej ofercie w ramach społeczności Collabs.

Kroki:

 1. W edytorze profilów w sekcji Szczegóły partnerstwa kliknij Dodaj opis. Powiedz twórcom, jak wygląda współpraca z Twoją marką i czego mogą oczekiwać.
 2. Wybierz funkcje, które oferujesz w Collabs. Są to funkcje, które obsługuje Collabs.
 3. Wybierz funkcje, które oferujesz poza Collabs. Są to funkcje, których Collabs obecnie nie obsługuje.

Dodaj konta w mediach społecznościowych

Łącząc konta w mediach społecznościowych, możesz umożliwić twórcom sprawdzenie typu tworzonych treści i dowiedzieć się więcej o swojej marce. Wszystkie konta mediów społecznościowych, które podano w ustawieniach marki Shopify, są zawarte w Collabs.

Edytuj konta mediów społecznościowych w ustawieniach marki

 1. Na pulpicie Shopify Collabs kliknij opcję Edytuj.
 2. W Ustawieniach marki przejdź do sekcji Linki do mediów społecznościowych.
 3. Kliknij opcję Dodaj link do mediów społecznościowych.
 4. Wybierz platformę społecznościową, którą chcesz dodać.
 5. Wprowadź adres URL swojego konta.
 6. Po dodaniu wszystkich linków kliknij Zapisz.

Edytuj podłączone konta w mediach społecznościowych

 1. Na pulpicie Shopify Collabs kliknij opcję Edytuj podłączone konta.
 2. Na stronie Ustawienia mediów społecznościowych Collabs wybierz konto w mediach społecznościowych, które chcesz podłączyć, a następnie wprowadź adres URL konta.
 3. Kliknij Podłącz.
 4. Dokończ proces weryfikacji platformy mediów społecznościowych.

Ustawianie rynku docelowego

Ustawiając rynek docelowy, możesz znaleźć twórców, którzy są dla Ciebie najbardziej odpowiedni. Jeśli dołączysz do Sieci Collabs, Twój rynek docelowy będzie jednym z kryteriów, na podstawie których również system połączy Cię z odpowiednimi twórcami. W tych sekcjach wstawiane są informacje dodawane automatycznie podczas konfiguracji.

Ustawianie widoczności profilu

Istnieje kilka sposobów, w jakie możesz promować swoją społeczność Collabs i współpracować z twórcami w Collabs:

 • Sieć Collabs: dołącz do Sieci Collabs i udostępniaj swoje produkty zweryfikowanym twórcom, którzy będą mogli je sprzedawać.
 • Strona sklepu online: dodaj swój profil Collabs do sklepu online, aby zapewnić klientom możliwość współpracy.
 • Wyskakujące okienko sklepu online: dodaj wyskakujące okienko do swojego sklepu online, aby zachęcić nowych twórców do współpracy z Twoją marką.
  1. W ustawieniach profilu Shopify Collabs kliknij Wyskakujące okienko sklepu online.
  2. Opcjonalnie: edytuj domyślny komunikat wyświetlany w Twoim sklepie online.
  3. Kliknij opcję Zapisz.

Sieć Collabs

Sieć Collabs umożliwia sprzedawcom dzielenie się prowizją afiliacyjną ze wszystkimi zweryfikowanymi twórcami Collabs, co ułatwia wzrost sprzedaży bez ponoszenia wysokich kosztów. Te oferty są wyświetlane twórcom w narzędziu do odkrywania. Twórcy mogą wyszukiwać produkty oraz zapisywać i generować linki do produktów bez konieczności zatwierdzania przez sprzedawcę, dzięki czemu mogą od razu rozpocząć udostępnianie linków i generowanie sprzedaży.

Dołącz do sieci Collabs

 1. Na pulpicie Shopify Collabs w sekcji Przegląd kliknij Dołącz do sieci Collabs. Alternatywnie możesz przejść do Ustawień profilu i w sekcji Widoczność profilu kliknąć Sieć Collabs.
 2. Upewnij się, że Twój sklep spełnia aktualne kryteria kwalifikowalności.
 3. Wpisz swoją pożądaną stawkę partnera afiliacyjnego dla twórców sieci Collabs. Możesz wybrać włączenie wszystkich produktów lub ograniczenie według kolekcji. W razie potrzeby możesz wybrać różne stawki dla różnych kolekcji lub produktów.
 4. Sprawdź wyłączenie odpowiedzialności a następnie kliknij Wyrażam zgodę.
 5. Kliknij opcję Prośba o dołączenie.

Dowiedz się więcej o Sieci Collabs.

Strona sklepu online

Na stronie sklepu online pozwala twórcy i fani marki mogą odkryć Twój program i złożyć wniosek bezpośrednio w Twoim sklepie online. Ta strona jest dodawana do istniejącego szablonu, w którym można dostosować wygląd i dodać dodatkowe elementy za pomocą edytora motywów.

Aktywacja strony sklepu online

 1. W edytorze profili Shopify Collabs przejdź do sekcji Widoczność profilu, a następnie kliknij opcję Strona sklepu online.
 2. Dodaj adres URL, którego chcesz użyć dla swojej strony.
 3. Kliknij opcję Aktywuj stronę.

Dostosowanie strony sklepu online

Po aktywacji strony sklepu online możesz ją dostosować w edytorze szablonów. Zdjęcia, opisy i możliwości współpracy są wstępnie wypełniane na podstawie profilu marki.

Udostępnianie strony sklepu online

Po zakończeniu dostosowywania strony sklepu online możesz wybrać sposób, w jaki chcesz ją udostępnić:

 • Na karcie strony sklepu online w sekcji Widoczność profilu w ustawieniach profilu możesz znaleźć link do udostępnienia. Jeśli chcesz udostępnić swój link, kliknij opcję Kopiuj.
 • Możesz opublikować ten link w miejscach, w których zobaczą go obserwujący i kupujący. Możesz na przykład dodać link do swojej strony docelowej Linkpop landing lub kont mediów społecznościowych.
 • Możesz dodać tę stronę jako pozycję nawigacji lub jako część stopki sklepu za pomocą edytora szablonów

Edytowanie adresu URL strony sklepu online

 1. W edytorze profili Shopify Collabs przejdź do sekcji Widoczność profilu.
 2. W sekcji Strona sklepu online kliknij opcję Edytuj.
 3. Kliknij opcję Zmień adres URL.
 4. Wprowadź adres URL, którego chcesz użyć dla strony.
 5. Kliknij Aktualizuj.

Dezaktywuj stronę sklepu online

 1. W edytorze profili Shopify Collabs przejdź do sekcji Widoczność profilu.
 2. W sekcji Strona sklepu online kliknij opcję Edytuj.
 3. Kliknij opcję Usuń stronę.
 4. Kliknij opcję Usuń.

Wyskakujące okienko sklepu online

Wyskakujące okienko sklepu online umożliwia dodanie pływającego przycisku akcji do swojej witryny sklepowej i zachęcenie nowych twórców do współpracy z Twoją marką.

Aktywuj wyskakujące okienko sklepu online

 1. W edytorze profili Shopify Collabs przejdź do sekcji Widoczność profilu.
 2. Kliknij opcję Wyskakujące okienko sklepu online.
 3. Opcjonalnie: edytuj domyślny komunikat wyświetlany w Twoim sklepie online.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dezaktywacja wyskakującego okienka sklepu online

 1. W edytorze profili Shopify Collabs przejdź do sekcji Widoczność profilu.
 2. Kliknij opcję Edytuj.
 3. Kliknij Dezaktywuj.

Ankieta dla kandydatów

Aby dowiedzieć się więcej o twórcach, którzy chcą dołączyć do Twojej społeczności Collabs, możesz przygotować niestandardową ankietę.

 1. W edytorze profili Shopify Collabs przejdź do sekcji Widoczność profilu.
 2. Obok pola Edytuj formularz, który wypełniają twórcy, aby dowiedzieć się, kto dobrze pasuje do Twojej marki kliknij opcję Edytuj.
 3. Wprowadź pytania, które chcesz zadać kandydatom składającym wniosek.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo