Thiết lập Shopify Collabs

Shopify Collabs giúp bạn tham gia cộng đồng người có ảnh hưởng, đơn vị liên kết và người sáng tạo để hợp tác với các thương hiệu. Bạn có thể sử dụng Shopify Collabs để đăng ký kết nối và cộng tác với các thương hiệu. Thiết lập hồ sơ và kết nối với các thương hiệu phù hợp với nội dung và mối quan tâm của bạn.

Trên trang này

Tạo tài khoản

Để có thể bắt đầu kết nối với thương hiệu để hợp tác (hoặc "cộng tác"), bạn cần đăng ký tài khoản.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang Người sáng tạo của Shopify Collabs, nhấp vào Tham gia Shopify Collabs.
 2. Chọn nhà cung cấp dịch vụ email bạn muốn sử dụng để tạo tài khoản cho việc truy cập Shopify Collabs. Ví dụ: Nếu bạn muốn sử dụng Gmail để tạo tài khoản, hãy chọn Gmail.
 3. Không bắt buộc: Nếu bạn đã có tài khoản Shopify, nhấp vào Đăng nhập.
 4. Nhập mật khẩu cho tài khoản của bạn, sau đó nhấp vào Tạo tài khoản Shopify.
 5. Liên kết xác minh sẽ được gửi đến email của bạn. Xác minh email của bạn cho Shopify Collabs bằng cách nhấp vào Đúng, đó là tôi trong email được gửi đến bạn. Nếu bạn không nhận được liên kết xác minh, hãy nhấp vào Gửi lại để nhận email xác minh khác được gửi cho bạn.
 6. Trên trang Hãy cho chúng tôi biết về bản thân bạn, kết nối tài khoản truyền thông xã hội của bạn và trả lời các câu hỏi về nội dung và sản phẩm mà bạn quan tâm.
 7. Nhấp vào Gửi khi bạn đã trả lời xong tất cả câu hỏi.

Tài khoản của bạn đã được tạo cho Shopify Collabs.

PayPal

Để nhận được tiền thanh toán từ các thương hiệu mà bạn hợp tác, bạn cần kết nối tài khoản PayPal với tài khoản Shopify Collabs:

 1. Trên trang quản trị Shopify Collabs, chạm vào > Cài đặt.
 2. Chạm vào Thanh toán > Quyết toán.
 3. Trong mục Tài khoản quyết toán, nhập địa chỉ email được kết nối với tài khoản PayPal của bạn.
 4. Chạm vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí