Administrere samarbeidspartnere

Når fellesskapet vokser kan du tilby samarbeidspartnerprogrammer til aktive medlemmer. Når et medlem blir en samarbeidspartner kan du spore konverteringer og salg fellesskapsmedlemmene genererer for deg. En personlig samarbeidspartnerkobling sendes til medlemmet når du gjør dem til en samarbeidspartner. Samarbeidspartnere kan gi denne koblingen til sitt publikum, og besøkende som bruker koblingen til å gå til butikken kan få en rabatt på produkter.

Når samarbeidspartnerens publikum bruker samarbeidspartnerkoblingen kan du spore følgende kundeopplysninger:

 • Besøk til koblingen
 • Konverteringer
 • Totalt antall salg
 • Totale refusjoner

Administrer samarbeidspartnere

Før du kan opprette en samarbeidspartner må du ha et aktivt fellesskapsmedlem. Søkere til fellesskapet må være godkjent og være et aktivt medlem før de kan gjøres til samarbeidspartner.

Opprett nye samarbeidspartnere

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Collabs fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Samarbeidspartnere.

 5. Klikk på Legg til samarbeidspartnere.

 6. Søk etter og velg medlemmet du vil gjøre til samarbeidspartner i vinduet Legg til samarbeidspartner.

 7. Klikk på Neste: Velg nivå.

 8. Velg et samarbeidspartnernivå for medlemmet i rullegardinmenyen Velg et nivå.

 9. Klikk på Neste: Konfigurer kobling og kode.

 10. Bekreft alle detaljene om den nye samarbeidspartneren og klikk på Fullfør og send tilbud.

Administrere samarbeidspartnernivåer

Du kan opprette nivåbaserte samarbeidspartnertilbud til fellesskapsmedlemmer. Dette betyr at du kan tilby ulike medlemmer i fellesskapet ulike fordeler for å være samarbeidspartner. Du kan endre kommisjonen du tilbyr til samarbeidspartnere, basert på nivå. Du kan også tilby ulike rabatter på produkter til ulike samarbeidspartnernivåer.

Opprett et nytt samarbeidspartnernivå

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Collabs fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Samarbeidspartnere.

 5. Klikk på rullegardinmenyen Samarbeidspartnere på Samarbeidspartnere-siden og velg deretter Nivåer.

 6. Klikk på Opprett et nivå.

 7. Tilpass nivået du ønsker å tilby på siden Opprett et nytt nivå, inkludert følgende detaljer:

 8. Klikk på Opprett.

Redigere et samarbeidspartnernivå

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Collabs fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Samarbeidspartnere.

 5. Klikk på rullegardinmenyen Samarbeidspartnere på siden Samarbeidspartnere, og velg Nivåer.

 6. Klikk på Vis ved siden av nivået du ønsker å redigere.

 7. Klikk på Rediger på nivåsiden.

 8. Gjør endringene du ønsker i samarbeidspartnernivået, inkludert følgende detaljer:

 9. Klikk Lagre endringer.

Slette et samarbeidspartnernivå

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Collabs fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Samarbeidspartnere.

 5. Klikk på rullegardinmenyen Samarbeidspartnere på Samarbeidspartnere-siden og velg deretter Nivåer.

 6. Klikk på ved siden av samarbeidspartnernivået du vil slette.

 7. Klikk på Slett nivå.

 8. Bekreft at du ønsker å slette dette nivået i det nye dialogvinduet og klikk på OK.