Các loại quy trình tự động hóa tiếp thị

Quy trình tự động hóa tiếp thị được gửi đến khách hàng bằng Shopify Email, ngoại trừ quy trình tự động hóa tiếp thị tùy chỉnh và quy trình tự động hóa của bên thứ ba.

Những email được gửi bằng quy trình tự động hóa tiếp thị sẽ được tính vào số email đã gửi bằng Shopify Email và chỉ được gửi đến những khách hàng đã đăng ký nhận tiếp thị. Những email gửi bằng quy trình tự động hóa giao dịch thanh toán bỏ dở không được tính vào email đã gửi bằng Shopify Email. Để biết thêm thông tin, tham khảo Bảng giá của Shopify Email.

Tự động hóa tiếp thị qua Shopify Email

Xem kỹ bảng sau để tìm hiểu thêm về các loại quy trình tự động hóa tiếp thị qua Shopify Email:

Các loại quy trình tự động hóa tiếp thị và mô tả.
Tự động hóa Mô tả
Giỏ hàng bị bỏ quên Gửi thư email cho khách hàng đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng chưa bắt đầu quá trình thanh toán.
Giao dịch thanh toán bỏ dở

Gửi thư email đến khách hàng đã bắt đầu quá trình thanh toán nhưng chưa hoàn tất đơn hàng. Những email này không được tính vào email đã gửi bằng Shopify Email.

Quy trình tự động hóa tiếp thị mặc định chỉ gửi cho khách hàng đã đăng ký nhận tiếp thị qua email. Tuy nhiên, khi bạn tạo quy trình tự động hóa Giao dịch thanh toán bỏ dở, bạn có thể thay đổi trường Đến: thành Tất cả khách hàng trong trình biên tập Shopify Email.

Lần duyệt xem sản phẩm bỏ dở Gửi thư email đến khách hàng xem ít nhất một sản phẩm nhưng chưa thêm vào giỏ hàng hoặc mua hàng trước khi rời khỏi cửa hàng.
Chúc mừng sinh nhật khách hàng (Trải nghiệm sớm)

Gửi thư email có mã giảm giá cho khách hàng vào ngày sinh nhật của họ.

Quy trình tự động hóa này sử dụng yếu tố kích hoạt Khách hàng tham gia phân khúctrường thông tin bổ sung tiêu chuẩn ngày sinh. Bạn có thể dùng ứng dụng Biểu mẫu với các trường nhập tùy chỉnh để thu thập thông tin sinh nhật và điền vào trường thông tin bổ sung cho khách hàng.

Tùy chỉnh Thiết kế quy trình tự động hóa email của riêng bạn dựa trên sự kiện bạn chọn.
Giữ chân khách hàng Gửi thư email cho khách hàng sau một khoảng thời gian nhất định sau lần cuối khách hàng đặt hàng.
Bán thêm sau giao dịch mua hàng đầu tiên Gửi thư email cho khách hàng sau khi họ mua hàng lần đầu tiên.
Lời cảm ơn sau khi mua hàng Gửi email cảm ơn cho khách hàng sau khi họ mua hàng lần đầu và lần thứ hai.
Email bán thêm hậu mãi Gửi thư email bán thêm hậu mãi sau khi khách hàng mua hàng.
Loạt email chào mừng (câu chuyện thương hiệu kèm ưu đãi giảm giá)

Gửi câu chuyện thương hiệu và liên kết mạng xã hội của bạn qua 3 email đến khách hàng khi họ đăng ký bằng biểu mẫu trên cửa hàng trực tuyến. Nếu khách hàng chưa mua hàng, email có ưu đãi giảm giá sẽ được gửi đi.

Cân nhắc dùng ứng dụng Biểu mẫu nhằm thiết lập biểu mẫu trong cửa hàng trực tuyến cho khách hàng sử dụng để đăng ký nhận email.

Loạt email chào mừng (ưu đãi giảm giá kèm lời nhắc)

Gửi email có ưu đãi giảm giá cho khách hàng khi họ đăng ký bằng biểu mẫu trên cửa hàng trực tuyến, tiếp đến là 2 email xây dựng thương hiệu. Nếu khách hàng chưa mua hàng, lời nhắc về ưu đãi giảm giá sẽ được gửi.

Cân nhắc dùng ứng dụng Biểu mẫu nhằm thiết lập biểu mẫu trong cửa hàng trực tuyến cho khách hàng sử dụng để đăng ký nhận email.

Chào mừng người đăng ký mới

Gửi thư email cho khách hàng khi khách hàng đăng ký bằng biểu mẫu trên cửa hàng trực tuyến.

Cân nhắc dùng ứng dụng Biểu mẫu nhằm thiết lập biểu mẫu trong cửa hàng trực tuyến cho khách hàng sử dụng để đăng ký nhận email.

Chào mừng khách hàng VIP (Trải nghiệm sớm)

Gửi thư email để chào mừng khách hàng VIP khi họ tham gia phân khúc VIP. Theo mặc định, khách hàng tham gia phân khúc sau khi đặt đơn hàng thứ ba và có tổng chi tiêu tối thiểu đạt 1000 USD hoặc được gắn thẻ VIP.

Quy trình tự động hóa này sử dụng yếu tố kích hoạt Khách hàng tham gia phân khúc.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trình biên tập mẫu Shopify Email để tùy chỉnh email tự động hóa.

Quy trình tự động hóa tiếp thị của bên thứ ba

Nếu muốn tạo quy trình tự động hóa tiếp thị từ mẫu tích hợp với ứng dụng bên thứ ba, trước hết bạn cần cài đặt ứng dụng đó trong cửa hàng. Quy trình tự động hóa tiếp thị của bên thứ ba được gửi đến khách hàng thông qua ứng dụng tích hợp với quy trình đó.

Xem lại bảng sau để tìm hiểu thêm về các loại quy trình tự động hóa tiếp thị bên thứ ba:

Các loại quy trình tự động hóa tiếp thị bên thứ ba và mô tả.
Tự động hóa Mô tả
Email thông báo hàng về thêm Dùng ứng dụng Seguno và gửi email cho những khách hàng yêu cầu thông báo hàng về thêm. Tìm hiểu thêm về quy trình tự động hóa trả hàng về kho và thông tin định giá của Seguno.
Thông báo đẩy qua trình duyệt khi phát hành sản phẩm cụ thể Dùng ứng dụng PushOwl để gửi thông báo đẩy qua trình duyệt đến tất cả người đăng ký PushOwl. Thông báo đẩy này được gửi khi sản phẩm bạn mới thêm chứa thẻ sản phẩm thông báo đẩy. Tìm hiểu thêm về thông báo đẩy tự động của PushOwl dành cho lần phát hành sản phẩm mới.
Email hoặc SMS bán thêm hậu mãi Dùng Shopify Email và ứng dụng AfterShip SMS để gửi thư email hoặc SMS bán thêm hậu mãi sau khi khách hàng đặt hàng. Tìm hiểu thêm về cách gửi email hoặc SMS bán thêm hậu mãi thông qua AfterShip SMS và định giá cũng như gói đăng ký của SMS.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí