Tilpasninger av temastøtte

Alle betalte Shopify-kontoer får 60 minutters designtid fra Shopify-temastøtte. Denne designtiden kan brukes til å legge til bestemte funksjoner i et tema, som kan hjelpe butikken din med å gjøre salg.

Følgende tilpasninger kan gjøres av Shopify-brukerstøtte i OS2.0-temaer. Gå gjennom beskrivelsen av hver enkelt støttede tilpasning for å avgjøre hvilke tilpasninger som kan være nyttige for din bedrift.

Vis alltid den andre stående løkken på handlekurven

Designtid: 15 minutter

Veskeikonet for handlekurven har en ekstra oppreist løkke som bare vises når et produkt er lagt i handlekurven.

Denne tilpasningen viser den andre oppreiste løkken hele tiden, slik at ikonet er likt både før og etter et produkt legges i handlekurven.

Denne tilpasningen fungerer godt i butikker med spesifikke designkrav.

Shopify-brukerstøtte kan tilpasse veskeikonet slik at den ekstra oppreiste løkken alltid vises.

Vis lagerbeholdning for varianter på produktsiden

Designtid: 15 minutter

Lagernivåer vises ikke på produktsider.

Denne tilpasningen viser det tilgjengelige lagernivået på produktsiden for den gjeldende varianten, og oppdaterer lagerbeholdningen når det velges en ny variant.

Ved å legge til produktlagerbeholdning på produktsiden kan kundene enklere fatte informerte kjøpsbeslutninger når det er et begrenset lagerantall tilgjengelig, og det kan bidra til å skape engasjement og oppfordring til kjøp.

Denne tilpasningen fungerer godt for butikker der lagerbeholdningen er begrenset, eller der kjøperne ofte kjøper store antall av et produkt samtidig.

Visning av lagerbeholdning for varianter bør unngås i butikker som ikke sporer lagerbeholdningen i Shopify, butikker som selger digitale produkter eller butikker som har produkter som fortsatt selges når lagerbeholdningen er tom.

Endre plasseringen til merkene «Utsolgt» og «Salg»

Designtid: 15 minutter

Når et produkt er utsolgt eller på salg, vises et tilhørende merke nederst til venstre på produktkortet.

Denne tilpasningen legger til en innstilling i temaredigeringsprogrammet som lar deg endre plasseringen av merkene på produktkortene. Merkene kan flyttes til et av de fire hjørnene på produktbildet.

Denne tilpasningen fungerer godt for butikker der den gjeldende merkeplasseringen overlapper med viktig visuell produktinformasjon.

Endre tekst i bildebanneret

Designtid: 15 minutter

Teksten i seksjonen for bildebanner vises sentrert, og boksen bak teksten er helt ugjennomsiktig.

Denne tilpasningen legger til innstillinger i temaredigeringsprogrammet slik at du kan kontrollere tekstplassering og gjennomsiktighet for boksen.

Denne tilpasningen fungerer godt hvis du bruker bildebannere i butikken, men teksten eller boksen dekker en viktig del av et bilde.

Legg til en språk- og landvelger i overskriften

Designtid: 30 minutter

Språk- og landvelgeren i butikkfronten vises bare i bunntekstseksjonen.

Denne tilpasningen legger til språk- og landvelgeren i overskriftsseksjonen i tillegg.

Denne tilpasningen fungerer godt for butikker som har kunder over hele verden, og som ønsker å fremheve kundenes mulighet til å endre språk og land i butikkfronten.

Den bør unngås i butikker der de fleste kunder snakker samme språk og befinner seg i samme land, fordi det kan skape unødvendig støy i overskriftsseksjonen.

Alternativ festet overskrift

Designtid: 15 minutter

Innstillingen for festet overskrift i Dawn er en del-festet overskrift, som er en vedvarende overskrift som bare vises når en kunde blar opp.

Denne tilpasningen legger til en innstilling der den festede overskriften vises hele tiden. Begge versjoner av den festede overskriften fjerner kunngjøringslinjen for å bevare plass i høyden, noe som er viktig på små skjermer.

Denne tilpasningen fungerer godt for butikker som har behov for at overskriftsinnholdet er synlig til enhver tid, eller sider som har mye innhold og krever at kunden blar langt for å komme tilbake til toppen av siden.

Den bør unngås i butikker som har alt sideinnholdet synlig til enhver tid.

Vis tilgjengelige variantalternativer på samlingssider

Designtid: 15 minutter

Denne tilpasningen viser tilgjengelige variantalternativer på samlingssider som tekst under den øvrige produktinformasjonen, noe som gir kundene et raskt overblikk over alternativene før de klikker på produktdetaljene.

Denne tilpasningen fungerer godt for butikker som har et varierende utvalg lignende varianter.

Den bør unngås i butikker som har en liten produktkatalog, eller butikker der de fleste produktene har én variant eller et lite antall varianter.

Vis en variant-SKU på en produktside

Designtid: 15 minutter

Variant-SKU-en er ikke synlig på produktsider.

Denne tilpasningen viser SKU-en på produktsiden, som endres når en ny variant er valgt.

Denne tilpasningen fungerer bra for butikker med mange gjentagende kunder, eller butikker som selger produkter laget av en produsent.

Legg til LinkedIn i ikoner for sosiale medier i bunnteksten

Designtid: 15 minutter

Noen ikoner for sosiale medier (for eksempel LinkedIn) er ekskludert fra temaet.

Denne tilpasningen viser LinkedIn-logoen sammen med resten av ikonene for sosiale medier i butikkens bunntekst.

Endre gavekortbilde

Designtid: 15 minutter

Denne tilpasningen erstatter standard-gavekortbildet med et bilde du velger.

Denne tilpasningen fungerer godt for butikker som forventer gavekortsalg under spesielle arrangementer eller i høytiden.

Legg til «Hvordan hørte du om oss» på handlekurvsiden

Designtid: 15 minutter

Denne tilpasningen legger til et skjema på handlekurvsiden som spør kundene hvor de hørte om butikken. Skjemaet kan gjøres valgfritt eller obligatorisk.

Denne tilpasningen fungerer godt for butikker som annonserer på tvers av flere plattformer og ønsker å innhente mer data.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis