Anpassningar av temasupport

Varje betalt Shopify-konto får 60 minuters designtid från Shopifys temasupport. Denna designtid kan användas för att lägga till specifika funktioner i ett tema som kan hjälpa din butiks försäljning.

Följande anpassningar kan göras i Dawn av Shopify-supporten. Granska beskrivningen för varje stödd anpassning för att avgöra vilka anpassningar som kan hjälpa ditt företag.

Minska storleken på sekundära produktbilder

Designtid: 15 minuter

Som standard visar din produktsida alla produktbilder i full storlek, vilket minskar kundernas behov av att klicka på bilder för att zooma in.

Den här anpassningen minskar storleken på de sekundära bilderna på produktsidan, så att de visas som mindre miniatyrbilder på datorn. De mindre sekundära bilderna visas högre upp på sidan, vilket gör att kunder behöver bläddra mindre för att hitta fler bilder.

Den här anpassningen fungerar bra för produkter med många produktbilder eller när produktbilderna inte behöver visas i en större storlek.

Visa alltid den andra slingan i varukorgen

Designtid: 15 minuter

Som standard har väskikonen för varukorgen ett andra handtag som endast visas när en produkt läggs till i varukorgen.

Den här anpassningen visar det andra handtaget hela tiden, så att ikonen är densamma före och efter det att en produkt har lagts till i varukorgen.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker med specifika designkrav.

Shopify-supporten kan anpassa väskikonen så att det andra handtaget alltid visas.

Visa variantlager på produktsidan

Designtid: 15 minuter

Som standard visas lagernivåer inte på produktsidor.

Den här anpassningen visar det tillgängliga lagerantalet på produktsidan för den aktuella varianten och uppdaterar lagret när en ny variant väljs.

Om du lägger till produktlagret på produktsidan kan kunder få hjälp att fatta informerade inköpsbeslut när det finns begränsade kvantiteter tillgängliga. Det kan också bidra till att kunder blir intresserade av att handla snarast.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker där lagernivån är begränsad eller där köpare tenderar att köpa stora kvantiteter av en produkt på samma gång.

Du bör undvika att visa variantlager i butiker som inte spårar lager med Shopify, butiker som säljer digitala produkter eller butiker som har produkter som fortfarande säljs när lagret tar slut.

Ändra placeringen för märkena "Slutsålt" och "Rea"

Designtid: 15 minuter

När en produkt är slutsåld eller på rea visas som standard ett motsvarande märke i produktkortets nedre vänstra hörn.

Den här anpassningen lägger till en inställning i temaredigeraren som gör att du kan ändra placeringen av märken på produktkort. Märkena kan flyttas till ett av produktbildens fyra hörn.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker där den aktuella märkesplaceringen överlappar viktig visuell produktinformation.

Ta bort snabbkassan

Designtid: 15 minuter

Som standard visas berättigade knappar för snabbkassa för kunder på varukorgssidan eller i det första steget i kassan när alternativ för snabbkassa har aktiverats.

Den här anpassningen tar helt bort knapparna för snabbkassa från båda sidorna.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker med specialanpassade flöden för varukorg till kassa, till exempel flöden som kräver att kunder väljer sin betalningsmetod i kassans tredje steg.

Den bör undvikas i butiker som har en stor andel kunder som använder betalningsmetoder för snabbkassa, för att behålla en smidig kassaupplevelse.

Ändra bildbannerns text

Designtid: 15 minuter

Som standard visas texten i avsnittet för bildbanner i mitten och rutan bakom texten är helt ogenomskinlig.

Den här anpassningen lägger till inställningar i din temaredigerare för att kontrollera textplacering och rutopacitet.

Den här anpassningen fungerar bra om du använder bildbanners i din butik, men texten eller rutan täcker en viktig del av en bild.

Lägg till en språk- och landsväljare i sidhuvudet

Design-tid: 30 minuter

Som standard visas butikens språk- och landsväljare endast i sidfotsavsnittet.

Den här anpassningen lägger även till språk- och landsväljaren i sidhuvudsavsnittet.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker som har kunder över hela världen och vill framhäva kundernas möjlighet att ändra butiksspråk och land.

Den bör undvikas i butiker där de flesta kunder talar samma språk och befinner sig i samma land, eftersom den kan röra till sidhuvudsavsnittet i onödan.

Lägg till en produktbeskrivning i fullbredd

Designtid: 15 minuter

På sidan Produkt visas produktbeskrivningen som standard i kolumnen till höger om produktbilden.

Den här anpassningen lägger till en blockinställning för en produktbeskrivning i fullbredd i avsnittet Produktinformation på sidan Produkt. Det här blocket kan läggas till, tas bort och sorteras om som andra block. Det ursprungliga blocket för Beskrivning som visar en beskrivning i den högra kolumnen är fortfarande tillgängligt och båda blocken kan användas för att bygga dina produktmallar.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker som har längre produktbeskrivningar eller som kan dra nytta av en layout där produktbeskrivningen täcker sidans fulla bredd.

Den bör undvikas i butiker som behöver ha produktbeskrivningen placerad högre upp på sidan med den andra produktinformationen.

Alternativ fast rubrik

Designtid: 15 minuter

Som standard är Dawns inställning för fast rubrik en delvis fast rubrik, som är en kvarstående rubrik som endast visas när en kund bläddrar upp.

Den här anpassningen lägger till en inställning som gör att den fasta rubriken alltid visas. Båda versionerna av den fasta rubriken utelämnar meddelandefältet för att spara vertikalt utrymme, vilket är viktigt på små skärmar.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker som alltid behöver ha rubrikinnehåll synligt eller på sidor med mycket innehåll som kräver mycket bläddring för att återgå till högst upp på sidan.

Den bör undvikas i butiker där allt sidoinnehåll alltid syns.

Visa tillgängliga variantalternativ på produktseriesidor

Designtid: 15 minuter

Den här anpassningen visar de tillgängliga variantalternativen på produktseriesidor som text under den andra produktinformationen, så att kunderna kan se en snabb översikt över alternativen innan de klickar på produktdetaljerna.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker som har en mängd olika liknande varianter.

Den bör undvikas i butiker som har en liten produktkatalog eller i butiker där de flesta produkter har en enda variant eller ett litet antal varianter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis