Bruke Flow med Shopify Collabs

Shopify Flow er en plattform for e-handelsautomasjon som lar deg automatisere oppgaver og prosesser i butikken og på tvers av apper. Nå kan du automatisere repetitive Collabs-oppgaver med ferdige Shopify Flow-maler. Finn ut mer om Shopify Flow.

Tilgjengelige maler

Godkjenn en søker automatisk

Opprett en regel for å godkjenne nye søkere automatisk basert på antall følgere i sosiale medier. Tilordne dem til nivåer, tilby gaver og send velkomst-e-postmeldinger.

Eksporter godkjente søkere til Klaviyo

Synkroniser e-postadresser og navn på nylig godkjente søkere til Klaviyo. Alle skapere som godtas i programmet etter dette tidspunktet legges automatisk til i en liste eller et segment i Klaviyo. Hvis du tidligere har godtatt skapere i Collabs-samarbeidsprogrammet, må du manuelt legge til disse skaperne i Klaviyo ved å eksportere en CSV-fil fra Collabs og laste den opp til Klaviyo.

Følg opp angående en gave

Send en automatisert e-postmelding til skapere når de gjør krav på en gave. Hvis du vil gjøre noen av e-postmeldingene som opprettes i Flow mer personlige, kan du redigere teksten i e-postmeldingene i Flow-arbeidsflyten.

Gratulerer med det første salget

Send et automatisk e-postvarsel til skapere når det første salget tilskrives dem. Hvis du vil gjøre noen av e-postmeldingene som opprettes i Flow mer personlige, kan du redigere teksten i e-postmeldingene i Flow-arbeidsflyten.

Vanlige spørsmål

Hvor mye koster Shopify Flow-integrasjonen for Collabs?

Flow er gratis å bruke for Shopify-forhandlere med Shopify-, Advanced- eller Shopify Plus abonnementer.

Hvordan får jeg tilgang til Shopify Flow-integrasjonen for Collabs?

Du kan installere Shopify Flow i Shopify App Store. Flow er gratis for Shopify-forhandlere med Shopify-, Advanced- eller Shopify Plus-abonnementene.

Jeg har Shopify Flow installert. Hvor finner jeg de ferdige Collabs-malene?

Du kan finne malene på to steder:

 • Besøk Integrasjoner-siden i Collabs-administratoren.
 • Velg «Bla gjennom maler» under Arbeidsflyter i Flow-appen. Velg deretter «Collabs» fra rullegardinmenyen.

Fungerer Shopify Flow-integrasjonen for Collabs med Klaviyo?

Ja. Når du har installert Shopify Flow må du aktivere malen «Eksporter godkjente søkere til Klaviyo».

Hvordan kan jeg sende e-post til skaperegjennom Klaviyo med Collabs x Flow-integrasjonen?

Når du har installert malen Eksporter godkjente søkere til Klaviyo, vil alle skapere du godtar i programmet få e-postadressen sin synkronisert automatisk til en liste eller et segment i Klaviyo. Dermed kan du behandle skaperne som sitt eget segment i Klaviyo, slik at du kan sende dem bestemte e-postkampanjer, som ekstra velkomstsett og månedlige oppdateringer på merkevaren.

Hvorfor er e-postmeldingen for godkjenning av søkere i Godkjenn søkere automatisk annerledes enn e-postmeldingen som sendes fra Collabs-administrator?

Når du godkjenner en skaper i Søkere-fanen i Shopify Collabs, sender Collabs automatisk en e-postmelding om godkjennelse til skaperen. Hvis denne oppgaven automatiseres ved hjelp av malen Godkjenn søkere automatisk, må alle trinnene som vanligvis skjer i Collabs skje i Flow i stedet. Hvis dette trinnet ikke er med i arbeidsflyten, mottar ikke skaperen noen e-postmelding. Ved å hente ut e-postmeldingen til en separat handling i Flow blir den kraftigere, du kan sende ulike e-postmeldinger om godkjennelse basert på tilleggsbetingelser, koble til andre Flow-integrasjoner (som OpenAI) med mer.

Selv om teksten i e-postmeldingene om godkjenning kan tilpasses merkevaren i Collabs-administrator eller i malen Godkjenn søkere automatisk, foretrekker mange merkevarer å sende ekstra merkevareinformasjon til skapernes partnere for å ønske dem velkommen i programmet. Vi anbefaler at du sender det grunnleggende om skaperens godkjennelse til programmet ditt i e-postmalen til skaperne først, og deretter sender vi en oppfølgings-e-post med mer informasjon hvis du ønsker det.

Hvordan kan jeg gjøre e-postmeldingene i malene Følg opp om en gave og Gratulerer med det første salget mer spesifikke for merkevaren min?

Hvis du vil gjøre noen av e-postmeldingene som opprettes gjennom Flow personlige kan du fjerne slutthandlingen som sender e-postmeldingen fra de opprinnelige malene Følg opp om en gave eller Gratulerer med det første salget, og erstatte det med en handling som oppretter en kampanje i Klaviyo. E-postmeldingen du ønsker å sende i stedet må settes opp i Klaviyo.

Hva bør jeg inkludere i e-postmeldinger som ønsker skapere velkommen?

Gjør det enkelt for skaperne å selge produktene dine. Du bør inkludere følgende i e-postmeldingen som ønsker dem velkommen:

 • Merkevarens historie med viktige detaljer, som grunnleggerens historie eller produktenes emballasje.
 • Eksempler på innhold som har gitt gode resultater hos andre skapere du har samarbeidet med
 • Retningslinjer om hvordan man best fotograferer produktene dine
 • Detaljer om fordeler for skapere
 • Forventninger og vilkår i samarbeidsprogrammet
 • Eventuelle merkevaretagger eller hashtagger

I tillegg til alt annet som kan hjelpe skaperne med å få sitt første samarbeidssalg.

Hvordan kan jeg sende en velkomst-e-post med merkevareavtrykk til skapere gjennom Klaviyo i stedet?

Selv om teksten i e-postmeldinger for godkjenning kan tilpasses for merkevaren i Collabs-administrator eller i malen Godkjenn en søker automatisk, forstår vi at mange merkevarer foretrekker å sende mer merkevareinformasjon til skaperpartnere for å ønske dem velkommen i programmet. Vi anbefaler at du sender det grunnleggende om skaperens godkjennelse til programmet i e-postmalen først, og deretter sender en oppfølgende e-postmelding med mer informasjon, hvis du ønsker det.

Med malen Eksporter godkjente søkere til Klaviyo kan du sende e-postinformasjon for godkjente skapere til et Klaviyo-segment automatisk, slik at du kan sende e-postmeldinger gjennom Klaviyo. Du kan også bruke handlingen for å opprette en kampanje i Klaviyo. E-postmeldingen du ønsker å sende må settes opp i Klaviyo før arbeidsflyten aktiveres.

Hvilke andre måter kan jeg bruke Flow til å sende e-postmeldinger til skapere på?

Når du har lagt til skaperens kontaktinformasjon i en kommunikasjonsapp som Klayvio gjennom Flow, kan du kjøre skaperspesifikke kampanjer når du ønsker det. Nedenfor er noen eksempler på beste praksis:

 1. Behandle skaperne dine som kunder.

  • Få mest mulig ut av markedsføringsinnholdet du allerede skaper for ny lanseringer og kommende salg ved å sende lignende e-postmeldinger til skaperne for å sikre at de er informert om hva som skjer rundt merkevaren din. Du kan bruke ressurser fra en e-postmelding om en produktlansering på nytt, og endre teksten litt slik at skaperne blir oppdatert på hva som skjer en uke før lanseringen. Mens du holder på bør du også minne dem på at de får en kommisjon for hvert salg de skaper av det nye produktet.
 2. Bygg skaperspesifikke kampanjer eller månedlige nyhetsbrev.

  • Opprett skaperspesifikke kampanjer for å dele innhold bak kulissene om et nytt produkt eller kampanje, for å nevne noen av innleggene fra andre samarbeidspartnere som har hatt best resultater, eller del kommende høytider som kan hjelpe dem med å skape innhold rundt merkevaren din. Da sikrer du at de har deg i tankene.

Hvordan kan jeg ellers bruke Collabs x Flow-integrasjonen?

Selv om vi har laget noen ferdige maler, kan du konfigurere tilpassede arbeidsflyter for å koble aktivitet i Collabs til andre apper du har installert ved hjelp av tilgjengelige utløsere og handlinger. Her er noen eksempler:

 1. Gjør opplevelsen ved å pakke opp produktene spesiell.

  • Konfigurer en arbeidsflyt for å legge til tagger for alle bestillinger som tilskrives Collabs eller alle Collabs-gaver som løses inn, slik at oppfyllingssenteret blir varslet om å behandle disse bestillingene ekstra nøye. Du kan opprette handlinger for å oppdatere bestillingen og legge til en gave med kjøpet, legge til gaveemballasje eller legge ved en personlig beskjed for å løfte opplevelsen ved å pakke opp produktet. Du kan gjøre dette ved å legge til handlingen oppdater bestillingsmerknad for enten den tilskrevede bestillingen (for bestillinger drevet av en skaper) eller den innløste gaven (for gaven til en skaper) i Collabs-spesifikke utløsere.
 2. Varsle teamet om hva som skjer på Collabs.

  • Konfigurer en arbeidsflyt som gir teamet beskjed på Slack hver gang en ny skaper søker i programmet, eller gjør et salg. Du kan også holde deg organisert ved å koble Collabs til teamets programvare for prosjektledelse, slik at du holder oversikt over teamets oppgaver. Dette kan du konfigurere med en hvilken som helst Collabs-spesifikk utløser og tilkoblinger i Shopify Flow.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis