Betala skapare på Collabs

Skapare som samarbetar aktivt med dig på Shopify Collabs kan få affiliate-provision för att marknadsföra och sälja dina produkter. Affiliate-provision kan intjänas av en skapare genom affiliatelänkar eller rabattkoder som skapas och spåras via Shopify Collabs. När en skapares målgrupp gör ett köp med en affiliatelänk eller kod tjänar skaparen affiliate-provision, och rätt belopp skickas till skaparen.

Betalningar

Provision till skapare behandlas automatiskt via din Shopify-faktura med hjälp av Collabs automatiska betalningar. De visas på din Shopify-faktura som en separat artikel som kallas Shopify Collabs Commission.

Automatiska betalningar

All affiliate-provision från framtida ordrar är först föremål för en vänteperiod. Under denna period annulleras automatiskt provision för annullerade och helt återbetalade ordrar. Du kan även öppna en betalningstvist under denna period. Standardvänteperioden är 30 dagar, men detta kan ändras i dina inställningar för Shopify Collabs.

Steg:

  1. I din Shopify-admin går du till Appar > Collabs > Betalningar.
  2. Klicka på Inställningar.
  3. I avsnittet Betalningsvänteperiod anger du en vänteperiod på mellan 1–90 dagar.
  4. Klicka på Spara ändringar.

När innehavsperioden är över läggs provisionen automatiskt till i din kommande Shopify-faktura (eller tidigare om du har nått din faktureringströskel). När du betalar din Shopify-faktura betalas provisionen ut till dina Collabs-skapare om de har aktiverat automatiska utbetalningar från sina respektive sidor.

En handläggningsavgift på 2,9 % tillämpas för varje automatisk provisionsbetalning, vilket återspeglas i din Shopify-faktura. Om din totala försäljning av affiliateprodukter exempelvis är 100 USD och provision som skaparen tjänat är 10 %, så kommer handläggningsavgiften på 2,9 % att vara 29 cent.

Dessutom hanteras automatiska betalningar i USD och debiteras i samma valuta som din Shopify-faktura. Om din Shopify-faktura är i en annan valuta än USD kan det tillkomma avgifter för konvertering till lokal valuta. Om en skapare väljer att få betalt i en annan valuta än USD betalas konverteringsavgiften för utbetalningsvaluta av skaparen.

Manuella betalningar

Med manuella betalningar betalar du din utestående affiliate-provision manuellt, antingen via Collabs integration med PayPal eller utanför Collabs och märker betalningen som betald i Collabs.

Du kan se utestående och historiska manuella betalningar från sidan Betalningar i Shopify Collabs-appen.

Om du vill aktivera manuella betalningar genom PayPal måste du ha ett PayPal-företagskonto och ha PayPal-utbetalningar aktiverade. Kontakta PayPal-support om du har problem med att reglera befintliga manuella utbetalningar via PayPal.

Betalningstvister

Om du betalar affiliate-provision via automatiska betalningar och hittar provision under vänteperioden som verkar misstänkt så kan du öppna en tvist med skaparen.

Om du vill bestrida en betalning öppnar du skaparens information från fliken Väntetid på sidan Betalningar i Collabs-appen och trycker på Öppna en tvist. Därefter måste du ange tvistorsak, uppgifter och det datum från vilket alla befintliga och framtida ordrar i kvarhållningsperioden ska bestridas. Om du öppnar en tvist skickas ett e-postmeddelande till skaparen.

När du har diskuterat tvisten med skaparen kan du gå tillbaka till skaparinformationen på sidan Betalningar i Collabs-appen och lösa tvisten. När du löser tvisten väljer du att antingen hela eller en del av provisionen som tvisten gäller betalas ut till skaparen.

Skatter

En skapares tjänster kan vara föremål för försäljnings- eller användningsskatt. Ansvaret för att avgöra om skatter ska betalas ligger på handlaren och skaparen. För betalningar som behandlas till skapare med automatisk betalning visas sammanlagda provisioner som intjänats av skapare på din standardmässiga månatliga faktura, och i sådana fall samlar Shopify in och deklarerar skatter relaterade till försäljning av skaparens tjänster i vissa jurisdiktioner i enlighet med tillämplig lagstiftning. För mer information, se Collabs användarvillkor.

Om du är en handlare som gör betalningar till skapare under året kan du behöva utfärda ett 1099-formulär. Detta skatteformulär används för att rapportera att frilansare eller oberoende entreprenörer har en inkomst och är nödvändigt för skatteändamål. Handlare och skapare har alltid ansvar att uppfylla sina respektive skatteförpliktelser, inklusive rapportering och remittering av tillämpliga skatter och skatteformulär.

Aktivera insamling av W9-formulär

Handlare som är baserade i USA kan aktivera W9-formulärsamling. När det här alternativet är aktiverat begär Shopify Collabs W9-formulär från skapare. Om en skapare inte skickar in ett begärt W9-formulär så begränsas skaparens utbetalningar till 599,99 USD per år.

Steg:

  1. I din Shopify-admin går du till Appar > Collabs > Betalningar.
  2. Klicka på Inställningar.
  3. I avsnittet Skatteformulär för skapare väljer du Samla in W9-skatteformulär för alla amerikanska skapare med automatiska betalningar
  4. Klicka på Spara ändringar.

Du kan när som helst inaktivera insamling av W9-skatteformulär genom att gå till Collabs-appen och sedan gå till Inställningar > Betalningar. Dessutom kommer alla W9-formulär som skickades ut och blockerar skapare från att överskrida 599,99 USD inte att tas bort.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis