Betal skapere på Collabs

Skapere som aktivt samarbeider med deg i Shopify Collabs kan tjene en samarbeidspartnerkommisjon for å promotere og selge produktene dine. Samarbeidspartnerkommisjoner tjenes av en skaper gjennom samarbeidspartnerkoblinger eller rabattkoder, som opprettes og spores gjennom Shopify Collabs. Når en skapers publikum gjør et kjøp gjennom en samarbeidspartnerkobling eller -kode, tjener skaperen en samarbeidskommisjon, og det aktuelle beløpet behandles til skaperen.

Betalinger

Kommisjoner til skapere behandles automatisk gjennom Shopify-fakturaen ved hjelp av automatiske betalinger i Collabs. De fremkommer på Shopify-fakturaen som en separat linje med teksten Shopify Collabs-kommisjoner.

Automatiske betalinger

Alle samarbeidspartnerkommisjoner fra fremtidige bestillinger er først underlagt en venteperiode. I denne perioden kanselleres kommisjon for kansellerte og helt refunderte bestillinger automatisk. I denne perioden kan du også åpne en betalingstvist. Standard venteperiode er 30 dager, men dette kan endres i Shopify Collabs-innstillingene.

Trinn:

  1. Gå til Apper > Collabs > Betalinger i Shopify-administrator.
  2. Klikk på Innstillinger.
  3. Angi en venteperiode mellom 1–90 dager i seksjonen Venteperiode for betaling.
  4. Klikk Lagre endringer.

Når venteperioden har passert, legges kommisjonen automatisk til i den kommende Shopify-fakturaen (eller tidligere hvis du har nådd faktureringsterskelen). Når du betaler Shopify-fakturaen, utbetales kommisjonen til Collabs-skapere hvis de har aktivert automatiske utbetalinger på sin side.

Det tilkommer et behandlingsgebyr på 2,9 % for alle automatiske kommisjonsbetalinger, og dette fremkommer av Shopify-fakturaen. Hvis totalsummen for samarbeidsproduktsalg for eksempel er 100 USD og kommisjonen skaperen tjener er 10 %, utgjør behandlingsgebyret på 2,9 % totalt 29 cent.

Automatiske betalinger håndteres dessuten i USD, og belastes deg i samme valuta som Shopify-fakturaen. Hvis Shopify-fakturaen din er i en annen valuta enn USD, kan det påløpe vekslingsgebyrer til lokal valuta. Hvis skaperen velger å få utbetalt i en annen valuta enn USD, må skaperen på samme måte betale et vekslingsgebyr for utbetalingsvaluta.

Manuelle betalinger

Med manuelle betalinger betaler du utestående samarbeidspartnerkommisjon manuelt, enten gjennom Collabs' integrasjon med PayPal, eller utenfor Collabs og merker betalingen som betalt i Collabs.

Du kan se utestående og historiske manuelle betalinger fra siden Betalinger i Shopify Collabs-appen.

For å aktivere manuelle betalinger gjennom PayPal, må du ha en PayPal-bedriftskonto, og du må ha PayPal Payouts aktivert. For eventuelle problemer med å gjøre opp eksisterende manuelle betalinger gjennom PayPal må du ta kontakt med PayPal-brukerstøtte.

Betalingstvister

Når du betaler samarbeidskommisjon gjennom automatiske betalinger og oppdager mistenkelige kommisjonsbeløp i venteperioden, kan du åpne en tvist med skaperen.

For å bestride en betaling åpner du skaperopplysningene fra fanen Venteperiode på siden Betalinger i Collabs-appen, og trykker på Åpne en tvist. Deretter må du oppgi tvisteårsak, mer informasjon og datoen der alle eksisterende og fremtidige bestillinger i venteperioden er bestridt. Hvis du åpner en tvist utløser det også utsending av en e-postmelding til skaperen.

Når du har diskutert tvisten med skaperen, kan du gå tilbake til skaperopplysningene på siden Betalinger i Collabs-appen og løse tvisten. Når du løser tvisten, kan du velge at enten all eller noe av den bestridte kommisjonen skal utbetales til skaperen.

Skatter

En skapers tjenester kan være underlagt salg eller bruksavgift. Ansvarsområdet for å avgjøre om skattene betales er på forhandleren og skaperen. For betalinger som behandles til skapere med automatiske betalinger vises samlede kommisjoner som er opptjent av skapere på den vanlige månedsfakturaen, og i slike tilfeller innhenter og innrapporterer Shopify avgifter knyttet til salget av skaperens tjenester i enkelte jurisdiksjoner, i henhold til gjeldende lovgivning. Se Collabs' vilkår for bruk for mer informasjon.

Hvis du er en forhandler som gjør betalinger til skapere gjennom året, kan det hende du er forpliktet til å utstedet et 1099-skjema. Dette skatteskjemaet brukes til å rapportere inntekter opptjent av frilansere eller uavhengige konsulenter, og er nødvendig for skatteformål. Forhandlere og skapere har i alle tilfeller ansvar for å overholde sine respektive skatteforpliktelser, inkludert rapportering og innbetaling av alle gjeldende avgifter og utfylling av skattedokumenter.

Aktiver innhenting av W9-skjemaer

Forhandlere som er basert i USA kan aktivere innhenting av W9-skjemaer. Når dette alternativet er aktivert, vil Shopify Collabs be om W9-skjemaer fra skapere. Hvis en skaper ikke sender inn et forespurt W9-skjema, begrenses utbetalingene deres til 599,99 USD per år.

Trinn:

  1. Gå til Apper > Collabs > Betalinger i Shopify-administrator.
  2. Klikk på Innstillinger.
  3. Velg Innhent W9-avgiftsskjemaer for alle amerikanske skapere med automatiske betalinger i seksjonen Avgiftsskjemaer for skapere
  4. Klikk Lagre endringer.

Du kan når som helst deaktivere innhenting av W9-skatteskjemaer ved å gå til Collabs-appen, og deretter gå til Innstillinger > Betalinger. I tillegg trekkes ikke W9-skjemaer som er sendt ut og som blokkerer skapere fra å passere grensen på 599,99 USD tilbake.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis