Anpassningar av temasupport

Varje betalt Shopify-konto får 60 minuters designtid från Shopifys temasupport. Denna designtid kan användas för att lägga till specifika funktioner i ett tema som kan hjälpa din butiks försäljning.

Följande anpassningar kan göras i OS2.0 av Shopify-supporten. Granska beskrivningen för varje stödd anpassning för att avgöra vilka anpassningar som kan hjälpa ditt företag.

Visa alltid den andra slingan i varukorgen

Designtid: 15 minuter

Väskikonen för varukorgen har ett andra handtag som endast visas när en produkt läggs till i varukorgen.

Den här anpassningen visar det andra handtaget hela tiden, så att ikonen är densamma före och efter det att en produkt har lagts till i varukorgen.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker med specifika designkrav.

Shopify-supporten kan anpassa väskikonen så att det andra handtaget alltid visas.

Visa variantlager på produktsidan

Designtid: 15 minuter

Lagernivåer visas inte på produktsidor.

Den här anpassningen visar det tillgängliga lagerantalet på produktsidan för den aktuella varianten och uppdaterar lagret när en ny variant väljs.

Om du lägger till produktlagret på produktsidan kan kunder få hjälp att fatta informerade inköpsbeslut när det finns begränsade kvantiteter tillgängliga. Det kan också bidra till att kunder blir intresserade av att handla snarast.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker där lagernivån är begränsad eller där kunder tenderar att köpa stora kvantiteter av en produkt på samma gång.

Du bör undvika att visa variantlager i butiker som inte spårar lager med Shopify, butiker som säljer digitala produkter eller butiker som har produkter som fortfarande säljs när lagret tar slut.

Ändra placeringen för märkena "Slutsålt" och "Rea"

Designtid: 15 minuter

När en produkt är slutsåld eller på rea visas ett motsvarande märke i produktkortets nedre vänstra hörn.

Den här anpassningen lägger till en inställning i temaredigeraren som gör att du kan ändra placeringen av märken på produktkort. Märkena kan flyttas till ett av produktbildens fyra hörn.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker där den aktuella märkesplaceringen överlappar viktig visuell produktinformation.

Ändra bildbannerns text

Designtid: 15 minuter

Texten i avsnittet visas för bildbanner i mitten, och rutan bakom texten är helt ogenomskinlig.

Den här anpassningen lägger till inställningar i din temaredigerare för att kontrollera textplacering och rutopacitet.

Den här anpassningen fungerar bra i de fall där du använder bildbanners i din butik, men texten eller rutan täcker en viktig del av en bild.

Lägg till en språk- och landsväljare i sidhuvudet

Design-tid: 30 minuter

Butikens språk- och landsväljare visas endast i sidfotsavsnittet.

Den här anpassningen lägger även till språk- och landsväljaren i sidhuvudsavsnittet.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker som har kunder över hela världen och vill framhäva kundernas möjlighet att ändra butiksspråk och land.

Den bör undvikas i butiker där de flesta kunder talar samma språk och befinner sig i samma land, eftersom den kan röra till sidhuvudsavsnittet i onödan.

Alternativ fast rubrik

Designtid: 15 minuter

Dawns inställning för fast rubrik är en delvis fast rubrik, som är en kvarstående rubrik som endast visas när en kund bläddrar upp.

Den här anpassningen lägger till en inställning som gör att den fasta rubriken alltid visas. Båda versionerna av den fasta rubriken utelämnar meddelandefältet för att spara vertikalt utrymme, vilket är viktigt på små skärmar.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker som alltid behöver ha rubrikinnehåll synligt eller på sidor med mycket innehåll som kräver mycket bläddring för att återgå till högst upp på sidan.

Den bör undvikas i butiker där allt sidoinnehåll alltid syns.

Visa tillgängliga variantalternativ på produktseriesidor

Designtid: 15 minuter

Den här anpassningen visar de tillgängliga variantalternativen på produktseriesidor som text under den andra produktinformationen, så att kunderna kan se en snabb översikt över alternativen innan de klickar på produktdetaljerna.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker som har en mängd olika liknande varianter.

Den bör undvikas i butiker som har en liten produktkatalog eller i butiker där de flesta produkter har en enda variant eller ett litet antal varianter.

Visa variantens lagerhållningsenhet på produktsidan

Designtid: 15 minuter

SKU-varianten är inte synlig på produktsidorna.

Denna anpassning visar SKU på produktsidan, som ändras när en ny variant väljs.

Denna anpassning fungerar bra för butiker med många återkommande kunder eller butiker som säljer produkter som gjorts av en tillverkare.

Lägg till LinkedIn till sociala medier-ikoner i sidfoten

Designtid: 15 minuter

Vissa sociala medier-ikoner (till exempel LinkedIn) utesluts från temat.

Den här anpassningen visar LinkedIn-logotypen tillsammans med resten av dina sociala medier-ikoner i din butiks sidfot.

Ändra presentkortsbild

Designtid: 15 minuter

Denna anpassning ersätter standardbilden av presentkortet med en som du kan välja.

Anpassningen fungerar bra för butiker som förväntar sig presentkortsförsäljning under speciella evenemang eller högtider.

Lägg till "Hur hörde du om oss" på varukorgssidan

Designtid: 15 minuter

Denna anpassning lägger till ett formulär på varukorgssidan som frågar kunder var de hörde talas om din butik. Formuläret kan göras frivilligt eller obligatoriskt.

Anpassningen fungerar bra för butiker som annonserar på flera plattformar och vill samla in mer data.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis