Teematuen mukautukset

Jokainen maksullinen Shopify-tili saa 60 minuuttia suunnitteluaikaa Shopifyn teematuelta. Tämän suunnitteluajan voi käyttää tiettyjen kaupan myyntiä edistävien ominaisuuksien lisäämiseksi teemaan.

Shopify-tuki voi tehdä OS2.0-teemoihin seuraavia mukautuksia. Tarkista kunkin tuetun mukautuksen kuvaus ja selvitä, mitkä mukautukset voisivat auttaa yritystäsi.

Ostoskorikuvakkeena toimivan ostoskassin kahvan näyttäminen aina pystyasennossa

Suunnitteluaika: 15 minuuttia

Ostoskorikuvakkeena toimivassa ostoskassissa toinen kahva nousee pystyasentoon, kun tuote lisätään ostoskoriin.

Tässä mukautuksessa toissijainen ostoskorikuvake eli ostoskassi, jossa toinen kahva on pystyasennossa, näkyy koko ajan. Näin ostoskorikuvake on aina samannäköinen ennen ja jälkeen tuotteen lisäämisen ostoskoriin.

Tämä mukautus toimii hyvin kaupoissa, joilla on tietyt suunnitteluvaatimukset.

Shopify-tuki voi mukauttaa ostoskorikuvakkeena toimivaa ostoskassia niin, että sen toinen, pystyasennossa oleva kahva näkyy aina.

Versioiden varastomäärän näyttäminen tuotesivulla

Suunnitteluaika: 15 minuuttia

Varastotasoja ei näytetä tuotesivuilla.

Tässä mukautuksessa valittuna olevan version saatavilla oleva varastomäärä näytetään tuotesivulla ja varastomäärä päivittyy, kun uusi versio valitaan.

Tuotevarastomäärän näyttäminen tuotesivulla voi auttaa asiakkaita tekemään tietoisia ostopäätöksiä, kun tuotetta on saatavilla rajallinen määrä. Samalla se voi innostaa ostamaan ja nopeuttaa ostopäätöksen tekemistä.

Tämä mukauttaminen toimii hyvin kaupoissa, joilla on rajallinen varasto tai joissa asiakkaat ostavat yleensä suuria tuotemääriä kerrallaan.

Versioiden varastomäärän näyttämistä tulisi välttää kaupoissa, joiden varastomääriä ei seurata Shopifyssa ja jotka myyvät digitaalisia tuotteita tai tuotteita, joiden varastomääränä on nolla.

”Loppuunmyyty”- ja ”Alennusmyynti”-tunnusten sijoittelun muuttaminen

Suunnitteluaika: 15 minuuttia

Kun tuote on loppuunmyyty tai alennuksessa, tuotekortin vasemmassa alakulmassa näkyy tästä kertova tunnus.

Tässä mukautuksessa teemaeditoriin lisätään asetus, jonka avulla kyseisten tunnusten sijoittelua voi muuttaa tuotekorteissa. Tunnukset voidaan siirtää yhteen tuotekuvan neljästä kulmasta.

Tämä mukautus toimii hyvin kaupoissa, joissa nykyinen tunnuksen sijoittelu menee tärkeiden visuaalisten tuotetietojen päälle.

Kuvabanneritekstin muuttaminen

Suunnitteluaika: 15 minuuttia

Kuvabanneriosan teksti näkyy keskellä, ja tekstin alla oleva laatikko on täysin läpinäkymätön.

Tässä mukautuksessa teemaeditoriin lisätään asetuksia, joilla voi hallita tekstin sijoittelua ja laatikon läpikuultavuutta.

Tämä mukauttaminen toimii hyvin tapauksissa, joissa kaupassa käytetään kuvabannereita, mutta niiden teksti tai laatikko peittää tärkeän osan kuvasta.

Kielen ja maan valitsimen lisääminen ylätunnisteeseen

Suunnitteluaika: 30 minuuttia

Kauppapaikan kielen- ja maavalitsimet näkyvät vain alatunnisteosiossa.

Tässä mukautuksessa kielen- ja maavalitsimet lisätään myös ylätunnisteosioon.

Tämä mukautus toimii hyvin kaupoissa, joilla on asiakkaita ympäri maailman ja jotka haluavat korostaa asiakkaiden mahdollisuutta vaihtaa kauppapaikan kieltä ja maata.

Mukautusta tulisi välttää kaupoissa, joissa useimmat asiakkaat käyttävät samaa kieltä ja ovat samassa maassa, jotta ylätunnisteosio ei tarpeettomasti näytä liian täydeltä.

Vaihtoehtoinen paikallaan pysyvä ylätunniste

Suunnitteluaika: 15 minuuttia

Dawn-teeman paikallaan pysyvän ylätunnisteen asetus on osittain paikallaan pysyvä ylätunniste. Se on pysyvä ylätunniste, joka kuitenkin näkyy vain, kun asiakas vierittää näkymää ylöspäin.

Tässä mukautuksessa lisätään asetus, jossa paikallaan pysyvä ylätunniste näkyy koko ajan. Paikallaan pysyvän ylätunnisteen molemmissa versioissa ilmoituspalkki poistetaan pystysuuntaisen tilan säästämiseksi. Tilan säästäminen on tärkeää pienillä näytöillä.

Tämä mukautus toimii hyvin kaupoissa, joissa ylätunnisteen sisällön halutaan olevan koko ajan näkyvissä, tai sivuilla, joilla on paljon sisältöä ja joissa sivun yläosaan palaaminen edellyttää käyttäjältä runsaasti vierittämistä.

Mukautusta tulisi välttää kaupoissa, joiden koko sivusisältö on koko ajan näkyvissä.

Saatavilla olevien versiovaihtoehtojen näyttäminen kokoelmasivuilla

Suunnitteluaika: 15 minuuttia

Tässä mukautuksessa saatavilla olevat versiovaihtoehdot näytetään kokoelmasivuilla tekstinä muiden tuotetietojen alla. Näin asiakkaat näkevät pikakatsauksen vaihtoehdoista ennen tuotetietojen klikkaamista.

Tämä mukautus toimii hyvin kaupoissa, joissa samasta tuotteesta on useita versioita.

Mukautusta tulisi välttää kaupoissa, joilla on pieni tuoteluettelo, tai kaupoissa, joissa useimmilla tuotteilla on vain yksi versio tai pieni määrä versioita.

Versioiden SKU-koodin näyttäminen tuotesivulla

Suunnitteluaika: 15 minuuttia

Tuoteversioiden SKU-koodeja ei näytetä tuotesivuilla.

Tässä mukautuksessa SKU-koodi näytetään tuotesivulla, joka muuttuu aina, kun uusi versio valitaan.

Tämä mukautus sopii hyvin kaupoille, joilla on useita toistuvia asiakkaita, tai kaupoille, jotka myyvät valmistajan valmistamia tuotteita.

LinkedInin lisääminen alatunnisteen sosiaalisen median kuvakkeisiin

Suunnitteluaika: 15 minuuttia

Osa sosiaalisen median kuvakkeista (kuten LinkedIn) jätetään pois teemasta.

Tämä mukautus näyttää LinkedIn-logon yhdessä muiden kaupan alatunnisteen sosiaalisen median kuvakkeiden kanssa.

Lahjakortin kuvan vaihtaminen

Suunnitteluaika: 15 minuuttia

Tämä mukautus korvaa oletusarvoisen lahjakortin kuvan kuvalla, jonka voit itse valita.

Tämä mukautus toimii hyvin kaupoissa, jotka odottavat lahjakorttimyyntiä erikoistapahtumien tai juhlapäivien aikana.

”Mitä kautta kuulit meistä?” -osion lisääminen ostoskorisivulle

Suunnitteluaika: 15 minuuttia

Tämä mukautus lisää ostoskorisivulle lomakkeen, joka kysyy asiakkailta, mitä kautta he ovat kuulleet kaupastasi. Lomake voidaan asettaa valinnaiseksi tai pakolliseksi.

Tämä mukautus toimii hyvin kaupoissa, jotka mainostavat eri alustoilla ja haluavat kerätä lisää tietoja.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi