Tilpasninger via temasupport

Alle betalte Shopify-konti får 60 minutters designtid hos Shopifys support til temaer. Denne designtid kan bruges til at føje specifikke funktioner til et tema, som kan hjælpe din butik med at foretage salg.

Shopify Support kan foretage følgende tilpasninger af OS2.0-temaer. Gennemgå beskrivelsen af alle understøttede tilpasninger for at afgøre, hvilke tilpasninger der kan være en hjælp for din virksomhed.

Viser altid det andet oprejste håndtag på indkøbskurven

Designtid: 15 minutter

Ikonet for indkøbskurven har et andet oprejst håndtag, der kun vises, når der lægges et produkt i indkøbskurven.

Denne tilpasning viser altid det andet håndtag, så ikonet for indkøbskurven er ens – både før og efter, der lægges et produkt i indkøbskurven.

Denne tilpasning fungerer godt for butikker med specifikke designkrav.

Shopify Support kan tilpasse ikonet for indkøbskurven, så det andet oprejste håndtag altid vises.

Vis variantens lagerantal på produktsiden

Designtid: 15 minutter

Lagerniveauer vises ikke på produktsider.

Denne tilpasning viser den aktuelle variants tilgængelige lagerantal på produktsiden. Lagerantallet opdateres, når kunden vælger en ny variant.

Hvis du føjer produktets lagerantal til produktsiden, kan det hjælpe kunderne med at foretage velfunderede købsbeslutninger, når der er et begrænset lagerantal tilgængeligt. Det kan også hjælpe med at skabe spænding og akut behov for køb.

Denne tilpasning fungerer godt for butikker med begrænset lagerbeholdning. Den fungerer også godt for butikker, hvor kunderne har en tendens til at købe mange af ét produkt ad gangen.

Du bør ikke vise varianternes lagerantal, hvis du har en butik, der ikke sporer lagerbeholdningen med Shopify. Du bør også undgå det, hvis du har en butik, der sælger digitale produkter, eller hvis din butik fortsætter med at sælge produkter, når lagerbeholdningen går i nul.

Skift placeringerne af badgene “Udsolgt” og “Udsalg”

Designtid: 15 minutter

Når et produkt er udsolgt eller er del af et udsalg, vises der en tilsvarende badge i nederste venstre hjørne af produktkortet.

Denne tilpasning tilføjer en indstilling i temaeditoren, der giver dig mulighed for at ændre placeringen af badgene på produktkort. Badgene kan flyttes til ét af de fire hjørner på produktbilledet.

Denne tilpasning fungerer godt for butikker, hvor den aktuelle badge overlapper med vigtige visuelle produktoplysninger.

Skift teksten på billedbanner

Designtid: 15 minutter

Teksten i afsnittet med billedbanneret vises centreret. Feltet bag teksten er helt uigennemsigtigt.

Denne tilpasning tilføjer indstillinger i din temaeditor, så du kan styre tekstens placering og feltets uigennemsigtighed.

Denne tilpasning fungerer godt i de tilfælde, hvis du bruger billedbannere i din butik, men teksten eller feltet dækker en vigtig del af et billede.

Føj en sprog- og landevælger til sidehovedet

Designtid: 30 minutter

Butikslayoutets sprog- og landevælger vises kun i afsnittet med sidefoden.

Denne tilpasning føjer også sprog- og landevælgeren til afsnittet med sidehovedet.

Denne tilpasning fungerer godt for butikker med kunder i hele verden, som vil fremhæve, at kunderne selv kan ændre butikslayoutets sprog og land.

Du bør undgå denne tilpasning i de butikker, hvor hovedparten af kunderne taler samme sprog og befinder sig i samme land, da det kan skabe unødig rod i afsnittet med sidehovedet.

Alternativt fastgjort sidehoved

Designtid: 15 minutter

Indstillingen for fastgjort sidehoved i Dawn er et delvist fastgjort sidehoved. Det er et fast sidehoved, der kun vises, når en kunde ruller op.

Denne tilpasning tilføjer en indstilling, som giver mulighed for at vise det fastgjorte sidehoved hele tiden. Du kan udelade meddelelseslinjen i begge versioner af det fastgjorte sidehoved for at spare plads vertikalt. Dette er især vigtigt på mindre skærme.

Denne tilpasning fungerer godt for butikker, hvor indholdet i sidehovedet skal være synligt hele tiden. Den fungerer også godt for butikker, der har sider med meget indhold, og som kræver meget rulning for at nå tilbage til toppen af siden.

Du bør undgå denne tilpasning i butikker, hvor al sideindholdet skal være synligt hele tiden.

Vis tilgængelige variantmuligheder på dine kollektionssider

Designtid: 15 minutter

Denne tilpasning viser de tilgængelige variantmuligheder på dine kollektionssider som tekst under andre produktoplysninger. Dette giver kunderne mulighed for at se et hurtigt overblik over valgmulighederne, før de klikker på produktoplysningerne.

Denne tilpasning fungerer godt for butikker med mange varianter, der ligner hinanden.

Du bør undgå denne tilpasning i butikker med et lille produktkatalog og i butikker, hvor de fleste produkter har en enkelt variant eller et mindre antal varianter.

Vis variant-SKU på produktsiden

Designtid: 15 minutter

Variant-SKU'en vises ikke på produktsider.

Denne tilpasning viser SKU'en på produktsiden, som ændres, når der vælges en ny variant.

Denne tilpasning fungerer godt for butikker med mange tilbagevendende kunder eller butikker, der sælger produkter, som er fremstillet af en producent.

Føj LinkedIn til ikoner for sociale medier i sidefoden

Designtid: 15 minutter

Nogle ikoner for sociale medier (som f.eks. LinkedIn) er ikke en del af temaet.

Denne tilpasning viser LinkedIn-logoet sammen med resten af dine ikoner for sociale medier i din butiks sidefod.

Skift gavekortbillede

Designtid: 15 minutter

Denne tilpasning erstatter standardbilledet for gavekort med et, du vælger.

Denne tilpasning fungerer godt for butikker, der forventer salg af gavekort under særlige events eller ferier.

Føj “Hvordan hørte du om os?” til siden med indkøbskurv

Designtid: 15 minutter

Denne tilpasning føjer en formular til siden med indkøbskurven, som spørger kunderne, hvor de har hørt om din butik. Udfyldelse af formularen kan gøres valgfri eller påkrævet.

Denne tilpasning fungerer godt for butikker, der annoncerer på tværs af flere platforme og gerne vil indsamle flere data.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis